Aktuálně v naší obci / strana 51

S končící zimní sezonou můžeme také

Přidáno: 28. 2. 2013

pomalu rekapitulovat rozsah a kvalitu zimní údržby místních komunikací a chodníků v naší obci. Poprvé jsme měli možnost použít k údržbě komunikací nový obecní traktor, který se nám podařilo v loňském roce pořídit z dotace OPŽP. Sníh z chodníků jsme odklízeli pomocí mechanizace Vari s kartáčem, a i zde byla snaha pracovníků obce o úklid všech chodníků v obci v rámci našich možností. Celkové náklady za zimní údržbu od listopadu po dnešní den představují souhrnnou částku 12.918,– Kč, což vzhledem k vleklé zimě považujeme za uspokojivé a nijak výrazně obecní rozpočet zatěžující.

Chtěl bych v této souvislosti poděkovat především panu Martinu Hrubošovi za jeho práci mnohdy od časných ranních hodin při úklidu sněhu traktorem na místních komunikacích. Svůj názor na letošní zimní údržbu pak můžete vyjádřit prostřednictvím ankety na měsíc březen, ve kterém pevně věříme v definitivní nástup jara Úžasný.

Rostislav Mihel, váš starosta


50.000,- Kč dotace z motivačního

Přidáno: 28. 2. 2013

programu společnosti Elektrowin jsme tento týden obdrželi na bankovní účet obce. Naše žádost byla tedy uspokojena v plné výši a tyto finanční prostředky budou beze zbytku využity na další rozvoj sběrného dvora. Děkujeme, že nám pomáháte třídit odpad, i na základě této skutečnosti jsme schopni žádosti granty nejrůznějšího typu dotáhnout do úspěšného konce.

V současné době připravujeme žádost o dotaci z fondu ASEKOL, zde v rámci vypsaného programu „Rekonstrukce“ požádáme o částku 65.000,– Kč na vybudování zpevněné plochy sběrného dvora .. žádost bude podána do poloviny března. V loňském roce se nám jako jediné obci ve Zlínském kraji podařilo ze stejného grantu získat 50.000,– Kč, to nás naplňuje optimismem a věříme, že naše žádost bude uspokojena i v letošním roce Usmívající se.

S přáním hezkého víkendu Rostislav Mihel, váš starosta


Přinášíme první várku ucelených výsledků

Přidáno: 26. 2. 2013

dotazníkového šetření určeného pro všechny občany Drslavic starších 15 let s trvalým pobytem v naší obci, které jsme oslovili v první polovině února. Jedná se zatím o „surové“, ale zcela vypovídající data zpracované v tabulce pomocí MS Excel. Údaje jsou členěny ve třech listech na muže, ženy a součty za všechny občany, kteří nám dotazníky navrátili .. jednalo se o 305 občanů (cca 68% ze všech distribuovaných). Jeden dotazník jsme se rozhodli do výsledků nezahrnout, protože nevyplněných údajů v něm bylo více než 60% (nebyla vyplněna celá druhá strana) – jeho vypovídající hodnota byla tudíž minimální. Přiložená tabulka je tedy souhrnem 304 kompletně a řádně vyplněných a odevzdaných dotazníků. Současně jednak začínáme zpracovávat Vaše připomínky, náměty, komentáře, tedy vše, co jste do dotazníků ručně dopsali – analýzu tohoto můžete čekat v horizontu cca 1 týdne.

Dále hodláme tyto v dnešní tabulce předložené výsledky pečlivě vyhodnotit z pohledu Obce Drslavice a výsledkem bude textová část .. tuto samozřejmě zveřejníme v plném znění, můžete ji očekávat v horizontu cca 1 měsíce.

Přiloženou tabulku po stažení na disk otevřete prostřednictvím software Microsoft Excel, pokud tímto software nedisponujete, můžete si prohlížeč tohoto tabulkového programu stáhnout ZDE, následně nainstalovat a pak otevřít tabulku z přílohy. V případě komplikací se na mě neváhejte obrátit (tel. : 725 423868, starosta).

Ještě jednou děkujeme za Vaši spolupráci v této věci.


Cestopisné vyprávění o Indii přilákalo

Přidáno: 25. 2. 2013

o uplynulé neděli mnoho návštěvníků, kteří bedlivě naslouchali slovům pana Karla Thomayera z Uherského Brodu. Tento fotograf zde prožil plných 6 let života a jeho vypravování zážitků by jistě mohlo mít mnoho pokračování.Na konci čekalo všechny překvapení v podobě losování tří kusů knih Pohlednice z Česka přímo od autora pana Thomayera (ti, kteří nevyhráli, si ji mohou objednat ZDE) a také ochutnávka tradiční indické sladkosti Rasgula (těm kterým chutnala ji mohou zakoupit ZDE ve velkém balení). Samozřejmostí bylo podávání pravého indického čaje. Konečně pro všechny, kteří se vyprávění nezúčastnili, máme připraven odkaz na série fotografií z tématikou Indie od pana Thomayera.

Na dobrovolném vstupném bylo vybráno 1.219,– Kč a tyto byly použity na náklady související s akcí. Velké poděkování patří nejen panu přednášejícímu za zprostředkování svých zážitků, ale i všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na organizaci akce.

Fotogalerie z vyprávění o Indii ZDE


305 dotazníků z celkového počtu 450

Přidáno: 17. 2. 2013

distribuovaných se nám vrátilo vyplněných v rámci velkého dotazníkového šetření při příležitosti nově zpracovávaného programu rozvoje obce. Počet odevzdaných 305 dotazníků (z toho 160 žen, 142 mužůa u třech zbývaících nebylo pohlaví dotazovaného uvedeno) tak představuje návratnost 67,77% z celkového počtu, což je rozhodně úctyhodný počet a svědčí zejména o tom, že spoluobčanům není kvalita života v obci lhostejná. Tímto považujeme sběr dotazníků za ukončený a počínaje dneškem začínáme tento rozsáhlý materiál svépomocí statisticky zpracovávat. Průběžné výsledky budeme postupně zveřejňovat na webových stránkách obce – předpokládám, že do cca 14 dnů bude k dispozici podrobná analýza Vašich názorů. V delším časovém horizontu se pak budu zabývat jednotlivými náměty, které se na základě pouze letmého pohledu do dotazníků jeví jako velmi zajímavé.

Chtěl bych všem, kteří dotazníky vyplnili a odevzdali, poděkovat za Váš názor, který jste tímto vyjádřili. Vážíme si Vaší spolupráce.

Rostislav Mihel, Váš starosta


Novým poskytovatelem internetu v

Přidáno: 15. 2. 2013

naší obci je firma Jiří Šišák z Podolí která nabízí připojení k internetu na nově vybudovaném vysílači na Obecním domě a Mateřské škole v Drslavicích. V rámci zaváděcí akce provádí bezplatné měření signálu a nabízí první 2 měsíce zdarma. Měsíční paušál u rychlosti 6 megabitů je 250,– Kč, u 10 megabitů 400,– Kč. Více informací na telefonu 739 448 254, internetových stránkách poskytovatele nebo v letáčku přílohy této novinky.


OÚ Drslavice nabízí k bezplatnému (akt.)

Přidáno: 11. 2. 2013

Staré školní lavice

Tato nabídka již pozbývá platnosti, staré lavice si od nás odebere společnost Park Rochus formou daru. Po zrestaurování budou použity do starých malotřídek a tímto zachovány jako muzejní předměty pro příští generace.

odběru staré školní lavice ze 60-ých let minulého století, podmínkou je vlastní odvoz z budovy Obecního domu a Vaše garance jejich smysluplného využití. Zájemci o lavice se mohou přihlásit na telefonní číslo 572 671151 nebo přímo osobně v kanceláři OÚ, kde bude dohodnut další postup.

Staré školní lavice

Staré školní lavice


Fašankové veselí doslova zachvátilo-akt.

Přidáno: 10. 2. 2013

Společné foto z dětského karnvaluZ dětského karnevalu v Obecním domě

o uplynulém víkendu každý kout naší obce. Nejdříve v sobotu karneval v Obecním domě pobavil zejména děti. Kromě diskotéky a množství soutěží pro rodiče a děti byla připravena i bohatá tombola. Poděkování patří všem, kteří tuto velmi vydařenou akci připravovali a pomáhali organizovat, stejně jako dárcům tomboly.

V neděli se pak konala tradiční obchůzka masek, kterých se letos sešlo kolem dvaceti. K tanci vyhrávala dechová hudba Kunovjané, která od začátku nasadila ostřejší tempo obchůzky, což znamenalo docílení dolního konce fašankovým průvodem ještě za světla Úžasný .. o to více bylo času na zakončení fašanku v hospodě právě za doprovodu dechovky. Poděkování patří organizátorům akce z řad SDH Drslavice a všem maskám, které se obchůzky zúčastnili.

Fotogalerie z fašanku ZDE

Fotogalerie drslavského fašanku od Rostislava Pijáčka

PS: Omlouváme se za drobnou chybu při zobrazování fotogalerie z fašanku, již by mělo být všechno vpořádku.


Rekapitulace činnosti OÚ od 13.12.2012

Přidáno: 6. 2. 2013

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od posledního zasedání konaného dne 13.12.2012 do dnešního dne.

Stěžejní záležitostí uplynulého období je příprava žádosti o dotaci na projekt „Stavební úpravy objektu čp. 95, Drslavice, II. etapa – dokončení“ z Programu obnovy venkova Zlínského kraje, který byl vypsán v polovině ledna. Žádost musí být podána do tohoto pátku a mohu konstatovat, že ji máme fakticky připravenou včetně množství příloh a ostatních podpůrných stanovisek, nyní pouze upřesňujeme formulace jednotlivých pasáží. Alokace finančních prostředků vyčleněných pro celý Zlínský kraj činí 23 milionů Kč, což je o 7 milionů méně než v loňském roce, o to bude složitější v konkurenci podobných projektů uspět. Naším cílem je jak už z názvu vyplývá celkové dokončení rekonstrukce budovy – to představuje kompletní stavební úpravy jejího suterénu, kde nově vzniknou dvě klubovny, spisovna obecního úřadu, sklad nářadí a malé sociální zařízení. V každé z místností bude nové osvětlení, radiátory, dlažba a omítky, zčásti sanační. V celém suterénu budou nové okna, dveře a jedny nové venkovní vrata. Nový háv dostane i chodba a schodiště. Součástí projektu je i částečné zateplení a fasáda budovy. O tom zda jsme byli úspěšnými žadateli této žádosti se dozvíme v druhé polovině dubna, případné práce začnou od května, do té doby proběhne veřejná soutěž na tuto zakázku. Pokud s žádostí neuspějeme, tento projekt letos realizovat nebudeme a počkáme si na jinou vhodnou dotační příležitost. Souběžně s tímto na stavebním úřadě Uherský Brod vyřizujeme ve spolupráci s projektantem stavebních úprav změnu užívání stavby, zde je dobrý předpoklad, že do konce února tato změna užívání z původních prostor školy na nové občanské využití vstoupí v platnost. Pokud tedy vše půjde dobře, někdy v září by mohla být budova kompletně opravená a i administrativní náležitosti by měly být v souladu se skutečností.

Po více než dvou měsících od spuštění projektu výstavby Polyfunkčního domu Drslavice mohu konstatovat, že práce probíhají v souladu s harmonogramem. Chtěl bych ocenit zejména spolupráci s dodavatelem stavby společností Pozimos a stavebním dozorem společností Investa Uherské Hradiště. K dnešnímu dni proběhlo již devět kontrolních dnů, kde jsou dopodrobna rozebírány postupy prací a řešeny dílčí změny vyplývající z projektu. Všechny záležitosti jsou řešeny maximálně konstruktivně ze všech stran. Postup prací je dokladován průběžnou fotodokumentací, ze závěrů kontrolních dnů jsou vyhotoveny podrobné zápisy. Minimálně 2× měsíčně stavbu navštěvuje koordinátor bezpečnosti práce. I když nám nyní posledních 14 dnů nepřeje počasí a práce byly dočasně na dobu nezbytně nutnou pozastaveny, nehrozí žádný časový skluz v realizaci stavby. Výrazný pokrok jsme učinili ve výběru sportovního povrchu, klademe zde důraz na jeho maximální víceúčelovost pro všechny typy halových sportů.

K 1.2.2013 jsme na plný úvazek přijali nového pracovníka se zařazením technik komunálních služeb. Od tohoto kroku si slibujeme jednak rozšíření rozsahu prací, které jsme schopni udělat svépomocí a jednak přesun části prací od starosty obce směrem k novému zaměstnanci. Z těch zásadních úkolů pro tento rok bych zmínil vyklizení a pomocné práce v suterénu Obecního domu a venkovní úpravy jeho okolí, vybudování dopadových ploch dětského hřiště u kurtů, vybudování nové plochy pro kontejnery ve středu obce vedle plotu čp. 87 a jejich přesun tak, aby nebránily výhledu v křižovatce. Dále pak dobudování panelové plochy ve sběrném dvoře a v rámci možností i přístřešků pro obecní vozidla zde, výstavbu zdi dle písemné dohody s panem Chvílou mezi čp. 16 a Polyfunkčním domem, kultivace bývalé školní zahrady včetně oplocení obecního pozemku, nátěry svoditel v extravilánu obce, kompletní zabezpečení chodu kompostárny, odvodnění tréninkového hřiště, dále údržbu domu čp. 144, kde dle posledních informací dojde k bezúplatnému převodu ze státu na obec během následujících třech měsíců a konečně výstavbu stálé ochranné zábrany kapličky proti zněčištění tak, aby nenarušovala pohled na opravenou dominantu obce podobně jako tuto zimu. Samozřejmostí jsou pravidelné sezónní údržbové práce po celé obci a také v obecním lese. Podařilo se nám také prodloužit smlouvu s úřadem práce na veřejně prospěšné práce pro paní vypomáhající v budově Mateřské školky a to do konce dubna letošního roku, což znamená garanci dotace na toto pracovní místo ve výši 36.000,– Kč. O další dotace hodláme úřad práce požádat s nástupem jara, představa je, že bychom se na veřejně prospěšnou práci pokusili získat jednoho pracovníka na plný úvazek.

Koncem prosince jsme také obdrželi informaci o úspěšném uspokojení naší žádosti o motivační příspěvek Elektrowinu ve výši 50.000,– Kč, tyto finanční prostředky očekáváme na účet obce každým dnem. Za poslední svoz elektrodopadu jsme inkasovali částku 5.791,– Kč, což představuje výrazný meziroční nárůst v rámci této komodity. Počátkem ledna proběhly plánované inventury, všechny se vyznačovaly bezproblémovým průběhem a nebyly shledány žádné nesrovnalosti. Taktéž bez problému proběhly prezidentské volby, volební účast v naší obci byla nad celorepublikovým průměrem, chtěl bych při této příležitosti poděkovat šesti členné volební komisi a paní zapisovatelce Maleňákové za tento hladký průběh. Pomohli jsme zabezpečit i tradiční Tříkrálovou sbírku, s velkým potěšením konstatuji, že občané Drslavic byli nejštědřejší co do průměrného finančního daru ze všech 32 obcí uherskobrodského děkanátu. Počet unikátních návštěvníků webových stránek přesáhl koncem prosince 2012 hodnotu 100000, při této příležitosti jsme předali tomuto návštěvníkovi v rámci soutěže věcnou cenu. Stránky obce jsem také přihlásil do celostátní soutěže Zlatý erb pro letošní rok. Vypracovali jsme také žádost o dotaci z kulturního fondu Zlínského kraje na podporu slavností 640. výročí první zmínky o obci Drslavice, které si připomínáme v letošním roce a proběhnou ve dnech 22.-23.6. Program akce se již pomalu krystalizuje, jenom doplním, že Zlínský kraj žádáme o podporu ve výši 45.000,– Kč na materiální a režijní zabezpečení akce.

Jak jsem již avizoval dříve, naše obec je jednou z mála v ČR, která se zúčastní pilotního projektu na tvorbu nového programu rozvoje obce. Takovým dokumentem v současné době nedisponujeme. Již 2× Drslavice navštívil přidělený metodik z magistrátu města Olomouc, který nás celým procesem provází. Představil hlavní rysy projektu, který od začátku do konce bude plně hrazen z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj, a dále stanovil hlavní úkoly na nejbližší týdny. Dokument by měl být hotov do června a v příštím období u žádostí o dotace ze zdrojů EU (2014–2020) bude klíčovým prvkem pro jejich získání. Druhým pilířem podkladů analytické části projektu je anonymnídotazníkové šetření pro všechny občany nad 15 let v obci a firmy, které jsme distribuovali v pondělí 4.2 do poštovních schránek spoluobčanů. V rámci šetření bylo položeno několik jednoduchých otázek týkajících se spokojenosti s životem v obci. Vyhodnocení akce bude samozřejmě zveřejněno.

Zpívání u kapličky proběhlo v sobotu 22.12. z důvodu skutečnosti, že v Hradčovicích se v neděli uskutečnil jejich kulturní program … bylo by nežádoucí, aby dvě podobně laděné akce proběhly v rámci farnosti ve stejný den. V programu vystoupily dětičky ze školní družiny z Drslavic, Bára Šobáňová, cimbálová muzika Mladí Bruštíci, ženský sborek Podolské Frišky, mužský sbor z Hradčovic a nakonec se všichni rozloučili společnou písní. Programem výtečně provázela příjemně působivým průvodním slovem slečna Martina Orlovská, které patří velké poděkování. S krátkým příhovorem vystoupil i starosta obce. Každý účinkující obdržel dárek jako malou pozornost. Pro návštěvníky bylo připraveno výborné svařené víno, čaj a chleba se slaninou, občerstvení bylo distribuováno zdarma. Výtěžek z dobrovolného vstupného činil 3.070,– Kč a byl použit na úhradu nákladů akce. Děkujeme všem, kteří se na akci jakkoliv podíleli.

Šedesátka návštěvníků cestopisného vyprávění o Indonésii dne 20.1. naslouchala poutavému výkladu cestovatele pana Víta Šobáně. Hodina a půl mluveného slova byla prokládána projekcí téměř třístovek fotografií. Závěrem došlo na ochutnávku tradičního indonéského jídla, kterou jako překvapení připravila pořádající Obec Drslavice. Celkový výtěžek dobrovolného vstupného ve výši 1.101,– Kč bude poskytnut fondu UNICEF na pomoc dětem v Darfuru v Súdánu. Panu Šobáňovi za přednášku děkujeme.

Z mnoha jednání a společenských akcí, které jsem v uplynulých dvou měsících absolvoval, vzpomenu konferenci o bezdomovectví a mimořádných událostech pod záštitou starosty města Uherský Brod. Organizátorem byla oblastní charita. V průběhu jednání postupně se svými příspěvky vystoupili sociální pracovníci z různých míst kraje, představitelé městské policie a HZS. Já jsem se v příspěvku mimo jiné zabýval příčinami vzniku bezdomovectví, kterými jsou závislosti všeho druhu alkoholem počínaje a hracími automaty konče a nabídl jsem určitá východiska z tohoto nedobrého stavu.

Dne 6.2.2013 zpracoval Rostislav Mihel, starosta obce


Oznamujeme občanům, že poplatky za

Přidáno: 5. 2. 2013

popelnice a ze psů na rok 2013 se vybírají v hotovosti v kanceláři Obecního úřadu od 1.února 2013 do 31. března 2013. Poplatek za popelnice činí 370,– Kč na osobu za rok, poplatek ze psa činí 100,– Kč, za každého dalšího psa v domácnosti 150,– Kč.

ZO Drslavice se pro letošní rok rozhodlo ponechat poplatky za popelnice na úrovni předchozích let zejména vzhledem ke skutečnosti, že třídění odpadu na sběrném dvoře v Drslavicích dosahuje významných úspor v rámci obecního rozpočtu.


51

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK