Aktuálně v naší obci / strana 45

Provedli jsme detailní vyúčtování (akt.)

Přidáno: 24. 6. 2013

Drslavských slavností, které Vám nabízíme v příloze této novinky. Z rekapitulace vyplývá, že po započtení příjmů a výdajů byla přímá finanční účast obce Drslavice vyčíslena na 57.396,– Kč, což představuje podíl na jednoho občana obce ve výši 107,– Kč. Zastupitelstvo obce na slavnosti vyčlenilo v rámci rozpočtu pro rok 2013 na slavnosti částku 100.000,– Kč, je tedy patrné, že jsme se k této rozpočtované částce ani nepřiblížili. Je potřebné mít na paměti, že jsme se výrazně podíleli na pohoštění pro více než 1200 návštěvníků, v tomto kontextu je konečný výsledek rozhodně uspokojivý.

Velmi děkujeme za Vaši podporu formou dobrovolného vstupného, které za oba dny představuje částku 32.472,– Kč .. tato částka je významnou pomocí pro konečné vyúčtování akce.

Do finančního vypořádání není zohledněn příjem a výdej za upomínkové předměty, protože jejich větší část zůstala na skladě (a bude dále nabízena k prodeji, případně propagaci obce) a další část byla distribuována jako pozornost obce vedoucím účinkujících souborů a hostům slavností. Celkový výtěžek z prodaných upomínkových předmětů během oslav představuje částku 1.690,– Kč, která bude zahrnuta do příjmové části rozpočtu obce.

Mám i detailně spočítané a vypsané částky refundace nákladů hasičům a hospodě u Komára a jsem připravený kdykoliv a komukoliv položkově obhájit každou korunu nákladů této akce. Závěrem čísla, které svědčí o rozsahu akce: hasičům bylo refundováno více než 700 porcí klobás a více než 200 porcí párků, myslivcům přes 230 porcí guláše, hospodě u Komára pak mimo jiné přes 120 hamburgerů (byly alternativou k párkům pro děti), 570ks nápojů (přičemž sám Petr Hruboš sponzoroval akci distribucí 600ks piv a limonád zdarma, za což mu patří velký dík). Z uvedeného vyplývá že po oba dny bylo distribuováno +/- 1200ks kuponů s jídlem a nápojem a toto číslo se dá považovat za poměrně přesné výčíslení počtu všech návštěvníků a účínkujících po oba dva dny Drslavských slavností.

Rostislav Mihel, starosta obce


Finišují přípravy na zítra začínající

Přidáno: 20. 6. 2013

slavnosti obce .. snad na něco důležitého nezapomeneme Nevinný.

Těšíme se na setkání s Vámi !

Upomínková láhev slivovice ke slavnostem obce.


Starosta obce D R S L A V I C E svolává

Přidáno: 17. 6. 2013

veřejné zasedání zastupitelstva obce Drslavice, které se bude konat

ve středu 26. červma 2013 v 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Drslavice


Program jednání :

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

2. Kontrola usnesení, zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období 25.4.2013 – 26.6.2013

3. Účetní závěrka Obce Drslavice za rok 2012, Závěrečný účet Obce Drslavice za rok 2012, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Drslavice za rok 2012

4. Rozpočtové opatření č. 2/2013

5. Výroční zpráva o hospodaření MŠ Drslavice, příspěvková organizace za rok 2012

6. Závěrečný účet mikroregionu Dolní Poolšaví, svazku obcí za rok 2012, rozpočet mikroregionu Dolní Poolšaví na rok 2013, rozpočtový výhled mikroregionu Dolní Poolšaví na roky 2014–2016, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření mikroregionu Dolní Poolšaví za rok 2012

7. Humanitární pomoc pro obce Komňa a Bystřice pod Lopeníkem

8. Smlouva o výpujčce nádob mezi EKOKOM, a.s. a Obcí Drslavice

9. Smlouva o nájmu nemovitostí mezi Obcí Drslavice a ZOD Poolšaví, Havřice

10. Zhodnocení a vyúčtování Drslavských slavností 2013, příspěvek pro krojovanou mládež Drslavic

11. Program rozvoje obce Drslavice na roky 2013–2020

12. Projednání žádosti o náhradu škody za úhyn včelstev

13. Zpráva o výsledku výběrového řízení na II. etapu stavebních úprav čp. 95, Obecní dům

14. Diskuze

15. Usnesení, závěr

Podle § 93 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je zasedání zastupitelstva obce veřejné.

Rostislav Mihel, starosta obce

V Drslavicích dne 17.6.2013

Vyvěšeno dne: 17.6.2013

Sejmuto dne:


Kurzy tance proběhly v Obecním domě

Přidáno: 16. 6. 2013
pod vedením Pavlíny, Renči, Jirky a Petra ze souboru Handrlák z Kunovic.
Naučit se jakýkoli tanec je dlouhodobá záležitost, tady jsme získali jen malý základ, který bude zapotřebí dále „pilovat“. Lektoři si vás srdečně dovolují pozvat na další prohlubování a dolaďování tanečního umění k nim do Kunovic, kde se již tradičně celý týden před hodama (na sv.Václava) pořádají kurzy folklorního tance. Letos přijedou vyučovat i folkloristé ze Slovenska.
Všem zúčastněným a hlavně lektorům, kteří si na nás udělali čas a podělili se o své dovednosti,patří velký dík za ochotu a trpělivost, kterou s námi měli.
Markéta Bučková
Fotogalerie z akce ZDE

Skutečné neštěstí postihlo občany

Přidáno: 11. 6. 2013

nedaleké Komně. Dále ponecháváme bez komentáře, protože záběry v dokumentu, který přinášíme ZDE, hovoří za vše. Obcím Komňa a Bystřice pod Lopeníkem vyjadřujeme solidaritu, posíláme bankovním převodem malou finanční výpomoc každé ve výši 5.000,– Kč a přejeme brzký návrat do normálního, klidného života.


Aktualizovali jsme složku v levém menu

Přidáno: 10. 6. 2013

Program rozvoje obce. Dokument je dopracován do finální podoby a takto bude předložen zastupitelstvu obce Drslavice koncem června ke schválení. Po poslední konzultaci s metodikem projektu byl dokument kompletně přepracován, nově pojaty byly zejména východiska pro návrhovou část a návrhová část samotná. Celý dokument naleznete v příloze této novinky a je nadále otevřen všem občanům k připomínkám, a to až do jeho schválení. Pokud by jste tedy měli jakékoliv náměty či doplnění k této předložené verzi, určitě se na mě neváhejte obrátit.


Text společného prohlášení ve věci

Přidáno: 9. 6. 2013

částečného úniku kalů a s tím spojeného zápachu v obci Drslavice:

Oznamujeme občanům, že Zemědělské obchodní družstvo Poolšaví, firma Rumpold Uherský Brod a Obec Drslavice se s platností od dnešního dne dohodly na dořešení problému s dočasnou deponií kalů z čistírny odpadních vod a jejich částečným únikem (vlivem nepředvídatelného počasí). Řešení, které výše uvedené strany hledaly klidnou a věcnou formou několik týdnů,spočívá v odvozu všech kalů z betonové plochy a bezprostředního okolí. Ta je předmětem smluvních vztahů mezi ZOD Poolšaví a firmou Rumpold. Tyto kaly způsobovaly, díky průběhu počasí, silný zápach. Dále bylo dohodnuto, že v budoucnosti tato plocha k uložení kalů již nebude používána. Po dobu nezbytně nutnou k odvozu kalů může být ještě znatelný zápach v různých částech obce, prosíme všechny občany o trpělivost s tímto opatřením. Děkujeme za pochopení.

Dne 10.6.2013.

Ing. Věra Horáková, pověřený zástupce Rumpold Uh. Brod

Ing. Lubomír Nedbal, předseda ZOD Poolšaví

Rostislav Mihel, starosta obce Drslavice


Přinášíme časovou osu vystoupení

Přidáno: 9. 6. 2013

na Drslavských slavnostech .. předpokládáme, že v sobotu by již nemělo docházet k výraznějším posunům, v neděli, kdy bude volnější program, jsou časy spíše orientační. Těšíme se na setkání s Vámi. Úžasný

Sobota 22.6.2013

14:00 – 15:15 slavnostní mše svatá za rodáky a občany z Drslavic

15:30 – 16:00 krátká produkce DH Hradčovjanka, slavnostní zahájení, projev starosty obce Drslavice, zdravice hostů, slavnostní přípitek, krátká produkce DH Hradčovjanka, slavnostní předání vyznamenání členům SDH a TJ Drslavice

16:00 – 16:15 Ženský pěvecký sbor Tetičky z Kunovic

16:15 – 16:30 vystoupení dětí MŠ a školní družiny Drslavice

16:30 – 16:45 krojovaná chasa z Drslavic za doprovodu CM Vinár

16:45 – 17:00 DH Hradčovjanka

17:00 – 17:15 Ženský pěvecký sbor Podolské frišky + děti z Podolí

17:15 – 17:30 Folklorní soubor Popovjánek + SPOT Popovice

17:30 – 17:45 Folklorní soubor Veleťánek za doprovodu CM Vinár

17:45 – 18:00 DH Hradčovjanka

18:00 – 18:15 Mužský pěvecký sbor z Hradčovic

18:15 – 18:30 Folklorní soubor Olšavěnka

18:30 – 18:45 Mužský pěvecký sbor z Vlčnova

cca od 19:30 volná zábava s DH Hradčovjanka a CM Vinár

Neděle 23.6.2013

14:00 – 15:30 přátelské utkání v kopané TJ Drslavice – ženy 1.FC Slovácko

15:45 – 17:00 soutěž dětských hasičských družstev

16:30 – 17:45 dětské odpoledne (zumba ZŠ Hradčovice, soutěže, diskotéka, doprovodné atrakce pro děti)

18:00 – 22:00 zábava se skupinou Showband Zlín

22:00 zakončení ohňostrojem (2–3 minuty)


Soutěž v požárním sportu družstev

Přidáno: 9. 6. 2013

„O pohár starosty SDH“ se konala tuto neděli v areálu TJ Drslavice. Soutěže se zúčastnilo 17 mužských a 4 ženské družstva. Níže přinášíme kompletní výsledky, členům SDH děkujeme za výbornou reprezentaci a obce a hlavně za celou organizaci jejího průběhu.

Fotogalerie z akce ZDE

Muži – výsledky
1. Mistřín HO 17,26
2. Mistřice UH 19,23
3. Částkov UH 19,43
4. Salaš UH 20,40
5. Svatobořice HO 21,40
6. Hradčovice UH 21,60
7. Dolní Němčí UH 22,23
8. Staré Město UH 22,60
9. Hřivínův Újezd ZL 23,03
10. Ostrožská Lhota UH 23,79
11. Kunovice UH 24,56
12. Drslavice UH 24,59
13. Salaš ZL 25,06
14. Jarošov UH 33,37
15. Provodov ZL N
16. Vésky A UH N
17. Vésky B UH N
Ženy – výsledky
1. Hřivínův Újezd ZL 19,84
2. Salaš UH 20,29
3. Jarošov UH 26,03
4. Kunovice UH 41,18

Letošní Bílokarpatské slavnosti se

Přidáno: 9. 6. 2013

Motiv z Bílokarpasých slavností v Uherském Brodě

nesly ve znamení hezkého počasí a také hojné účasti návštěvníků po celé tři dny. V Uherském Brodě vystoupila i krojová drslavská mládež, která v Panské zahradě předvedla krásné vystoupení na motivy bílovských tanců za doprovodu cimbálové muziky Vinár z Veletin. Chasu představil starosta obce, který zároveň pozval všechny přítomné do Drslavic za 14 dnů. Krojovaným děkujeme za výbornou prezentaci naší obce, organizátorům pak za pozvání a milé přijetí v Uherském Brodě.

Fotogalerie z akce ZDE


45

Kalendář akcí

16. 11.
Sběr železa
27. 12.
Zpívání u kapličky
27. 12.
Výstava k výročí MŠ


Počasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2019 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK