Aktuálně v naší obci / strana 60

Velká cena v požárním sportu o víkendu

Přidáno: 27. 5. 2012

zavítala do naší obce pod názvem „O pohár starosty SDH“ již poosmé a k vidění byly vynikající výkony jednotlivých mužstev. Srdečně blahopřejeme sousedním Hradčovicím k vítězství a drslavským hasičům děkujeme za vynikající organizaci akce a důstojnou reprezentaci obce v rámci velké konkurence kvalitních týmů.

Fotografie z akce ZDE


Obec Drslavice srdečně zve na

Přidáno: 24. 5. 2012

Bílokarpatské slavnosti do Uherského Brodu. V neděli 10.6.2012 zde bude mít v odpoledních hodinách krátkou prezentaci i naše obec, v rámci mikroregionu Dolní Poolšaví pak vystoupí mužský sbor z Hradčovic a soubor Veleťánek.

Pozvánka na Bílokarpatské slavnosti


Že by se v otázce RUD blýskalo

Přidáno: 23. 5. 2012

na lepší časy? Vláda ČR včera schválila novelu zákona o rozpočtovém určení daní, které po schválení horní a dolní sněmovnou mělo začít platit od 1.1.2013. Jedná se o kompromisní návrh ODS a TOP09, takže naděje na přijetí této podoby zákona je vysoká. Jak dokazuje přiložená tabulka, daňová výtěžnost by se od příštího roku v naší obci zvýšila o 998.000,– Kč, což by bylo vynikající. Připomínám, že strůjcem a hlavním hegemonem novelizace byl pan poslanec Petr Gazdík, bývalý starosta ze Suché Loze.

Každopádně vlajku na obecním úřadě upozorňující na daňovou disproporci příjmů občana Prahy a malé obce necháme pro jistotu viset do té doby, než bude celý legislativní proces v této věci úspěšně dokončen. Úžasný


Spolu s kolegy starosty a jinými

Přidáno: 22. 5. 2012

odbornými pracovníky v oblasti životního prostředí jsem se včera zúčastnil celodenní exkurze na téma „Pozemkové úpravy v okresech Zlín a Kroměříž“. Postupně jsme navštívili místa, kde již byly v rámci pozemkových úprav realizovány projekty protipovodňových a protierozních opatření: Štípa u Zlína – záchytná nádrž Štěpánka, Chomýž – síť polních cest, Skaštice – protipovodňové hráze, biocentra, Bezměrov – záchytné nádrže a cesty, Lutopecny – poldr a polyfunkční cesty a Rataje – protipovodňová opatření. Realizovaná opatření přispěla ke snížení erozního účinku povrchové odtékající vody, zvýšení retenční schopnosti území, zpřístupnění pozemků a postupného nenásilného začlenění staveb do krajiny. Všechny stavby byly financovány z Programu rozvoje venkova a z protipovodňového konta Ministerstva zemědělství.

Exkurzi hodnotím jako velmi zdařilou a Pozemkovému úřadu Zlín děkuji za možnost se jí zúčastnit.

Malá fotogalerie z exkurze ZDE


Kolektivní systém ASEKOL udělil naší

Přidáno: 14. 5. 2012

obci „Certifikát k Environmentálnímu vyúčtování za rok 2011“ (viz příloha dokumentu). Jde o přesný výpočet přínosu pro životní prostředí, který vznik na základě zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů odevzdaných občany Drslavic. Díky tomuto vyúčtování tedy přesně vidíme, kolik jsme ušetřili elektrické energie, energetických surovin, primárních surovin a pitné vody. Je zde vyčíslen i náš podíl na snížení produkce nebezpečných odpadů a emisí skleníkových plynů

Pevně věříme, že tyto výsledky Vás potěší a budou také motivací pro Váš zodpovědný přístup ke třídění elektroodpadu v budoucnu. Zároveň připomínáme, že Váš vysloužilý elektroodpad můžete bezplatně odevzdat kdykoliv v pracovní dobu na Obecním úřadě v Drslavicích.


Na probíhajícím MS v hokeji měly svoje

Přidáno: 13. 5. 2012

zastoupení i Drslavice v podobě fanynky Smějící se viz obrázek u reportáže serveru idnes.cz.

Fanoušci na MS v hokeji

Fanoušci na MS v hokeji


Výměnou oken v přízemí a prvním podlaží

Přidáno: 9. 5. 2012

pokračují stavební práce v budově bývalé školy čp. 95, tato dílčí etapa celkové vnitřní rekonstrukce objektu by měla být dokončena zítra. V minulých týdnech proběhly rozsáhlé bourací a zednické práce, počátkem tohoto týdne započaly elektrikářské a vodo-topo práce. Veškerá činnost v rámci tohoto projektu tedy směřuje k dokončení všech prací k 31.7.2012 tak, jak bylo v harmonogramu plánováno. Již nyní plánujeme první dle mého názoru velmi zajímavou výstavu v těchto nově rekonstru­ovaných prostorech, detaily si však ponechám na později Mrkající.


V sobotu proběhlo první přehrnutí

Přidáno: 6. 5. 2012

První výjezd obecního traktoru

nově vznikajícího kompostu na betonové ploše kompostárny pod družstvem. V dohledné době zde budou umístněny cedule, které budou občany informovat o tom, kde jaký typ odpadu ukládat – žádáme tedy již nyní o dodržování těchto pravidel .. jde nám o to, aby vzniklý kompost byl co možná nejkvalitnější a bylo jej následně možné použít třeba na Vašich zahrádkách Usmívající se. Přehrnování (přimíchávání nového odpadu) traktorem budeme provádět v pravidelných intervalech 2–3 týdnů.


Starosta převzal nové vozidlo Obce

Přidáno: 3. 5. 2012

Nové vozidlo Obce Drslavice

Drslavice typu Dacia LOGAN MCV 5-i místný modré barvy. Celková cena 206.400,– Kč na jeho pořízení byla alokována zastupitelstvem obce v rámci rozpočtu na rok 2012. Doufáme, že nové vozidlo bude tak dobře a tak dlouho sloužit, jako starý PickUP. Smějící se

S přáním hezkého víkendu starosta obce.


Stavění májů v různých částech obce

Přidáno: 30. 4. 2012

proběhlo za letního počasí. Stavění hlavního máje poblíž kapličky měl na starosti ročník 1994, tzv. „hasičský“ máj byl pro letošek přemístněn z dolní uličky na horní konec, krásný máj naleznete i po projítí uličky a následně „plcúchem“. Usmívající se Poděkování patří všem, kteří pomáhali máje stavět i všem ostatním příznivcům této krásné tradice.

Fotogalerie ze stavění májů ZDE.


60

Kalendář akcí

16. 11.
Sběr železa
27. 12.
Zpívání u kapličky
27. 12.
Výstava k výročí MŠ


Počasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2019 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK