Aktuálně v naší obci / strana 60

V nejbližší době bude z našich stránek

Přidáno: 20. 6. 2012

odstraněna služba odběr novinek na Váš mail (nyní v pravé liště). Již od počátku nasazení byly s touto službou problémy, které se do dnešního dne nepodařilo uspokojivě vyřešit. Nefunkčnost (chcete-li omezená funkčnost) služby je zapříčiněna jinou verzí rozhraní našeho webu a jinou verzí platformy zmiňované služby, která měla zajišťovat odesílání novinek .. zde docházelo ke kolizím, a ty se dlouhodobě nedařilo řešit.

Omlouváme se všem uživatelům, kteří měli snahu tuto službu využívat. Řešením je nasazení zcela nové verze obecních stránek, toto však z důvodu časové náročnosti takového upgrade plánujeme spíše v horizontu 2–3 let.


Včera bylo na centrální adrese MMR

Přidáno: 20. 6. 2012

spuštěno výběrové řízení na provedení stavby s názvem „Holomňa, Drslavice, km 0,550 – 1,350, PŠ 2010“, o kterou Obec Drslavice usiluje jako jednu ze svých priorit a na které vynakládá investorovi Lesy ČR maximální součinnost již od počátku tohoto volebního období (listopad 2010). Z dokumentace, na kterou níže uvádíme odkaz je například patrné, že odhadovaná cena díla je 8.157.647,– Kč bez DPH (vysoutěžená cena však bude nižší), datum zahájení prací bude 15.8.2012 (zde je pravděpodobné, že to bude o něco později) a termín dokončení je stanoven na 1.10.2013. Do konce letošního roku budou proinvestovány 2.000.000,– Kč bez DPH.

O dalším průběhu postupu Vás budeme informovat.

Podrobnější parametry výběrového řízení ZDE.


Poslední rozloučení se zesnulým (akt.)

Přidáno: 19. 6. 2012

P. Janem Zemánkem se uskutečnilo včera v Tasovicích u Znojma v tamním farním kostele, po obřadě bylo jeho tělo uloženo na tasovickém hřbitově. P. Jan Zemánek byl rodákem z Drslavic a od roku 2003 čestným občanem naší obce.

Poslední rozloučení s P. Janem Zemánkem

Fotogalerie z posledního rozloučení s P. Janem Zemánkem

Životopis P. Jana Zemánka

Poslední rozhovor s P. Janem Zemánkem, Katolický týdeník

Zpravodajské Noeviny – reportáž z pohřbu P. Jana Zemánka


Starosta obce D R S L A V I C E svolává

Přidáno: 18. 6. 2012

veřejné zasedání zastupitelstva obce Drslavice, které se bude konat

ve čtvrtek 28. června 2012 v 19:00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu Drslavice


Program jednání :

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

2. Kontrola usnesení, zpráva o činnosti Obecního úřadu za uplynulé období 23.4.-28.6.12

3. Rozpočtové opatření 1/2012

4. Závěrečný účet obce Drslavice za rok 2011 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011, které bylo provedeno kontrolním oddělením Zlínského kraje

5. Výroční zpráva MŠ Drslavice, příspěvkové organizace za rok 2011

6. Darovací smlouva mezi Obcí Drslavice jako obdarovaným a Nadací Děti-kultura-sport jako dárcem

7. Darovací smlouva z Fondu Asekol mezi Obcí Drslavice jako obdarovaným a společností Asekol, s.r.o. jako dárcem

8. Informace z Valné hromady Mikroregionu Dolní Poolšaví

9. Diskuze

10. Usnesení, závěr

Podle § 93 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je zasedání zastupitelstva obce veřejné.

Rostislav Mihel, starosta obce

V Drslavicích dne 19.6.2012

Vyvěšeno dne: 19.6.2012

Sejmuto dne:


10.000,- Kč jsme získali také v rámci

Přidáno: 18. 6. 2012

kulturního grantu od Nadace Děti-kultura-sport na zabezpečení organizační činnosti dne 8.7.2012, kdy se od 16 hodin na našem hřišti bude konat kulturní odpoledne s tradičním názvem Hasičský výlet. K tanci a poslechu zde bude hrát dechová hudba Stříbrňanka, občerstvení a atrakce pro děti jsou zajištěny. Již nyní srdečně zveme všechny občany k účasti.

Nadaci Děti-kultura-sport za podporu

DĚKUJEME


Grant 25.000,- Kč jsme obdrželi od

Přidáno: 18. 6. 2012

Města Uherské Hradiště jako příspěvek na rozvoj naší knihovny. Tyto finanční prostředky nám příjdou náramně vhod, protože předpokládáme investice při přesunu knihovny z původních prostor suterénu MŠ do budovy bývalé školy. Zde práce postupují nadále svižným tempem, stěhování knihovny předpokládáme na přelomu srpna a září letošního roku.

Městu Uherské Hradiště za udělení grantu srdečně

DĚKUJEME


Darovací smlouvou z Fondu ASEKOL

Přidáno: 14. 6. 2012

jsme obdrželi částku 50.000,– Kč na rekonstrukci oplocení sběrného dvora Drslavice, který od 1.5.2012 reali­zujeme. Společnosti ASEKOL za tuto podporu

DĚKUJEME.

Vážíme si spolupráce s Vámi.


Nový herní prvek jsme umístnili

Přidáno: 7. 6. 2012

Nový herní prvek na malém dětském hřišti

na malé dětské hřiště namísto kůlů, které již nevyhovovaly z bezpečnostního hlediska. Celková cena za prvek činí 26.280,– Kč, jednáním s dodavatelskou firmou Dřevoartikl, s.r.o. jsme docílili slevy ve výši 5.520,– Kč oproti původní ceně. Pevně věříme, že se dětem bude průlezka líbit, že se na ní vydovádí a hlavně se nezraní.

Včera a dnes dopoledne jsem se také zúčastnil setkání starostů se zástupci Zlínského kraje, více v reportáži ZDE.

S přáním hezkého víkendu starosta Smějící se


Finišujeme s přípravou nového obecního

Přidáno: 6. 6. 2012

zpravodaje, což je důvodem méně častých aktualizací těchto stránek posledních dnů. Chystáme v něm kromě rekapitulace života v obci z pohledu obecního úřadu také jedno velké překvapení .. nyní dolaďujeme poslední grafické detaily a předpokládáme distribuci letního čísla Drslavského zpravodaje do Vašich poštovních schránek koncem příštího týdne.

Včera jsem se jako člen komise (spolu se zástupcem obce Tupesy, která pozemkové úpravy u nich také zahajuje) na Pozemkovém úřadu v Uherském Hradišti zúčastnil výběrového řízení na výběr dodavatelské firmy pro provedení komplexních pozemkových úprav v obci. Celková hodnota zakázky přesahuje částku 2.000.000,– Kč a bude ji kompletně hradit Ministerstvo zemědělství. Do jednoho měsíce bude podepsána smlouva s vítěznou firmou a poté budou pozemkové úpravy v Drslavicích zahájeny detailním zaměřením katastru a posléze vypracováním plánu společných zařízení. Celková doba realizace pozemkových úprav je stanovena na 33 měsíců od podpisu smlouvy, takže se bude jednat o akci s přesahem do dalšího volebního období. Čeká nás v tomto směru následující roky hodně práce, jsem si však zcela jistý, že se z dlouhodobého hlediska pro rozvoj naší obce jedná o nezbytný krok, který horizontu dalších let přinese tolik potřebné prostředky na dobudování a opravy infrastruktury v extravilánu obce. K pozemkovým úpravám tak jak budou postupovat se budu nejenom na tomto místě, ale i v rámci zpravodaje, případně dalších podpůrných tiskovin často vracet .. jsem si vědom skutečnosti, že dobrou informovaností vlastníků pozemků můžeme společně nejen předejít případným budoucím nesrovnalostem, ale i zodpovědět otázky, které Vás v rámci této složité problematiky budou zajímat.

Rostislav Mihel, Váš starosta


Nové vitríny jsme dnes umístnili vedle

Přidáno: 31. 5. 2012

Nové vitríny poblíž parkoviště Jednoty

parkoviště u Jednoty, tedy v místě, kde jsou na ně občané zvyklí dlouhé roky. K výměně jsme přistoupili z důvodu neutěšeného stavu těch původních. Chtěl bych na tomto místě poděkovat společnosti HESCO, s.r.o. (konkrétně panu Romanu Hrubošovi), která nám vitríny vyrobila a dodala za výrazně nižší cenu, než je obvyklá. Vážíme si této spolupráce, která přispívá ke zlepšení prostředí v rámci naší obce.

Při této příležitosti bych si dovolil popřát nejenom drslavským dětem vše nejlepší k jejich dnešnímu svátku, hodně úsměvů a radosti ze života. Smějící se


60

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK