Aktuálně v naší obci / strana 58

Včerejší otevření knihovny proběhlo

Přidáno: 11. 9. 2012

za značného zájmu spoluobčanů, kteří do nově zrekonstruované budovy bývalé školy postupně od 16 hodin přicházeli. Kromě prostor knihovny pak měli možnost navštívit všechny rekonstruované místnosti v budově. Velký zájem vzbudila výstava starých školních fotografií, nejen za její přípravu patří knihovnici paní Janě Chvílové poděkování. Starosta obce přítomné seznámil s letošním průběhem rekonstrukce a také s výhledem prací pro příští rok, nechybělo ani drobné občerstvení pro zúčastněné.

Děkuji všem, kteří se akce zúčastnili, svědčí to o Vašem zájmu o dění v obci.

Fotogalerie z otevření knihovny zde


Slavnosti vína v letošním roce provázelo

Přidáno: 9. 9. 2012

nádherné letní počasí a tak jako v minulých letech se bylo z pohledu návštěvníka na co dívat. Jako jeden z krojovaných účastníků slavnostního průvodu cítím silnou sounáležitost nejen k naší obci, ale i celému regionu Slovácka jako takovému. Moje myšlenky v tento okamžik dávají zapomenout na běžné lidské starosti i na negativní novinové a televizní titulky, kterými jsme denně zavaleni. Ta krása krojů spolu s všudypřítomnými usměvavými návštěvníky dává přesně ten pocit hrdosti, kterého se nám ve všední den tak málo dostává – hrdosti, že jsme občany pracovitého a letitými tradicemi prostoupeného Slovácka.

No a když se k výše popsanému přidá i znamenitá chuť vína, burčáku, zpěvu a zabíjačky (pochopitelně od drslavských hasičů Úžasný), prožitek se stává dokonalým. Co na tom, že navečer už člověk sotva tahá nohy – to, co si s sebou odnáší v srdci domů je s pocitem únavy nesouměřitelné.

Drazí občané z Drslavic, kteří jste jakýmkoliv způsobem na letošních Slavnostech byli účastni – je mi velkou ctí podílet se spolu s Vámi na jedinečnosti tohoto svátku a děkuji Vám za to.

Rostislav Mihel, Váš starosta

Fotogalerie z pátečního slavnostního zahájení Slavností

Fotogalerie účasti Drslavic ze sobotního dne

Obsáhlá fotogalerie ze slavnostního průvodu

Fotogalerie Rostislava Pijáčka ze Slavností vína


Informace pro účastníky Slavností vína

Přidáno: 2. 9. 2012

v Uherském Hradišri, které se uskuteční o nadcházejícím víkendu přinášíme až nyní z důvodu postupného upřesňování ze strany Mikroregionu Dolní Poolšaví. Odjezd autobusu pro krojované z Drslavic bude v sobotu 8.9.2012 ze zastávky již v 7:50 (nikoliv tedy v původně avizovaných osm hodin), autobus zpět pak pojede v 16:30 od ZŠ Unesco a bude zastavovat ve všech obcích. Slavnostní průvod vychází v 9:00 z Mařatic a jeho řazení bude následující : UHERSKÉ HRADIŠTĚ – Dolní Poolšaví – Staroměstsko – Východní Slovácko – Ostrožsko – Za Moravú – Buchlov – Bílé Karpaty – Uherský Brod – Hosté. Naše obec jako součást Mikroregionu Dolní Poolšaví se zařadí podobně jako v minulých letech u zimního stadionu. Předpokládaný příchod čela průvodu na Masarykovo náměstí v UH bude nejdříve v 9:45.

Tak jako vloni bude náš mikroregion účinkovat v parku před Obchodní akademií, kde bude vytvořeno potřebné zázemí jak pro účinkující, tak pro návštěvníky slavností. Nebude chybět ani tradiční zabíjačka v podání hasičů z Drslavic, kteří Vás srdečně zvou k ochutnávce specialit z jejich kuchyně. I drslavská chasa pilně secvičuje svoje vystoupení, takže se rozhodně máte na co těšit. Případné Vaše dotazy k organizaci slavností prosím směřujte na mobilní telefon starosty obce 725 423868. Děkuji předem, že svojí účastí na letošních Slavnostech vína v Uherském Hradišti přispějete k důstojnému zastoupení naší obce.

Program prezentace Mikroregionu Dolní Poolšaví na Slavnostech vína

sobota 8. září – v parku před obchodní akademií

11.30 mužský sbor Kunovice

12.00 ofic. zahájení – starostové obcí Mikroregionu – krátké pozvánky do jednotlivých obcí

12.15 – 13.40„Děcka, poďte si hrát“ (blok dětských souborů – hry a tance dětí z Dolního Poolšaví)

Doprovází po dohodě CM Lintava

12.15 Věneček

12.25 Handrláček

12.35 Děcka z Kunovic

12.45 Míkovjánek

12.55 Popovjánek

13.05 Zpěváčci z Podolí

13.15 Veleťánek

13.30 – 15.00 Dojdite k nám na hody (pozvánky na hody do obcí mikroregionu – pásmo tanců v podání členů jednotlivých hodových chas)

Doprovází CM Mladí Burčáci

13.30 Vésky

13.40 Míkovice

13.50 Kunovice

14.00 Popovice

14.10 Podolí

14.20 Drslavice

14.30 Veletiny

14.40 Hradčovice

14:50 společný závěr

15.00 – 16.30 Tak sa u nás zpívá aj tancuje (folklorní soubory a pěvecké sbory mikroregionu)

15.00 Tetičky z Kunovic

15.10 Míkovjan + CM Mladí Burčáci

15.20 Sbory z Míkovic

15.35 Handrlák+ CM Lintava

15.45 MS Hradčovice

15.55 SPOT Slunéčko + CM Lintava

16.05 ŽS Kunovice

16.15 FS Lintava

16.25 ŽS Podolské frišky


Rozloučení s prázdninami na Pepčíně

Přidáno: 2. 9. 2012

proběhlo včera za solidního zájmu občanů obcí obepínajících les Obora. Kromě tradičního táboráku byly připraveny hry pro děti, country hudební produkce a občerstvení v režii pana Petra Hruboše. Setkání provázela dobrá nálada všech zúčastněných za krásného počasí. Poděkování patří všem, kteří se na vydařeném odpoledni jakýmkoliv způsobem podíleli.

Fotogalerie z akce ZDE


Prezident republiky dnes podepsal

Přidáno: 28. 8. 2012

novelizovaný zákon o rozpočtovém určení daní, který malým obcím přidává tolik potřebné finanční prostředky. Naší obci by měl podle předběžných výpočtů přinést necelý jeden milion korun. Podpisem prezidenta republiky byl tedy dovršen asi rok trvající boj starostů menších obcí za zrovnoprávnění jejich postavení vůči městům, proto jsem dnešního dne sundal vlajku z budovy obecního úřadu, která na tuto disproporci upozorňovala. Zákon začne platit od 1.1.2013.

Více o podpisu prezidenta ČR zde


Dětem v Mateřské školce jsme

Přidáno: 27. 8. 2012

Rekonstruované pískoviště na zahradě MŠ

předali do užívání kompletně rekonstruované dětské pískoviště, které pracovníci obce připravili v průběhu srpna. K rekonstrukci jsme přistoupili z bezpečnostních důvodů, kdy bylo revizním odborníkem shledáno jako nevyhovující. Tuto investici ve výši cca 15.000,– Kč jsme uhradili z rozpočtu obce.

Věříme, že si děti na novém pískovišti pěkně pohrají. Usmívající se


Rekapitulace činnosti OÚ od 28.6.2012

Přidáno: 27. 8. 2012

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od posledního zasedání konaného dne 28.6.2012 do dnešního dne.

Největší investiční akcí letošního léta byly stavební úpravy obecní budovy čp. 95, tedy objektu bývalé školy. Dnešního dne byla budova obci oficiálně předána zpět do užívání. Rozsáhlé stavební práce znamenaly kompletní rekonstrukci přízemí a prvního podlaží budovy. Chtěl bych ocenit velmi vstřícný s seriózní přístup dodavatelské firmy ERGO VH, s.r.o. Zlín, zejména pak pověřeného stavbyvedoucího Ing. Šika, se kterým jsem průběh stavby mnohdy i několikrát týdně diskutoval. V nejbližší době nás čeká stěhování inventáře knihovny do těchto nových prostor a následně její zprovoznění pro spoluobčany. Souběžně bude předána i nová klubovna pro SDH Drslavice. Po administrativní stránce nás čeká vypracování závěrečné zprávy a kontrola z oddělení dotací Zlínského kraje, po níž obdržíme počátkem roku schválenou dotaci ve výši 1.000.000,– Kč. Pro letošní rok zbývá vybavit malou kuchyňku v prvním podlaží, toto nebylo součástí dotace, ale zastupitelstvo obce na pracovní poradě vyslovilo souhlas s vyčleněním finančních prostředků pro tyto účely. Zároveň začínáme přípravné práce na druhé etapě stavebních úprav, jejichž konečným důsledkem by měl být připravený projekt pro žádost o dotaci na Zlínský kraj pro rok 2013 z Programu obnovy venkova. Projekt chceme koncipovat tak, aby v případě uspokojení této žádosti byla do konce příštího roku tato budova kompletně rekonstruovaná.

To, k čemu Obecní úřad Drslavice upíná poslední měsíc svoji pozornost je však investiční akce na naše poměry nebývalá. Hovořím o výstavbě nového Polyfunkčního domu, na který se nám podle všech známých informací podaří získat mimořádnou dotaci.

Minulý týden jsme podali žádost na SFŽP, který vypsal dlouho očekávanou výzvu v OPŽP. Detaily žádosti jsme dolaďovali cca poslední tři měsíce a jak jsem již informoval dříve, projekt vypracovaný firmou DESACON Zlín s.r.o. počítá s dodávkou svozového vozidla v hodnotě 800.000,– Kč bez DPH, pěti kontejnerů v celkové hodnotě 44.500,– kč bez DPH a štěpkovače v ceně 200.000,– Kč bez DPH. Celkové náklady projektu jsou spočteny na 1.316.070,– Kč, v případě úspěchu by se Obec Drslavice na této částce podílela 10%. Šance na úspěch jsou však nižší než v první výzvě, v rámci které jsme pořídili traktor s čelním nakladačem. Důvodem je především poloviční alokace finančních prostředků na tuto výzvu, dále spojení žádostí pro kompostárny a sběrné dvory do jedné výzvy a v neposlední řadě také počet bodů, se kterými do soutěže vstupujeme. Zatímco vloni byl projekt koncipován na 93 bodů, letos je to 89 bodů kvůli vyšší pořizovací ceně svozového vozidla, kontejnerů a štěpkovače v přepočtu na konstantní počet obyvatel naší obce. Výsledky by měly být zveřejněny do konce letošního roku, v případě nezdaru se na jaře 2013 zapojíme do nové plánované výzvy.

Pracovníci obce v těchto dnech finišují s výstavbou oplocení sběrného dvora, ihned po jeho dokončení požádáme o motivační příspěvek společnost Elektrowin na základě svozu uskutečněného v minulém čtvrtletí. V dalších měsících zvažujeme také možnost započít s pracemi na vybudování zpevněné plochy sběrného dvora, projekt máme připraven. Bude záležet především na finanční náročnosti akce a také dohodě se ZOD Poolšaví ohledně panelů pro tuto plochu.

Koncem července jsem se jako člen výběrové komise zúčastnil výběrového řízení na provedení stavby s názvem „Holomňa, Drslavice, km 0,550 – 1,350, PŠ 2010“, o kterou Obec Drslavice usiluje jako jednu ze svých priorit a na které dle požadavků vynakládá investorovi Lesy ČR maximální součinnost. Výběrové řízení vyhrálo konsorcium firem ze Vsetína a Opavy, celková vysoutěžená cena díla bude 9.696.000,– Kč, tedy na 98% projektové ceny. Toto dává záruku, že práce budou odvedeny kvalitně, je zde i příslib investora na trvalý dohled nad průběhem stavby. V současné době byla podepsána smlouva o dílo, poslední překážkou je schvalovací podpis Ministerstva zemědělství s touto stavbou. Nadále platí, že letos mají být fyzicky proinvestovány 2.000.000,– Kč bez DPH.

V červenci proběhla i velmi důležitá kontrola zavlažovacího zařízení na hřišti TJ ze strany SZIFu, dotace ve výši 246.400,– Kč by měla být proplacena nejpozději do poloviny září na bankovní účet TJ. Souběžně jsme počátkem srpna obdrželi i tzv. zvací dopis, který nám dává záruku schválení dotace ve výši 217.200,– Kč pro letošní projekt MAS, kterým je kompletní rekonstrukce chodníku v místní části Drahy. V současné době vyhodnocuji z nabídek firem, které jsem oslovil, s pracemi bychom chtěli započít v druhé polovině září. Společným projektem devíti obcí včetně naší ve fázi příprav je naučná stezka. Hegemonem projektu je obec Hradčovice, žádost o dotaci by měla být podána v příštím roce z prostředků MAS. O podrobnostech budu určitě informovat po dalším konkrétnějším jednání a ujasnění si společného postupu všech zainteresovaných.

S určitými problémy jsme se potýkali při opravě místní komunikace poblíž sportovního areálu. Pověřená firma neodvedla práci tak jak jsme si představovali, nutno však konstatovat, že po naší reklamaci došlo k nápravě. Tyto vícepráce jdou zcela na vrub této firmy a rozpočet obce v rámci této kapitoly nezatíží. Zvýšenou pozornost a úsilí jsme věnovali objektu MŠ, zejména pak její zahrady. Po dohodě s paní ředitelkou pracovníci obce provedli rozsáhlou rekonstrukci dětského pískoviště, které bylo z bezpečnostního hlediska zcela nevyhovující. Z rozpočtu obce uhradíme také výměnu nových dílů na sporáku a výměnu digestoře, která je nyní zcela nefunkční. Výměnu oken v podkroví budovy MŠ, která jsou v současnosti v havarijním stavu musíme vzhledem k naceněné investici ještě zvážit. Do konce roku hodláme ještě rekonstruovat chodníky ve školní zahradě a starou dlažbu 30×30 nahradit dlažbou zámkovou.

Jako spíše recesní záležitost, která ovšem neunikla pozornosti novinářů, byl nákup dvou vyřazených herních prvků od Obce Veletiny za celkovou cenu 700,– Kč. Revizní technik při pravidelné roční zákonem dané kontrole dětských hřišť připomínkoval i nedostatky na těchto prvcích, které jsme postupně všechny odstranili. Nyní máme k dispozici revizní zprávu včetně nového provozního řádu dětských hřišť.

Minulý týden jsem také převzal od restauratéra pana Tomáše Kopčila opravený křížek v trati Vrhové. Pan Kopčil dle mého názoru odvedl opět vynikající práci, o čemž se ostatně může každý osobně přesvědčit. Příležitost k tomu bude jistě i při požehnání panem farářem na místě samém, nyní hledáme vhodný termín k této plánované slavnosti. K místu kolem kříže se pravidelně vracíme a upravujeme ho.

Po několika našich urgencích přistoupila Správa a údržba silnic jednak k celkové opravě mostu přes Holomňu, jednak za obcí směrem na Havřice vyspravili cca 200 metrový úsek vozovky, kde každoročně zaznamenáváme opakované problémy. V současné době s krajským ředitelstvím SÚS jednáme o opravě všech svodidel v průtahu obcí.

V uplynulých měsících proběhly i dvě jednání správní rady starostů mikroregionu Dolní Poolšaví, kterých jsem se zúčastnil. Zásadním tématem je především organizace výběrového řízení na úspěšném dotačním titulu protipovodňových opatřeních. S realizací se počítá v průběhu příštího roku, obec Drslavice zde participuje částkou 550.000,– Kč, přičemž naše spoluúčast bude pouhých 10%. Dalším důležitým tématem byla organizační stránka Slavností vína v Uherském Hradišti. Naši obec zde bude zastupovat krojovaná chasa a hasiči, kteří mají jako v minulých letech na starosti přípravu zabíjačkových specialit.

Závěrem mi dovolte Vás i Vaše rodinné příslušníky pozvat tuto neděli od 13 hodin na Pepčín, kde se spolupodílíme na organizaci tradičního rozloučení s prázdninami.

Dne 27.8.2012 zpracoval Rostislav Mihel, starosta obce


V sobotu v areálu TJ proběhlo

Přidáno: 26. 8. 2012

za značného zájmu posluchačů skvělé vystoupení skupiny ABBA revival, které pořádalo místní sdružení AGROFEST ve spolupráci s Obcí Drslavice. Pořadatelům z AGROFESTU patří poděkování za organizaci, speciální poděkování pak panu Romanu Hrubošovi, který se rozhodl veškerý výtěžek z akce ve výši 7.400,– Kč věnovat darem Obci Drslavice na částečné pokrytí nákupu 2ks stolů pro stolní tenis. Tyto stoly budou zakoupeny v průběhu září a umístněny pro co možná nejširší využití pro spoluobčany v nově rekonstruované budově bývalé školy.

Vážíme si spolupráce ve prospěch naší obce.

Fotogalerie z akce ZDE.


Starosta obce Drslavice svolává

Přidáno: 25. 8. 2012

veřejné zasedání ZO, které se koná dne 27.8.2012 od 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Drslavice. Více informací na úřední desce OÚ.


Vítězkou soutěže "Moje babička" se

Přidáno: 12. 8. 2012

stala paní Marie Sedláčková z Drslavic. Soutěž uspořádal týdeník Dobrý den s Kurýrem a vítězka se kromě osobního setkání s paní Květou Fialovou může těšit týdenní lázeňský pobyt. Paní Sedláčkové gratulujeme k výhře a přejeme hodně zdraví, osobní spokojenosti a příjemné prožití výherního pobytu !

Soutěžní článek o paní Sedláčkové ZDE


58

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK