Aktuálně v naší obci / strana 54

Kroužek stolního tenisu pro děti

Přidáno: 18. 11. 2012

Stůl na stolní tenis

a mládež zahajuje svoji činnost tuto středu 21.11.2012 v O­becním domě Drslavice. Bude se scházet pravidelně každou středu v čase od 17 do 19 hodin pod vedením Martina Orlovského, který bude děti se zájmem o tento sport vyučovat a kroužek vést. Připraveny jsou dva nové kvalitní stoly pro stolní tenis typu Buterfly (viz obrázek), šest pálek+míčky. Kroužek je otevřený všem dětem a mládeži bez rozdílu věku (kluky i holky), cílem pak bude přihlášení mládežnického družstva stolního tenisu Drslavice v příští sezoně.

Stoly jsou samozřejmě k dispozici i pro všechny občany Drslavic jak pro příležitostné, tak i pravidelné hraní stolního tenisu .. zájemci nechť kontaktují starostu obce za účelem domluvy.


Pes rasy belgický ovčák se nalezl

Přidáno: 15. 11. 2012

Nalezený pes na obecním dvoře v Drslavicích

v pátek v Drslavicích a v současné době je umístněn v obecním dvoře. Pes je starý cca 1 rok. Jeho majitel nechť se přihlásí na OÚ Drslavice, kde mu bude vydán.

Hezký podzimní víkend přeje Rostislav Mihel, Váš starosta


V sobotu pan biskup Josef Hrdlička

Přidáno: 11. 11. 2012

Společná fotografie z biřmování

udělil biřmování šedesáti biřmovancům nejen z naší farnosti. Děkujeme všem obětavým lidem, kteří pomáhali s přípravou a připravili tak důstojný průběh celé slavnosti.

Fotogalerie z biřmování ZDE


Senátor Tomio Okamura navštívil

Přidáno: 9. 11. 2012

Tomio Okamura na návštěvě v Drslavicích

dnešního dne naši obec spolu se svým asistentem. Pan senátor se živě zajímal o dění v naší obci, konkrétně o projekty, které realizujeme a problémy, které nás trápí. Starosta obce pana Okamuru seznámil mimo jiné s tradicemi, které po desítky let v naší obci udržujeme a snažíme se rozvíjet. Dlouze diskutovány byly hlavně možnosti vybudování rozhledny v místě kde dříve stával Pepčín – společně doufám postupem času nalezneme možnosti, jak tuto investiční akci, která zatím z důvodu nedostatku peněz leží v šuplíku, řešit. Chtěl bych panu senátorovi Okamurovi za jeho dnešní příjemnou návštěvu v přátelském duchu poděkovat a popřát mu hodně zdaru v právě probíhající prezidentské kampani.


Kroužek malých hasičů pod vedením

Přidáno: 9. 11. 2012

Mladí hasiči z Drslavic

pana Dušana Hamady, který byl založen před několika málo měsíci, se setkává se stále narůstajícím zájmem dětí z Drslavic. Děti se učí základním hasičským praktickým i teoretickým dovednostem, a to vše zábavnou formou. Do budoucna se plánují společné akce a to nejen s hasičskou tématikou. Kroužek se schází 1× týdně zpravidla v pátek, nyní v zimním období budou děti využívat prostory nové klubovny SDH v Obecním domě. „Hasičák“ je otevřen pro všechny děti (kluky i holky) v obci, každé dítě se zájmem o hasičský sport bude v kroužku vítáno.

Zdravíme Vás !!


Veřejnoprávní kontrola hospodaření dnes

Přidáno: 6. 11. 2012

proběhla na našem úřadě a týkala se využití dotace z rozpočtu Zlínského kraje na projekt stavebních úprav Obecního domu, který byl realizován v letošním roce. Kontrolu provedly pracovnice Zlínského kraje. Kontrola zjistila, že svěřené finanční prostředky poskytnuté Zlínským krajem na uvedený projekt v roce 2012 byly použity na daný účel a konstatovala, že nebylo zjištěno neefektivní, nehospodárné a neúčelné nakládání s veřejnými prostředky. Obec Drslavice postupovala při čerpání veřejné podpory v souladu se smlouvou o poskytnutí podpory a tudíž nedošlo k porušení rozpočtové kázně.

Výsledky kontroly kvitujeme s povděkem a Zlínskému kraji ještě jednou děkujeme za poskytnutí dotace.


Kontrolní den na stavbě stabilizace

Přidáno: 6. 11. 2012

a zkapacitnění toku Holomně proběhl dnes dopoledne za účasti starosty obce, zástupce projektanta, investora Lesy ČR a dodavatele stavby. Přítomní byli seznámeni s dosavadním postupem prací, stávající proinvestovaností akce a výhledem prací do konce letošního roku přímo při fyzické obchůzce staveniště. Byl konstatován zdárný postup prací v rámci časového harmonogramu, dále došlo k vyjasnění otázek mezi projektem a skutečnou realizací a nakonec byl podepsán zápis z kontrolního dne všemi účastníky.

Fotogalerie z průběhu prací k dnešnímu dni ZDE


Rekonstrukce ČOV Prakšice, Pašovice,

Přidáno: 6. 11. 2012

výtlačný řád odpadních vod do Uherského Brodu (Havřice) dospěla do fáze, kdy bude částečně procházet naší obcí, konkrétně přes uličku, následně přes hlavní komunikaci do Pastýrní směrem k vlakovému přejezdu a hřišti.

V praxi to bude znamenat vyhloubení deseti jam o velikosti 2×2 metry s tím, že tyto se budou hloubit postupně – vždy se v rámci jednoho týdne vyhloubí tři, provedou se potřebné práce dle projektu, následně se zahrnou a bude se pokračovat hloubením dalších tří v pořadí. Práce by měly trvat 1–2 měsíce.

Samozřejmostí bude maximální dodržování bezpečnosti a pořádku v okolí ze strany stavební firmy IMOS, která stavbu provádí. Přesto bych chtěl všechny občany poprosit o dodržování bezpečnosti při pohybu v okolí staveniště, zejména děti by bylo vhodné upozornit na možné nebezpečí úrazu. Obec Drslavice a společnost IMOS předem děkují za pochopení a toleranci s touto stavbou ve veřejném zájmu.

Rostislav Mihel, starosta obce


Mílovými kroky finišujeme s přípravami

Přidáno: 1. 11. 2012

k zahájení stavby „Polyfunkční dům Drslavice“. V uplynulých dnech došlo k podpisu smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení společností Pozimos a souběžně s tím jsme odeslali veškeré požadované podklady spolu s množstvím příloh poskytovateli dotace. Připravujeme také mandátní smlouvy na stavební dozor a koordinátora bezpečnosti práce pro tento projekt. V průběhu příštího týdne započneme s přípravou plochy pro stavbu a následně dojde k předání staveniště dodavatelské firmě. Jako samostatnou akci řešíme přeložku kabelu nízkého napětí vedoucího napříč pozemky, na kterých bude stát stavba. I tato záležitost po mnoha jednáních se společností EON snad spěje ke zdárnému vyřízení, dnešního dne došlo ke konzultaci na místě samém s projektantem firmy, která bude přeložku realizovat.

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám touto formou popřál klidné prožití nadcházejícího „dušičkového“ víkendu .. tedy dnů, kdy si každoročně připomínáme památku zesnulých.

Rostislav Mihel, Váš starosta


Zasněžené hody, které nepamatují ani

Přidáno: 28. 10. 2012

největší pamětníci v obci, proběhly o uplynulém víkendu. Páteční hodová zábava přilákala stovku návštěvníků, pořádající ročník 1994 připravil bohatou tombolu, o zábavu se pak výtečně postarala dechová hudba Hradčovjanka. Nedělní obchůzky po obci s tradičním beranem se účastnilo 21 krojovaných a navzdory výše uvedenému chladnému počasí se jim podařilo vytvořit výbornou náladu ve všech koutech obce. Zarážející skutečností se opět může zdát nezájem některých spoluobčanů, kteří se ani neobtěžovali vystrčit nos ze svého domu a krojovanou mládež přivítat a pohostit .. toto pravděpodobně více než s chladným počasím souvisí s mizerným klimatem v celé společnosti z posledních let. Hody již druhým rokem zpestřily kolotoče v areálu TJ, závěrečné poděkování tohoto krátkého shrnutí proto patří jejich provozovateli panu Martínkovi z Brna.

Fotogalerie z hodů ZDE


54

Kalendář akcí

16. 11.
Sběr železa
27. 12.
Zpívání u kapličky
27. 12.
Výstava k výročí MŠ


Počasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2019 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK