Aktuálně v naší obci / strana 47

Letošní Bílokarpatské slavnosti se

Přidáno: 9. 6. 2013

Motiv z Bílokarpasých slavností v Uherském Brodě

nesly ve znamení hezkého počasí a také hojné účasti návštěvníků po celé tři dny. V Uherském Brodě vystoupila i krojová drslavská mládež, která v Panské zahradě předvedla krásné vystoupení na motivy bílovských tanců za doprovodu cimbálové muziky Vinár z Veletin. Chasu představil starosta obce, který zároveň pozval všechny přítomné do Drslavic za 14 dnů. Krojovaným děkujeme za výbornou prezentaci naší obce, organizátorům pak za pozvání a milé přijetí v Uherském Brodě.

Fotogalerie z akce ZDE


Ve věci zápachu z kalů jsme obdrželi

Přidáno: 8. 6. 2013

písemné stanovisko společnosti Rumpold, které zveřejňuji v příloze této novinky. Souběžně nám Rumpold zaslal fotogalerii monitorující plochu s kaly vedle naší kompostárny. Společnost Rumpold v něm mimo jiné shrnuje svůj postup, omlouvá se občanům Drslavic za nepříjemnosti spojené se zápachem a avizuje utlumení dalšího návozu kalů v budoucnosti.

Situací se budeme i nadále intenzivně zabývat.


Zaznamenali jsme zvýšený počet

Přidáno: 7. 6. 2013

stížností spoluobčanů na zápach ve více částech obce. Tento nepříjemný zápach různé intenzity (dle tlaku v ovzduší a charakteru počasí) pochází z kalů, které se nalézají na betonové ploše v majetku ZOD Poolšaví vedle naší komunitní kompostárny. Chtěl bych konstatovat, že se celou záležitostí již cca 2 týdny velmi intenzívně zabýváme a podnikáme veškeré kroky vedoucí k tomu, aby tyto oprávněné stížnosti občanů Drslavic byly řešeny. Vedl jsem osobní jednání jak s předsedou družstva Ing. Nedbalem, tak zejména s jednatelem společnosti Rumpold Uherský Brod Ing. Žmolíkem. Tato má od ZOD Poolšaví plochu pro letošní rok pronajatou a kaly zde skladuje. Situaci monitoruje a řeší i odbor životního prostředí v Uherském Brodě.

V první fázi Rumpold podnikl nezbytné opatření k tomu, aby vlivem dešťů nedocházelo k dalšímu samovolnému úniku kalů z vymezených prostor. Snažíme se o to, aby kaly byly společností Rumpold z tohoto místa v co nejkratším možném termínu odstraněny. Dalším jednaním v této věci pak chceme dosáhnout toho, aby v příštích letech již nebylo možné kaly na tomto místě skladovat.

Požádali jsme také Rumpold o písemné stanovisko v této věci .. ihned jakmile jej obdržíme bude v plném znění zveřejněno.

Děkuji za pochopení, s přáním hezkého víkendu

Rostislav Mihel, Váš starosta


180.000,- Kč dotace obdržíme postupně

Přidáno: 4. 6. 2013

od Úřadu práce v Uherském Hradišti na dvě pracovní místa, které jsme vytvořili v rámci veřejně prospěšných prací s platností od 1.6.. Od nových pracovníků si slibujeme pomoc s údržbou a ostatních činností v areálu mateřské školy, počítáme i se zkvalitněním úklidu chodníků a exponovaných míst v obci. Úřadu práce za podporu DĚKUJEME.

Náladu nám kazí deštivé počasí, kvůli kterému nemůžeme séct veřejná prostranství v takové frekvenci jak bychom si představovali. Nemůžeme ani pokračovat v realizaci odvodnění tréninkového hřiště, které máme rozdělané. Proto jakmile nastanou pro tyto práce vhodnější podmínky, stanou se spolu s přípravou drslavských slavností prioritami pro nejbližší období.


Při příležitostí Dnů obce Hradčovic jsme

Přidáno: 2. 6. 2013

Pamětní list udělený obci Drslavice

převzali pamětní list z rukou starosty obce Hradčovice „Za vzájemnou spolupráci a pomoc“. O tomto významném ocenění pro obec Drslavice rozhodlo hradčovské zastupitelstvo obce. Udělení pamětního listu si velmi vážíme, děkujeme, a do budoucna uděláme vše pro to, aby spolupráce s našimi přáteli z Hradčovic byla vždy co možná nejlepší. Pamětní list je od dnešního dne vystaven v kanceláři starosty obce.


Rada Zlínského kraje vzala na vědomí

Přidáno: 29. 5. 2013

Logo ZK

záštitu pana hejtmana MVDr. Mišáka nad slavnostmi k 640. výročí první zmínky o obci Drslavice, 70. výročí založení SDH Drslavice a 80. výročí založení TJ Drslavice, které se uskuteční ve dnech 22.-23.6.2013 v areálu TJ Drslavice. Zároveň rada na tomto zasedání doporučila zastupitelstvu Zlínksého kraje podpořit naši slavnost částkou 30.000,– Kč. Panu hejtmanovi a celé radě Zlínského kraje DĚKUJEME za podporu, velmi si jí vážíme.


Dopadové plochy na dětském hřišti

Přidáno: 23. 5. 2013

Nové dopadové plochy na dětském hřišti u kurtů

v areálu TJ u tenisových kurtů jsme dokončili tento týden. Všechny práce jsme provedli vlastními silami po předchozí telefonické konzultaci s dodavatelem herních prvků tohoto dětského hřiště. Pro zajímavost uvádím, že podkladem pro dopadové plochy byl použit kačírek frakce 4–8mm typu DUNAJ a celkem jsme ho pod oba prvky navezli 32 tun. Celková investice nákladů na vybudování dopadových ploch dosáhla částky 16.782,– Kč.

V současné době opravujeme a podsazujeme travnatou směsí příjezdovou cestu ke kurtům mezi hřištěm a tréninkovým hřištěm. Společnost IMOS nám jako kompenzaci za používání cesty při investiční akci kanalizačního protlaku Prakšice-UB poskytla zdarma fůru potěráku, který používáme pro podsyp cesty. Dokončení prací předpokládáme v první polovině příštího týdne. Obracíme se s žádosti na všechny, kdo tuto cestu využívají, aby po ní nějaký čas nechodili a k dětskému hřišti chodili přes tréninkové hřiště. Děkujeme.

Závěrem si přečtěte zajímavý článek o členění sypkých látek.

S přáním hezkého, i když pravděpodobně chladného Zamračený víkendu

Rostislav Mihel, Váš starosta


Pozvánku na Bílokarpatské slavnosti

Přidáno: 22. 5. 2013

do Uherského Brodu ve dnech 7.-9.6. naleznete spolu s programem v příloze této novinky. Srdečně Vás na ně zveme, součástí nedělního programu bude i vystoupení drslavské chasy, předtím starosta obce pozve do Drslavic všechny přítomné na naše slavnosti ve dnech 22.-23.6.


Pro pamětníky jsme naskenovali několik

Přidáno: 21. 5. 2013

fotografií dechové hudby Hradčovjanka z 60-ých a 70-ých let minulého století zapůjčené panem Antonínem Šobáňem. Tomu děkujeme, krásou těch fotografií a možná i zavzpomínat můžete po kliknutí ZDE.


Zaznamenali jsme v Drslavicích výskyt

Přidáno: 19. 5. 2013

čím dál více vzácnějšího brouka, tak se můžete pokochat krásnými detaily, jak je zachytil objektiv fotografa.

Roháč obecný - vyfoceno v Drslavicích

Roháč obecný je největší brouk Evropy a můžete ho při procházkách obdivovat i v naší obci. Na obrázku ze včerejší krásné neděle je zachycen dospělý samec, který dorůstá délky 35 – 75 mm, výjimečně až 80 – 90 mm.

Žije v dutinách starých stromů a v mrtvých pařezech v lesích a hájích. S odstraňováním starých stromů a pařezů mizí i přirozené prostředí a zdroj obživy tohoto brouka. Snižuje se tak populace tohoto brouka a roháč obecný se dostává na světový seznam ohrožených druhů.

Dospělí jedinci se objevují od konce května do začátku srpna a jsou nejvíce aktivní ve večerních hodinách. Samičky roháče kladou svá vajíčka do rozkládajícího se dřeva. Dospělí brouci žijí pouze několik měsíců a živí se nektarem a šťávou stromů a rostlin. Létají za soumraku a jejich pomalý let je doprovázen charakteristickým hluboce bzučivým zvukem. Samci létají mnohem častěji než samice. Přirozenými nepřáteli roháčů jsou straky, jezevci, lišky, ježci, kočky a hlavně datlové.Samci mají větší kusadla a jsou i celkově větší než samice.Ačkoliv samčí kusadla vypadají hrozivěji, jsou příliš slabá na to, aby ublížila. Naopak menší kusadla samice mohou způsobit bolestivé kousnutí. Samčí kusadla se podobají paroží jelena a brouci je používají stejně jako jeleni k zápasu mezi sebou a tato podoba dala tomuto brouku vědecké i obecné jméno v mnoha jazycích. V České republice byl rozšířen v listnatých lesích po celém území, dnes je však jeho výskyt lokalizován do několika oblastí. Nejhojněji se pak vyskytuje na jižní Moravě.

Roháč obecný - vyfoceno v Drslavicích

Roháč obecný - vyfoceno v Drslavicích


47

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK