Aktuálně v naší obci / strana 56

Dotaci 160.000,- Kč jsme obdrželi od

Přidáno: 3. 10. 2012

Zlínského kraje na základě naší žádosti ze začátku letošního roku na návrh nového územního plánu naší obce. Územní plán Obce Drslavice se projednává již druhým rokem a předpokládáme jeho konečné schvalování zastupitelstvem obce v druhé polovině příštího roku. Vážíme si podpory Zlínského kraje a za poskytnutou podporu

DĚKUJEME !


Starosta obce D R S L A V I C E svolává

Přidáno: 2. 10. 2012

veřejné zasedání zastupitelstva obce, viz příloha.


Chodník v Drahách je další akcí

Přidáno: 30. 9. 2012

Stavební práce na rekonstrukcí chodníku v Drahách

investičního charakteru, kterou Obec Drslavice v letošním roce realizuje. Na celkovou hodnotu zakázky 327.796,– Kč obdržíme dotaci 216.114,– Kč (65% z celkové ceny) od Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) pro letošní rok. Vybudování nového chodníku potrvá do 26.10.2012, tedy na drslavské hody by mělo vše být hotovo i uklizeno. V této souvislosti bych chtěl, podobně jako v pátek u akce zkapacitnění Holomně, požádat spoluobčany žijící v okolí stavby o určitou trpělivost a pochopení s rozsahem stavebních prací na předláždění chodníku.


Dnes došlo k předání stavby dlouho

Přidáno: 26. 9. 2012

Holomňa v Prakšicích

Holomňa v Prakšicích, ilustrační obrázek

připravovaného projektu stabilizace a zkapacitnění Holomně firmě, která bude zakázku realizovat. Jedná se o významný krok v našem úsilím trvajícím od konce roku 2010, kdy jsme tuto problematiku s investorem stavby Lesy ČR poprvé projednali. Stavbu bude realizovat sdružení firem POHL ČR, a.s. z Opavy a VDS (Vodohospodářské dopravní stavby) Vsetín, které za celkovou realizaci projektu nabídly nejnižší cenu 9.696.000,– Kč. Termín dokončení stavby je 1.10.2013.

Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně velkou a rozsáhlou stavbu (a to i časově), chtěl bych požádat všechny spoluobčany a zejména občany s Holomňou těsně sousedící, o určitou trpělivost, nadhled a velkorysost při eventuelních běžných problémech, které se mohou v souvislosti realizací tohoto projektu vyskytnout. V případě Vašich připomínek závažného charakteru, které budou se stavbou soviset, se na mě jako starostu obce neváhejte obrátit – pokusím se je s polu s investorem a stavebníkem vyřešit ke všeobecné spokojenosti. Odměnou všem pak bude stavba, která jednak výrazně sníží rizika bleskových povodní a jednak vzhledově vylepší ráz části regulovaného toku.

Děkuji předem za pochopení.

Rostislav Mihel, Váš starosta


Více než stovka občanů přišla

Přidáno: 23. 9. 2012

shlédnout slavnostní požehnání nově zrestaurovaného křížku na pomezí drslavsko-prakšického katastru. Za pěkného podzimního počasí bedlivě naslouchali krásným slovům otce Antonína Kupky a tématicky laděným písním děvčat z hradčovské scholy. Závěrem krátce promluvil starosta obce, pro zúčastněné bylo připraveno i drobné občerstvení. Děkujeme všem, kteří se včerejší slavnosti zúčastnili.

Krátký příhovor starosty obce Drslavice k zúčastněným:

Vážený otče Antoníne, milí přítomní,
dnes již můžeme pouze spekulovat, jaké pohnutky vedly pana Tomáše Javora z Drslavic v roce 1879 k postavení kříže, u kterého jsme se dnes sešli při příležitosti jeho požehnání. Zda tím vyjádřil své křesťanské přesvědčení a víru v Boha, nebo ho k tomuto krásnému místu uprostřed malebné přírody přivedl nějaký osudový okamžik jeho života. Zda chtěl umístněním křížku na pomezí katastru dvou obcí posílit vzájemné vztahy lidí zde žijících, nebo prostě jen chtěl, aby po něm něco zůstalo jako odkaz pro příští generace. Ať už to bylo tak či onak, jisté je, že ušlechtilost myšlenky pana Javora vtisknutá do tohoto kříže, je vlastnost v dnešní době pramálo vídaná.Jsem si zcela jist tím, že hodnoty, které představovali svatí Josef, Cyril a Metod, mistrně vytesaní do tohoto kříže, jsou zcela zásadního charakteru a je třeba si je dnes a denně znovu připomínat.

Vážení občané,
dovolte mi, abych nyní poděkoval panu Tomaši Kopčilovi z Bílovic, který se s bravurou zhostil restauraterských prací na tomto křížku. Váš mistrný um nechť je příkladem pro nás ostatní. Poděkování patří Nadaci Děti-kultura-sport, která významnou částkou v rámci církevního grantu tento projekt podpořila – vážíme si Vaší pomoci. V neposlední řadě patří poděkování Vám otče Antoníne za Vaše slova a všem, kteří pomohli s úpravou okolí, výzdobou a organizací dnešního požehnání.
Děkuji za pozornost, děkuji za účast a přeji Vám krásný zbytek dnešní sváteční neděle.

Fotogalerie z požehnání ZDE


Minulou neděli zástupci OÚ a SDH

Přidáno: 22. 9. 2012

Všechno nejlepší, pane Kozůbku !

navštívili zakládajícího člena Sboru dobrovolných hasičů pana Josefa Kozůbka při příležitosti jeho významného životního jubilea sta let. V kronice obce bychom marně hledali jiného spoluobčana, který by se dožil tak úctyhodného věku. Pak Kozůbek dlouhá léta zajišťoval ruční zvonění v kapli. Nejenom za to mu patří náš obdiv a poděkování.

Tož pane Kozůbku, hodně zdraví do dalších let

a božího požehnání.


Výkup železa, autobaterií,mědi,hliníku,

Přidáno: 16. 9. 2012

elektromotorů, bronzu atd. proběhne v naší obci v sobotu 22.9.2012 v době od 8–9 hodin, viz přiložený leták.

Orientační ceník výkupu:

měď až 130,00 Kč / kg

mosaz až 70,00 Kč / kg

hliník až 25,00 Kč / kg

motory 9,00 Kč / kg

autobaterie 5,00 Kč / kg

železo těžké až 4,00 Kč / kg


V sobotu se na tenisových kurtech v

Přidáno: 16. 9. 2012

Drslavicích konal již osmnáctý ročník tzv. „Burčákového turnaje“ ve čtyřhře. Letos se zúčastnilo 15 dvojic z okolí naší obce, aby změřili své síly v to krásném sportu. Letošními vítězi se zcela zaslouženě stali Stanislav Zálešák a Dušan Švestka, poděkování patří sampzřejmě všem organizátorům akce a zejména společnosti Imtradex, která jako každoročně turnaj sponzorovala. Níže přinášíme fejeton na téma letošního turnaje z pera pana bývalého profesora uherskobrodského gymnázia Slavíčka, mimo jiné stále aktivního výborného tenisty.

Burčákový turnaj v Drslavicích.

Letošní na překvapení nadmíru bohatá tenisová sezona nám pomalu končí. Máme již za sebou z Grand Slamu Mezinárodní mistrovství Itálie, Rolland Garros v Paříži, tradiční Wimbledon i US Open. Posledním významným kláním vynikajících tenistů už tak jenom zůstal „Burčákový“ turnaj čtyrher v Drslavicích za účasti 16 párů soutěžících, konaný v malebném tenisovém areálu v údolní nivě řeky Olšavy.

Do tohoto okouzlujícího místa se každým rokem v polovině září sjíždějí tenisoví matadořize všech koutů této části slováckého kraje, a to nejenom s touhou po celkovém vítězství, ale řekněme si to upřímně, i s neskrývaným zájmem svlažit své rty známou slováckou opojnou tekutinou. Jsou to všechno sportovci neurčitého, ale přece jenom vyššího věku, postavou spíše vyšší, někteří hubení, ale jiní zase svými drahými polovičkami slušně vykrmení. Jde prostě o ty z nás, kteří se ani v této podmanivé roční době nedokáží vzdát své celoživotní lásky k bílému sportu a se železnou pravidelností se proto zákonitě objevují na dvorcích místního tenisového klubu. Bílé tradiční oblečení tenistů je jak víme už dávno minulostí, a tak dnes vidíme na tělech těchto tenisových bohatýrů trenýrky rozmanitých barev a o něco později i zcela propocená trička, zpravidla ve velikosti XL. Oživením turnaje byla i účast jediné ženy, a to jak po stránce vzhledové, tak nesporně i výkonnostní.

Ale vraťme se k probíhajícímu tamějšímu dění! Již letmý pohled do letošního turnajového pavouka zájemcům o tento sport napověděl, že nastávající boje budou jako vždy velmi urputné a žádná soutěžní dvojice nedá podle očekávání té naproti stojící nic zadarmo, natož za peníze. A skutečně, již od časného drslavického sobotního rána byly slyšet ze zdejších antukových dvorců tvrdé údery, přičemž míče, pohybující se nad sítí v různých výškách a směrech, přiváděly svým letem k zoufalství obě protilehlé bojující strany. Zvláštní nebezpečí pak hrozilo hráčům, pokudse oba debloví partneři sešli v jednu a tutéž chvíli u sítě. Někteří hráči si rovněž čas od času takřka dětinsky stěžovali, že jim ve hře brání mezi sloupky napnutá tenisová síť, jako kdyby nevěděli, že “překážky jsou na to, aby se překonávaly!“ „Tak o co de?“, ptejme se!

Pravda, v technice hráčů se pochopitelně daly najít určité rezervy, problémy byly například s koordinací jejich pohybu, ale tyto malicherné nedostatky byly neustále kompenzovány obdivuhodným herním nasazením všech zúčastněných hráčů.. Míče byly na protější stranu dvorce odehrávány povětšinou výpletem rakety, jen příležitostně i tenisovými rámy, přičemž jejich obtížně předvídatelná dráha byla všemi přítomnými pozorně sledována, a to až do jejich koečného pádu. Ve Wimbledonu mají pro kontrolu dopadu míče pouze jedno takzvané „Jestřábí oko,“ zde ho měli všichni, včetně některých diváků, kteří se spolu s hráči v případě potřeby vyjadřovali k míčem zasaženému místu. Diskuze u sporných balonů byly však očekávaně korektní, jen vzácně padala na adresu vlastní i soupeřů hrubší slova, ale to tak nějak k dnešnímu vrcholovému sportu prostě patří. Hráči byli motivováni k co nejlepšímu výkonu hned dvojmo, jednak byla jejich herní agresivita umocňována sem tam douškem zkvašeného moku, jednak z diváckého hlediště hlasitými a neocenitelnými radami diváků ve smyslu: „Hrajte jim to pod nohy, tam toho moc neumíja!“

Přes všechno výše citované, přes citelnou neúčast Berdycha a Štěpánka, kteří momentálně hrají daviscupové utkání s Argentinou, nikdo ani v nejmenším nepochyboval o tom, že turnaj měl mimořádně vysokou sportovní úroveň. Svědčí o tom mimo jiné i to, že z oken kolem pravidelně projíždějícího železničního expresu Kunovice– Uherských Brod si mohli z něj vyklánějící se cestující doslova hlavu obdivem vykroutit při pohledu na probíhající tenisové dění. Vítězové jednotlivých utkání po jejich skončení doslova utápěli svůj zrak v slzách radosti, neboť mnohé jejich oko se zakalilo těmito i jinými okolnostmi, kdežto poražená dvojice se většinou jen zmohla na výroky: „Šak příští rok si to rozdáme znovu a pak uvidíte, vy šašci!“

Pak už ale všichni odehraní svorně odešli do nedalekých sprch smýt ze sebe pot a antuku vodou, která mírně zaváněla po „prdlavce,“ tedy sirovodíkem ze zdrojové blízké studny. Nelze však než ocenit úsilí všech zúčastněných borců, přičemž mnozí z nich viditelně hráli s velkým sebezapřením, neboť měli ovázaná kolena i lokty, po skončení napínavé hry pak někteří i hlavu. Podle předpokladu se však jen ti nejlepší probili turnajovým pavoukem až ke konečnému triumfu, po kterém mohli pozvednout s nádechem hrdosti dárkový koš nad hlavu, a to za bouřlivého aplausu a snad i oprávněné závisti kolemstojících. Při neúčasti světových jedniček bratrů Bryanových a již zmíněných našich reprezentantů se stali vítězi turnaje domácí hráči Stanislav Zálešák a Dušan Švestka, kteří po celou dobu turnaje udivovali své okolí pestrou hrou, a to jak od základní čáry, tak i od sítě.

Bohužel pro pracovní zaneprázdnění nemohli letos vítězům při závěrečném ceremoniálu pogratulovat královna Alžběta se svým manželem Philipem, dokonce ani princ Charles, protože ten zase v danou dobu zvažoval opětovnou návštěvu biologické čistírny vod v Hostětíně. A tak alespoň starosta Drslavic, rovněž aktivní účastník turnaje a neprozřetelně v něm předčasně vyřazený, mohl se svojí ochrankou po skončení klání potřást vítězným borcům rukou a popřát jim šťastnou cestu domů, kterou k večeru obstaraly manželky a přítelkyně hráčů.. Ne vždy se však tito dočkali doma vděku, neboť slyšet u večeře manželčin výrok: „Kdybys šel ráno místo takovéj hry raděj s děckama kopať na pole erteple,“ nadějného hráče rozhodně nepotěší. Ale i tak se jistě shodneme všichni v názoru, že sport je důležitou a nezbytnou součástí našeho pokročilého života. Je třeba ho podporovat ve všech jeho formách a dávat jím tak příklad nastupující mladé generaci.


Včerejší otevření knihovny proběhlo

Přidáno: 11. 9. 2012

za značného zájmu spoluobčanů, kteří do nově zrekonstruované budovy bývalé školy postupně od 16 hodin přicházeli. Kromě prostor knihovny pak měli možnost navštívit všechny rekonstruované místnosti v budově. Velký zájem vzbudila výstava starých školních fotografií, nejen za její přípravu patří knihovnici paní Janě Chvílové poděkování. Starosta obce přítomné seznámil s letošním průběhem rekonstrukce a také s výhledem prací pro příští rok, nechybělo ani drobné občerstvení pro zúčastněné.

Děkuji všem, kteří se akce zúčastnili, svědčí to o Vašem zájmu o dění v obci.

Fotogalerie z otevření knihovny zde


Slavnosti vína v letošním roce provázelo

Přidáno: 9. 9. 2012

nádherné letní počasí a tak jako v minulých letech se bylo z pohledu návštěvníka na co dívat. Jako jeden z krojovaných účastníků slavnostního průvodu cítím silnou sounáležitost nejen k naší obci, ale i celému regionu Slovácka jako takovému. Moje myšlenky v tento okamžik dávají zapomenout na běžné lidské starosti i na negativní novinové a televizní titulky, kterými jsme denně zavaleni. Ta krása krojů spolu s všudypřítomnými usměvavými návštěvníky dává přesně ten pocit hrdosti, kterého se nám ve všední den tak málo dostává – hrdosti, že jsme občany pracovitého a letitými tradicemi prostoupeného Slovácka.

No a když se k výše popsanému přidá i znamenitá chuť vína, burčáku, zpěvu a zabíjačky (pochopitelně od drslavských hasičů Úžasný), prožitek se stává dokonalým. Co na tom, že navečer už člověk sotva tahá nohy – to, co si s sebou odnáší v srdci domů je s pocitem únavy nesouměřitelné.

Drazí občané z Drslavic, kteří jste jakýmkoliv způsobem na letošních Slavnostech byli účastni – je mi velkou ctí podílet se spolu s Vámi na jedinečnosti tohoto svátku a děkuji Vám za to.

Rostislav Mihel, Váš starosta

Fotogalerie z pátečního slavnostního zahájení Slavností

Fotogalerie účasti Drslavic ze sobotního dne

Obsáhlá fotogalerie ze slavnostního průvodu

Fotogalerie Rostislava Pijáčka ze Slavností vína


56

Kalendář akcí

27. 12.
Zpívání u kapličky
27. 12.
Výstava k výročí MŠ


Počasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2019 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK