Aktuálně v naší obci / strana 50

Dnešního dne jsme předali ceny

Přidáno: 26. 3. 2013
Výherkyně soutěže Výherkyně soutěže

výherkyním soutěže „O nejkrásnější růžičku nového letéčka“, které minulý týden vyhodnotila porota. Protože k nám počátkem tohoto týdne dorazila informace, že děvčátko které obsadilo druhé místo, o Velikonocích do Drslavic nepřijede, rozhodli jsme se ceny předat dnes. První místo obsadila Monička z Drslavic, druhé místo Eliška z Bílovic nad Svitavou a třetí místo Adrianka ze sousedních Hradčovic. Všechna děvčata, která se zúčastnila soutěže, pak dostala (nebo v nejbližších dnech dostane) v upomínku na ni drobné dárky s doprovodným dopisem od organizátora soutěže.

Výherkyním srdečně gratulujeme, ještě děkujeme všem, kteří se soutěže zúčastnili a přejeme krásné prožití Velikonočních svátků Usmívající se.

Malá fotogalerie z předávání ZDE


Dění v obci počas minulého týdne

Přidáno: 21. 3. 2013

si nenechali ujít ani redaktoři dvou regionálních týdeníků. Přinášíme odkazy na to co zaznamenali a do víkendu který je před námi přejeme my všichni tady na Obecním úřadě vše dobré Úžasný.

Zítra v odpoledních hodinách proběhne jednání starosty obce se zástupcem České televize o jejich záměru reportáže z blížícího se velikonočního hrkání v Drslavicích pro pořad Folklorika. O jeho výsledku Vás budeme informovat Usmívající se.

Fotogalerie Dobrého dne s Kurýrem z koštu slivovice

Reportáž DDK z koštu slivovice

Fotogalerie DDK z nošení letéčka

Reportáž DDK z nošení letéčka

Reportáž a fotogalerie z koštu slivovice ve Slováckých novinách


Ve věci vyhlášení Přírodní památky

Přidáno: 20. 3. 2013

Myšince a jeho ochranného pásma oznamujeme občanům, aby se v této věci obraceli pouze a výhradně na Krajský úřad Zlín (a ne na náš obecní úřad), jmenovitě Ing. Němce Vladimíra, telefon 577043390, který v této věci poskytne veškeré potřebné informace. Jedná se o zodpovězení Vašich dotazů na základě dopisu z Krajského úřadu Zlínského kraje „Oznámení o předložení návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území – Přírodní památka Myšince a jeho ochranného pásma a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče pro toto území“.

Děkujeme za pochopení.


Výběru nejkrásnější růžičky nového

Přidáno: 20. 3. 2013

Tři nejkrásnější růžičky soutěže

Tři nejkrásnější růžičky (první zleva vítěz soutěže)

letéčka se včera zhostila pětičlenná komise složená z pamětnic této krásné, typicky drslavské tradice. V zasedací místnosti OÚ Drslavice pečlivě vybírala z 18 přihlášených a následně řádně očíslovaných růžiček (soutěžní čísla byla přidělena chronologicky dle času, kdy byla růžička přinesena), a že jejich úloha nebyla snadná, o tom není třeba mnoho pochybovat – všechny růžičky byly překrásně vyrobené a všem, kteří je pro své děti připravili patří velké poděkování.

Celkově proběhla dvě kola výběru tří nejkrásnějších růžiček, z nichž v prvním kole každá porotkyně vybírala dle jejího názoru 6 nejkrásnějších růžiček, které postupovaly do finále. Z tohoto výběru po sečtení výsledků bylo zřejmé, že hlasy od všech porotkyň dostaly růžičky s čísly 4 a 13, čtyři hlasy růžičky s čísly 1 a 18 a konečně po třech „nominacích“ růžičky s čísly 7 a 8 a tyto tedy postoupily do finále.

V něm pak každá z porotkyň (opět stylem každá za sebe)měla úkol seřadit růžičky od prvního až po šesté místo. Následně byly všechny lístečky s jednotlivými pořadími sečteny, obodovány stylem za první místo 9 bodů, za druhé místo 6 bodů, za třetí místo 4 body, za čtvrté místo 3 body, za páté místo 2 body a konečně za šesté místo 1 bod vyhodnoceny. Nejvíce bodů (34) získala růžička č. 4 a stala se vítězem naší soutěže. Na druhém místě se umístnila růžička s číslem 18 (31 bodů) a třetí skončila růžička s číslem 13 (24 bodů).

Vyhlášení vítězů a předání cen přineseme v některé z dalších novinek. Vzhledem ke skutečnosti, že majitelka jedné ze tří vítězných růžiček je trvalým bydlištěm poměrně vzdálená naší obci (ale byla účastna nedělního průvodu, tedy splnila podmínky soutěže), počkáme na její příjezd a následně dojde k vyhlášení výsledků .. dle informací které máme by to mohlo být v horizontu týdne až 14 dnů.

Závěrem velké poděkování patří porotkyním, které si našly svůj čas a přijaly naše pozvání zhostit se tohoto nelehkého úkolu. Vážíme si Vaší pomoci při udržování tradic naší obce.

Fotogalerie z hodnocení poroty ZDE


Slunečné, ale extrémně větrné počasí

Přidáno: 17. 3. 2013

provázelo včera o smrtné neděli děvčátka a chlapce, kteří v duchu našich tradic nosili letéčko a Marka. Pranic to však nemohlo ubrat na sváteční atmosféře, radostnému zpěvu "Neseme neseme nové letéčko … " a "Nesem nesem Marka … ", kráse krojů, pestrobarevných letéček a tradičních Marků, za jejichž přípravu patří jistě poděkování rodičům a prarodičům dětí. Díky také všem spoluobčanům, kteří pak při obchůzce jednotlivých domů děti obdarovali.

Uplynulý víkend jasně potvrdil, že místní tradice jsou jedny z nejvyšších hodnot, které máme. Važme si této skutečnosti a zároveň na ně buďme hrdi – zvláště v této uspěchané, lidsky odcizené době je to obzvláště důležité.

Dobrý start do nového pracovního týdne přeje Váš starosta.

Fotogalerie ze sváteční neděle ZDE


VI. ročník koštu slivovice proběhl za

Přidáno: 16. 3. 2013

organizace SDH Drslavice včera od 15 hodin v Obecním domě. Necelá stovka návštěvníků měla možnost ochutnat nejen více než sto vzorků slivovice a letních kvasů, ale tradičně i vynikající zabíjačkové speciality, které organizátoři připravili. K poslechu i zpěvu zahrála cimbálová muzika Rozmarýn. Vítězem letošního koštu v kategorii slivovic se stal domácí Emanuel Chvíla, v kategorii letních kvasů pak vyhrál Jaroslav Snopek z Míkovic (v příloze novinky přinášíme kompletní výsledky). První tři z každé kategorie obdrželi krásné upomínkové dárky, všichni pak měli možnost zakoupit nádherně graficky ztvárněnou štamprli. O tom, že místní košt slivovice získává na věhlasu svědčí i skutečnost, že jej navštívili novináři ze dvou regionálních deníků, aby zde posbírali své náměty pro reportáže.

Hasičům patří velké poděkování za organizaci a průběh této vydařené akce, upřímné díky pak všem, kteří se koštu zúčastnili a těm, kteří svým vzorkem do drslavského koštu přispěli.

Fotogalerie z akce ZDE


1.118.659,- Kč dotace obdržíme z OPŽP,

Přidáno: 13. 3. 2013

Návštěva v TS Slavkov u Brna

kterou ministr životního prostředí Tomáš Chalupa podepsal 12. 3. 2013 na základě doporučení 29. Řídicího výboru seznam schválených a zamítnutých žádostí z XXVII., XXXV., XXXVII. a XL. výzvy. Žádost o dotaci jsme podávali vloni na podzim a tyto prostředky budou použity na nákup svozového vozidla pro kompostárnu, kontejnerů na bioodpad a štěpkovače. Spoluúčast obce činí pouhých 10%, takže dopad na rozpočet obce pro letošní rok bude minimální. Přikládáme i tabulku, kde můžete naleznout všechny podpořené projekty (ten náš je na řádku 922). Státnímu fondu životního prostředí za podporu DĚKUJEME !

Shodou okolností jsme se dnešního dne cestou z Brna, kde jsme ze zákona museli povinně zřídit bankovní u ČNB, zastavili v Technických službách Slavkov u Brna. Zde nás velmi vlídně přijal pan ředitel a představil nám vozidlo, které by právě z této dotace bylo možné financovat. Panu řediteli Lánskému za jeho ochotu děkujeme a tímto způsobem přejeme hodně zdaru v jeho práci.

Svozové vozidlo s kontejnerem


Byl zpracován další segment dotazníkové

Přidáno: 11. 3. 2013

akce, ze kterého jsou patrny Vaše doporučení, náměty, připomínky, co se Vám v obci líbí či nelíbí .. zkrátka všeho toho, co jste vpisovali do dotazníků vlastní rukou. Vše je přehledně sečteno a procentuálně vyjádřeno v přiložené tabulce. Výsledný obsah představuje velké množství zajímavých podnětů nejrůznějšího charakteru, kterými se budeme v rámci zastupitelstva pečlivě zabývat.

Zbývá nám tedy zpracovat závěrečný textový komentář a vyhodnocení akce .. středeční porada pracovní skupiny pro vytvoření strategického plánu rozvoje obce se tímto bude zabývat. Jakmile bude tento dokument vytvořen, bude vše zveřejněno nejenom zde, ale i na vývěsce poblíž Jednoty.


Humanitární sbírka v naší obci

Přidáno: 7. 3. 2013

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.

VYHLAŠUJE

SBÍRKUPOUŽITÉHO OŠACENÍ

  • Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
  • Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
  • Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a  zbytky látek)
  • Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
  • Vatované přikrývky, polštáře a deky
  • Obuv – veškerou nepoškozenou
  • Hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

  • ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických dů­vodů
  • nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí
  • znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :

v úterý a ve středu 12.-13.3. od 7,00 do 16,00

místo:budova Obecního úřadu Drslavice

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.

Děkujeme za Vaši pomoc.


S končící zimní sezonou můžeme také

Přidáno: 28. 2. 2013

pomalu rekapitulovat rozsah a kvalitu zimní údržby místních komunikací a chodníků v naší obci. Poprvé jsme měli možnost použít k údržbě komunikací nový obecní traktor, který se nám podařilo v loňském roce pořídit z dotace OPŽP. Sníh z chodníků jsme odklízeli pomocí mechanizace Vari s kartáčem, a i zde byla snaha pracovníků obce o úklid všech chodníků v obci v rámci našich možností. Celkové náklady za zimní údržbu od listopadu po dnešní den představují souhrnnou částku 12.918,– Kč, což vzhledem k vleklé zimě považujeme za uspokojivé a nijak výrazně obecní rozpočet zatěžující.

Chtěl bych v této souvislosti poděkovat především panu Martinu Hrubošovi za jeho práci mnohdy od časných ranních hodin při úklidu sněhu traktorem na místních komunikacích. Svůj názor na letošní zimní údržbu pak můžete vyjádřit prostřednictvím ankety na měsíc březen, ve kterém pevně věříme v definitivní nástup jara Úžasný.

Rostislav Mihel, váš starosta


50

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK