Aktuálně v naší obci / strana 55

Projekt naučné stezky po hranicích

Přidáno: 29. 11. 2012

devíti katastrů včetně našeho nabývá konkrétních obrysů. Po úvodní schůzce starostů participujících obcí, fyzické obchůzce stezkou v září (fotogalerie ZDE) a dnešním jednání na Obecním úřadě v Hradčovicích je jasné, že projekt pěší stezky v délce 8–9km bude realizován v druhé polovině příštího roku. Počátkem příštího roku k tomuto účelu vyřídíme dotaci, ze které budou financovány informační tabule, menší cedule upozorňující na významné body na trase a rozcestníky do jednotlivých obcí. Naučná trasa v ose Mistřice-Nedachlebice-Hradčovice-Drslavice-Prakšice-Pašovice-Častkov vedoucí z 90% v lese má ambici mimo jiné popsat historii jednotlivých hraničních kamenů. O podrobnostech projektu včetně trasy, ze které se budou moci občané Drslavic napojit, budeme na našich stránkácj postupně informovat.


Přátelské posezení se seniory včera

Přidáno: 22. 11. 2012

proběhlo v Obecním domě za účasti téměř šedesáti spoluobčanů. Na programu bylo působivé vystoupení dětí z MŠ a školní družiny. K tanci a poslechu zahrála živá hudba v podání pana Vladislava Stloukala, kterému za vytvoření vynikající nálady počas celého podvečera děkujeme. Starosta obce přítomné postupně seznamoval s činností Obecního úřadu Drslavice za poslední rok s výhledem na nadcházející období.

Fotogalerie se setkání ZDE


Kroužek stolního tenisu pro děti

Přidáno: 18. 11. 2012

Stůl na stolní tenis

a mládež zahajuje svoji činnost tuto středu 21.11.2012 v O­becním domě Drslavice. Bude se scházet pravidelně každou středu v čase od 17 do 19 hodin pod vedením Martina Orlovského, který bude děti se zájmem o tento sport vyučovat a kroužek vést. Připraveny jsou dva nové kvalitní stoly pro stolní tenis typu Buterfly (viz obrázek), šest pálek+míčky. Kroužek je otevřený všem dětem a mládeži bez rozdílu věku (kluky i holky), cílem pak bude přihlášení mládežnického družstva stolního tenisu Drslavice v příští sezoně.

Stoly jsou samozřejmě k dispozici i pro všechny občany Drslavic jak pro příležitostné, tak i pravidelné hraní stolního tenisu .. zájemci nechť kontaktují starostu obce za účelem domluvy.


Pes rasy belgický ovčák se nalezl

Přidáno: 15. 11. 2012

Nalezený pes na obecním dvoře v Drslavicích

v pátek v Drslavicích a v současné době je umístněn v obecním dvoře. Pes je starý cca 1 rok. Jeho majitel nechť se přihlásí na OÚ Drslavice, kde mu bude vydán.

Hezký podzimní víkend přeje Rostislav Mihel, Váš starosta


V sobotu pan biskup Josef Hrdlička

Přidáno: 11. 11. 2012

Společná fotografie z biřmování

udělil biřmování šedesáti biřmovancům nejen z naší farnosti. Děkujeme všem obětavým lidem, kteří pomáhali s přípravou a připravili tak důstojný průběh celé slavnosti.

Fotogalerie z biřmování ZDE


Senátor Tomio Okamura navštívil

Přidáno: 9. 11. 2012

Tomio Okamura na návštěvě v Drslavicích

dnešního dne naši obec spolu se svým asistentem. Pan senátor se živě zajímal o dění v naší obci, konkrétně o projekty, které realizujeme a problémy, které nás trápí. Starosta obce pana Okamuru seznámil mimo jiné s tradicemi, které po desítky let v naší obci udržujeme a snažíme se rozvíjet. Dlouze diskutovány byly hlavně možnosti vybudování rozhledny v místě kde dříve stával Pepčín – společně doufám postupem času nalezneme možnosti, jak tuto investiční akci, která zatím z důvodu nedostatku peněz leží v šuplíku, řešit. Chtěl bych panu senátorovi Okamurovi za jeho dnešní příjemnou návštěvu v přátelském duchu poděkovat a popřát mu hodně zdaru v právě probíhající prezidentské kampani.


Kroužek malých hasičů pod vedením

Přidáno: 9. 11. 2012

Mladí hasiči z Drslavic

pana Dušana Hamady, který byl založen před několika málo měsíci, se setkává se stále narůstajícím zájmem dětí z Drslavic. Děti se učí základním hasičským praktickým i teoretickým dovednostem, a to vše zábavnou formou. Do budoucna se plánují společné akce a to nejen s hasičskou tématikou. Kroužek se schází 1× týdně zpravidla v pátek, nyní v zimním období budou děti využívat prostory nové klubovny SDH v Obecním domě. „Hasičák“ je otevřen pro všechny děti (kluky i holky) v obci, každé dítě se zájmem o hasičský sport bude v kroužku vítáno.

Zdravíme Vás !!


Veřejnoprávní kontrola hospodaření dnes

Přidáno: 6. 11. 2012

proběhla na našem úřadě a týkala se využití dotace z rozpočtu Zlínského kraje na projekt stavebních úprav Obecního domu, který byl realizován v letošním roce. Kontrolu provedly pracovnice Zlínského kraje. Kontrola zjistila, že svěřené finanční prostředky poskytnuté Zlínským krajem na uvedený projekt v roce 2012 byly použity na daný účel a konstatovala, že nebylo zjištěno neefektivní, nehospodárné a neúčelné nakládání s veřejnými prostředky. Obec Drslavice postupovala při čerpání veřejné podpory v souladu se smlouvou o poskytnutí podpory a tudíž nedošlo k porušení rozpočtové kázně.

Výsledky kontroly kvitujeme s povděkem a Zlínskému kraji ještě jednou děkujeme za poskytnutí dotace.


Kontrolní den na stavbě stabilizace

Přidáno: 6. 11. 2012

a zkapacitnění toku Holomně proběhl dnes dopoledne za účasti starosty obce, zástupce projektanta, investora Lesy ČR a dodavatele stavby. Přítomní byli seznámeni s dosavadním postupem prací, stávající proinvestovaností akce a výhledem prací do konce letošního roku přímo při fyzické obchůzce staveniště. Byl konstatován zdárný postup prací v rámci časového harmonogramu, dále došlo k vyjasnění otázek mezi projektem a skutečnou realizací a nakonec byl podepsán zápis z kontrolního dne všemi účastníky.

Fotogalerie z průběhu prací k dnešnímu dni ZDE


Rekonstrukce ČOV Prakšice, Pašovice,

Přidáno: 6. 11. 2012

výtlačný řád odpadních vod do Uherského Brodu (Havřice) dospěla do fáze, kdy bude částečně procházet naší obcí, konkrétně přes uličku, následně přes hlavní komunikaci do Pastýrní směrem k vlakovému přejezdu a hřišti.

V praxi to bude znamenat vyhloubení deseti jam o velikosti 2×2 metry s tím, že tyto se budou hloubit postupně – vždy se v rámci jednoho týdne vyhloubí tři, provedou se potřebné práce dle projektu, následně se zahrnou a bude se pokračovat hloubením dalších tří v pořadí. Práce by měly trvat 1–2 měsíce.

Samozřejmostí bude maximální dodržování bezpečnosti a pořádku v okolí ze strany stavební firmy IMOS, která stavbu provádí. Přesto bych chtěl všechny občany poprosit o dodržování bezpečnosti při pohybu v okolí staveniště, zejména děti by bylo vhodné upozornit na možné nebezpečí úrazu. Obec Drslavice a společnost IMOS předem děkují za pochopení a toleranci s touto stavbou ve veřejném zájmu.

Rostislav Mihel, starosta obce


55

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK