Aktuálně v naší obci / strana 46

Zaznamenali jsme v Drslavicích výskyt

Přidáno: 19. 5. 2013

čím dál více vzácnějšího brouka, tak se můžete pokochat krásnými detaily, jak je zachytil objektiv fotografa.

Roháč obecný - vyfoceno v Drslavicích

Roháč obecný je největší brouk Evropy a můžete ho při procházkách obdivovat i v naší obci. Na obrázku ze včerejší krásné neděle je zachycen dospělý samec, který dorůstá délky 35 – 75 mm, výjimečně až 80 – 90 mm.

Žije v dutinách starých stromů a v mrtvých pařezech v lesích a hájích. S odstraňováním starých stromů a pařezů mizí i přirozené prostředí a zdroj obživy tohoto brouka. Snižuje se tak populace tohoto brouka a roháč obecný se dostává na světový seznam ohrožených druhů.

Dospělí jedinci se objevují od konce května do začátku srpna a jsou nejvíce aktivní ve večerních hodinách. Samičky roháče kladou svá vajíčka do rozkládajícího se dřeva. Dospělí brouci žijí pouze několik měsíců a živí se nektarem a šťávou stromů a rostlin. Létají za soumraku a jejich pomalý let je doprovázen charakteristickým hluboce bzučivým zvukem. Samci létají mnohem častěji než samice. Přirozenými nepřáteli roháčů jsou straky, jezevci, lišky, ježci, kočky a hlavně datlové.Samci mají větší kusadla a jsou i celkově větší než samice.Ačkoliv samčí kusadla vypadají hrozivěji, jsou příliš slabá na to, aby ublížila. Naopak menší kusadla samice mohou způsobit bolestivé kousnutí. Samčí kusadla se podobají paroží jelena a brouci je používají stejně jako jeleni k zápasu mezi sebou a tato podoba dala tomuto brouku vědecké i obecné jméno v mnoha jazycích. V České republice byl rozšířen v listnatých lesích po celém území, dnes je však jeho výskyt lokalizován do několika oblastí. Nejhojněji se pak vyskytuje na jižní Moravě.

Roháč obecný - vyfoceno v Drslavicích

Roháč obecný - vyfoceno v Drslavicích


V příloze se podívejte na jeden

Přidáno: 16. 5. 2013

úsměvný kousek z doby, kdy zítra již znamenalo včera .. Smějící se.

S přáním slunečného víkendu starosta obce.


Poraněného čápa z našeho komína (akt.)

Přidáno: 14. 5. 2013

Poraněný čáp z Drslavic

jsme dnešního dne lokalizovali poblíž uličky na dolním konci. Po odchycení čápa bylo zjištěno, že má poraněné křídlo, nemůže vzlétnout a jediná možnost je kontaktovat záchrannou stanici volně žijících živočichů v Buchlovicích, kteří na ohlášení této nepříjemné události starostou obce ihned reagovali. Během několika desítek minut přijel zkušený ornitolog .. ten po zběžném prozkoumání konstatoval nalomené křídlo, rekonvalescence si vyžádá 1–2 měsíce. Čáp byl poté odvezen do Buchlovic. Situace je o to nepříjemnější, že dle jeho slov se osamělé čápici (snad to skloňuju dobře?) nepodaří letos s vysokoou pravděpodobností vyvést mladé. Zamračený

Velké poděkování patří panu Gejdošovi, který čápa odchytil a také rychlé pomoci záchranné stanice .. budeme věřit, že čáp, který je dlouhá léta chloubou naší obce, se uzdraví a co nejdříve se bude moci vrátit na drslavský komín.

Info z 16.5. : Bohuzel poranění křídla čápa bylo způsobeno elektrickým proudem, takže již nebude moci létat .. ZamračenýZamračený

Fotogalerie k článku ZDE


V polovině června plánujeme vydání

Přidáno: 13. 5. 2013

nového čísla obecního zpravodaje. Pokud by jste měli jakékoliv zajímavé náměty nebo články k uveřejnění, neváhejte se s nimi obrátit v kanceláři obecního úřadu, nebo prostřednictvím emailu starosta@drslavice.cz.

Již nyní můžeme avizovat, že pro občany máme připraveno překvapení, které bude distribuováno jako příloha s tímto číslem drslavského zpravodaje. Úžasný

Hezký den přeje starosta obce.


První místo získali starší žáci Drslavic

Přidáno: 12. 5. 2013

Družstvo mladých drslavských hasičů na soutěži v Hradčovicích

na okrskové hasičské soutěži družstev v Hradčovicích. V soutěži, která probíhala za nepříznivého počasí, pak mladší žáci a naše družstvo dospělých obsadili shodně třetí místa. Všem zúčastněným dě­kujeme za výbornou reprezentaci obce, speciální poděkování patří Dušanu Hamadovi za příkladné vedení dětí v rámci hasičského kroužku, které dle dosažených výsledků již přináší první ovoce této jistě záslužné práce.

Fotogalerie ze soutěže ZDE


Starosta obce se ve čtvrtek zúčastnil

Přidáno: 3. 5. 2013

celodenního setkání starostů obcí a měst ZK s představiteli Zlínského kraje. Jednání proběhlo v Luhačovicích a byly diskutovány desítky záležitostí týkající se součinnosti kraje s obcemi. Mezi nejdůležitější patří otázky financování krajů a obcí, aktuální téma vyhlašování evropsky významných lokalit (tzv. NATURA 2000), problematika regionálního školství, sociálních služeb a v neposlední řadě informace o stavu bezpečnosti v kraji a obnovy území po povodních v posledních letech. Další podobné setkání bude na programu letos v říjnu.

Reportáž TV Slovácko z jednání starostů se ZK ZDE


Krásnou a příjemnou tečku udělal

Přidáno: 2. 5. 2013

Pozdrav z ČT

pan šéfredaktor České televize Stodůlka za pořadem Folklorika, který se u nás natáčel se svým štábem před Velikonocemi. I my děkujeme za zaslané CD s pořadem a hlavně za věnování, které zahřeje u srdce. Usmívající se


Stavění májů v různých částech obce

Přidáno: 30. 4. 2013

se i letos těšilo velkému zájmu občanů. Nejmenší si tradičně jako první postavili máj v areálu mateřské školy, vpodvečer následovalo stavění májů na Sedmiřadných, nad plcúchem a hlavního máje na návsi u kapličky za organizace ročníku 1995. Máje budou po celý květen ozdobou naší obce a všem zúčastněným patří poděkování za udržování tradice.

Krásné prožití májových dnů přeje Váš starosta.

Fotogalerie ze stavění májů zde


Desítky cyklistů v sobotu projíždělo

Přidáno: 29. 4. 2013

Cyklisti na návštěvě Drslavic

v rámci otvírání cyklostezek naší obcí a měli zde plánovanou zastávku u kapličky, kterou si mohli prohlédnout. Zároveň každému z nich byla starostou obce nabídnuta štamprlka slivovice, aby se jim směrem na Uherské Hradiště dobře šlapalo Úžasný. Děkujeme organizátorům akce, že trasu přes Drslavice naplánovali, pomohli tak obec přiblížit lidem, kteří by k nám pravděpodobně nikdy nezavítali.


977.000,- Kč dotace obdržíme na projekt

Přidáno: 28. 4. 2013

images/public/zk.jpg

„Stavební úpravy objektu č.p. 95, Drslavice, II. etapa“, čímž se rozumí kompletní dokončení rekonstrukce budovy Obecního domu. O této pro nás velmi příznivé skutečnosti rozhodlo zastupitelstvo Zlínského kraje na svém zasedání minulou středu (viz usnesení v příloze dokumentu). V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele projektu, vyhodnocení nabídek proběhne dnes v odpoledních hodinách.

Zlínskému kraji za podporu DĚKUJEME !


46

Kalendář akcí

24. 9.
Zasedání ZO
27. 10.
Hody 2019


Počasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2019 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK