Aktuálně v naší obci / strana 63

Vyhodnocením soutěže "O nejkrásnějšího

Přidáno: 3. 4. 2012

Předání cen výhercům soutěže

Marka" jsme dnešním dnem uzavřeli tuto, dle našeho názoru, úspěšnou akci. Velmi nás potěšilo, že si kluci dali záležet a s rodiči vyrobili krásné originální „Marky“. Věříme, že příští rok i bez motivace výhry budou v naší obci vidět stejně krásní „Marci“ a plyšáky siděti nechajídoma na hraní.

Celkové náklady na ceny do soutěže činili po odečtení sponzorských darů (všem sponzorům srdečně děkujeme) 1.540,– Kč. První dvě ceny si chlapci vyzvedli osobně, zbylých 24 cen pak chlapci obdrželi ve velkých A4 obálkách dnes v poštovní schránce svého bydliště.

Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli a podporovali tuto soutěž.

Rostislav Mihel a Markéta Bučková, organizátoři akce

Výherci soutěže


Upozornění : z důvodu častých dotazů

Přidáno: 2. 4. 2012

k dopisům od firmy Zenergo z Čejče, které mnozí z nás obdrželi v dnešní poště,obecní úřad upozorňuje občany, aby uvážlivě postupovali při posuzování žádosti o pronájem pozemkůfirmě Zenergo z Čejče,a počkali na další jednání se zdejším zemědělským družstvem Poolšaví, kterému do současné doby své pozemky pronajímají, a nenechali se vlákat do případného spekulativního jednání firmy Zenergo z Čejče.


Hejtman Zlínského kraje na základě

Přidáno: 27. 3. 2012

návrhu vedení Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, vyhlásil dnem 26. března 2012, až do odvolání, období nepříznivých klimatických podmínek. Pro toto období se vydávají tato omezení:

1. zákaz rozdělávání ohňů a spalování hořlavých látek, jako i vypalování trávy, spalování klestí, a to na veškerém volném prostranství,

2. zákaz provádění ohňostrojů, vypouštění lampionů štěstí a ostatních pyrotechnických efektů, kde se používá otevřený plamen,

3. zákaz pálení klestí v lese. Práce spojené s hospodařením v lesních porostech mohou být prováděny bez použití otevřeného ohně.

Obecní úřad vyzývá občany, aby v zájmu zabezpečení požární ochrany v současném období nepříznivých klimatických podmínek důsledně dbali na dodržování tohoto vyhlášení.


Při jarní procházce do Vrhových

Přidáno: 26. 3. 2012

Prázdné místo po křížku v trati Vrhové

se nelekněte prázdného místa po křížku, který zde stával. Tento si včera odvezl pan restauratér Kopčil z Bílovic, čeká jej celková obnova. Náklady na opravu se snažíme pokrýt z dotací, jednu ve výši 30.000,– Kč již máme připsanou na účtě obce, o druhou žádáme Ministerstvo pro místní rozvoj. Zda bude tato žádost uspokojena bychom se měli dozvědět nejpozději do konce příšího týdne. Dle vyjádření pana Kopčila potrvají práce na obnově kříže 3 měsíce, poté by ve vhodném termínu došlo ke znovupožehnání kříže na místě samotném.

Mezitím provedeme drobné terénní úpravy tak, abychom toto významné místo naší obce poblíž hranice katastru obce s Prakšicemi zkulturnili a pocestní, kteří zde zavítají, aby zde našli příjemné místo k odpočinku. Uvažuje se i rekonstrukci blízké lávky, vše ale bude opravdu záležet na skutečnosti, zda dotaci z MMR obdržíme či nikoliv.


Soutěž "O nejkrásnějšího Marka" dle

Přidáno: 26. 3. 2012

počtu unikátních návštěvníků stránek v pondělí (více než 500) nabírá na obrátkách – to je jistě velmi pozitivní, druhotným efektem soutěže (prvotním byla snaha o zvýšení „kvality provedení“ Marků) bylo právě přilákat na stránky co největší počet návštěvníků, kteří by se potažmo (pokud by zde byli poprvé) mohli dozvědět zajímavosti ze života v obci.

Chtěli bychom dále konstatovat, že prostředí ankety kompletně přebíráme z www.blueboard.cz, a zde je možné pouze velmi omezeným způsobem tu kterou anketu nastavit (můžete si sami zde založit účet a nějakou anketu založit). Je tedy jasné, že neznáme algoritmus programu ankety – provedli jsme pouze základní nastavení parametrů ankety (soutěže) – a zde bylo možné volit ze dvou nabídek: buď povolit opakování hlasování 1× za 10 minut z jedné IP adresy (na tu může být napojeno x domácností, firem, škol – což je velmi podstatné, může to znamenat, že Váš soused, který je na stejné IP adrese, hlasoval v intervalu 10 minut před Vámi), nebo to opakované hlasování zakázat. My jsme opakované hlasování povolili, protože (jak jsme již konstatovali v předešlé novince) jsme chtěli umožnit všem rodinným příslušníkům hlasovat z jednoho konkrétního PC pro více Marků. Cílem rozhodně nebylo, aby jeden člověk opakovaně (10×, 100×, 1000×) hlasoval pro svého vyvoleného Marka, na druhé straně tomu nešlo žádným rozumným způsobem zabránit. Uvědomujeme si, že výsledek soutěže může být tímto ovlivněn a  tyto určitým způsobem zkresleny, neznáme však dokonalejší způsob hlasování přes internet. Na druhé straně tím, že zainteresovaní (soutěžící) chlapci dají svému širokému okolí na vědomí informace o soutěži a ti pak (třeba i zaujatě) hlasují ve prospěch toho kterého Marka, považujeme za logickou strategii.

Tolik podrobněji k zákulisí soutěže, pokud by jste chtěli cokoliv doplnit, můžete nás kontaktovat mailem, případně přijít do kanceláře starosty obce, kde Vám bude jasně prezentováno, že ani on, ani kdokoliv jiný nemají šanci jakýmkoliv způsobem do průběhu hlasování zasahovat.

S přáním hezkého dne Rostislav Mihel a Markéta Bučková – organizátoři soutěže.


Nošení Letéčka a Marka je přesně tím

Přidáno: 24. 3. 2012

typem tradice, bez které si snad ani nedovedeme příchod jara v naší obci pořádně představit. Letošní překrásné počasí silné dojmy přihlížejících z třepetajících se letéček a nazdobených krojů děvčátek pouze umocnilo. Všem kteří pomáhají tuto nádhernou tradici zachovávat a udržovat děkujeme, vždyť co může být krásnějšího než rozesmáté tváře našich dětí.

S velkým potěšením také sledujeme zájem, který vyvolala vyhlášená soutěž o nejkrásnějšího Marka – jistě nám dáte za pravdu, že Marci byli letos mimořádně vydaření .. tatínkové a dědečci (případně maminky a babičky) si spolu s dětmi skutečně dali velkou práci, nakonec výsledek můžete nejen shlédnout ve fotogalerii, ale i vyjádřit svůj názor hlasováním – hlasujte v anketě v pravé liště pro to číslo Marka, který se Vám nejvíc líbí. Po důkladné úvaze jsme se rozhodli umožnit opakované hlasování, a to zejména z toho důvodu, že v několikačlenné domácnosti sdílející jeden počítač (jeden hlas, jednu IP adresu) může být více názorů na to, který že z Marků je ten nejkrásnější. Po skončení hlasování (hlasování končí v pondělí 2.4. 2012 v pravé poledne) budou­ majitelé Marků umístnění na prvním a druhém místě kontaktováni, odměněni cenami a prostřednicvím našich stránek představeni veřejnosti.

A Vy, milé děvčátka, nebuďte smutné, že jste se letos do soutěže nemohla zapojit – slibujeme, že přesně za rok při nošení Letéčka bude připravena soutěž zase pro Vás .. tak ať se máte na co těšit ! Úžasný

S přáním krásného pondělí Rostislav Mihel a Markéta Bučková

Fotogalerie z nošení Letéčka ZDE

Fotogalerie Marků ZDE (řazení obrázků ve fotogalerii nelze ovlivnit, pořadí určuje algoritmus programu)


Na osmém místě jsme skončili v

Přidáno: 13. 3. 2012

rámci krajského kola soutěže Zlatý erb. Celkové hodnocení porotců za jednotlivá kritéria přinášíme zde. Zatímco u „doporučených a doplňkových informací“ a „bezbariérovosti přístupu“ jsme obsadili první, resp. druhé místo ze všech, podle poroty pokulhává „výtvarné zpracování“ a „úřední deska“ našich stránek. Jak subjektivním toto hodnocení je dokazují např. zcela rozličné známky u naší obce v rámci kategorie „ovládání webu, navigace a přehlednosti stránek“ (první porotce známka 3, druhý porotce známka 4, třetí porotce známka 1,5 – čím vyšší známka, tím lepší) – udělejte si o tom obrázek sami.

Jinak bych považoval výsledek za odpovídající času a finančním možnostem obce, porotě děkujeme za hodnocení .. do příštího roku zkusíme popřemýšlet hlavně nad přepracováním úřední desky.

Děkujeme za Váš zájem a pozitivní ohlasy z poslední doby o www stránky. Přeji hezký zbytek dne Úžasný starosta obce


S platností od 12.3. ZO Drslavice

Přidáno: 12. 3. 2012

rozhodlo na svém zasedání o zavedení Tržního řádu Obce Drslavice. Smyslem tohoto rozhodnutí je především zakázat podomní prodej v rámci celé obce – toto bylo předmětem stížností stále zvyšujícího se počtu spoluobčanů v poslední době. Dalším efektem tohoto opatření je přesné vymezení míst pro příležitostný pro­dej zboží mobilních prodejců. Tyto místa jsou určena v prostoru pod kapličkou a před Obecním úřadem, nikde jinde se prodejci nesmí zdržovat.

Spoluobčanům, kteří budou proti své vůli nadále kontaktováni podomními prodejci nejrůznějšího druhu, doporučujeme poukázat na skutečnost, že byl v obci zaveden tržní řád, který podomní prodej zakazuje a takovému prodejci doporučit, aby nařízení Obce Drslavice respektoval a svoje služby či zboží dále v katastru obce Drslavice nenabízel. V případě že obchodník toto nebude chtít respektovat do­poručujeme občanům kontaktovat Obecní úřad Drslavice, obecní zastupitele nebo přímo starostu obce, kteří budou při řešení konkrétní situace nápomocni.

S Vašimi případnými dotazy v této věci se neváhejte obrátit na Obecní úřad nebo starostu obce.


Rekapitulace činnosti OÚ Drslavice

Přidáno: 12. 3. 2012

Období od 6.2.2012 do 12.3.2012

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od posledního zasedání konaného dne 6.2.2012 do dnešního dne.

Naše hlavní pozornost uplynulých týdnů se upínala k doladění žádosti o dotaci s názvem „Stavební úpravy objektu čp. 95, Drslavice, I. etapa“ z Programu obnovy Zlínského kraje. Jednalo se především o textové části žádosti týkající se hlavních cílů projektu, jejich odůvodnění, časového harmonogramu prací a ostatním specifickým kritériím. Zvýšená pozornost byla věnována tvorbě rozpočtu s akcentem na uznatelnost všech nákladových položek. Spolu se žádostí jsme také dodali několik dokladů obsahující různá vyjádření organizací, spolků a zájmových sdružení působících v obci v návaznosti na předkládaný typ projektu. Jejich zástupci zde apelovali na nutnost provedení stavebních úprav tohoto objektu zejména s poukazem na skutečnost, že podobné zařízení v obci chybí. Dalším podkladem bylo stanovisko kolektivu zaměstnanců Mateřské školy Drslavice v podobném duchu doplněné obrázky předškolních dětí a družiny, které znázorňovaly svoje představy o využití bývalé školy. Věříme, že dle mého názoru solidně zpracované podklady nám k získání dotace o objemu 1.000.000,– Kč dopomohou, všem, kteří nám s vypracováním podpůrných textů pomohli děkuji. Nyní připravujeme texty výzvy na realizaci této etapy oprav, výběrové řízení chceme dokončit do konce března tak, abychom od dubna mohli zahájit stavební práce.

Uplynulý více než měsíc byl také bohatý na kulturní a společenské události v obci, na kterých se Obec Drslavice více či méně podílela. Chtěl bych jmenovat hlavně hasičský a sportovní ples, degustaci, košt slivovice a fašank v režii Sboru dobrovolných hasičů Drslavice, dětský karneval, jehož hlavním organizátorem byla Mateřská škola a také nízkorozpočtově pojaté cestopisné vyprávění s projekcí o Kubě, které pořádala Obec Drslavice. Společným jmenovatelem všech akcí byla vysoká účast spoluobčanů i okolních návštěvníků a jejich spokojenost s organizací i průběhem. Mě osobně velkou radost dělá především pocit, že podobné akce občany stmelují a posilují vzájemnou pospolitost. To, že lidé k sobě nalézají cesty více než v dřívějších letech nás vede k přemýšlení nad dalším zatraktivněním kvality života v obci – poslední takovou snahou je Obcí Drslavice vyhlášená soutěž „O nejkrásnějšího Marka“, jejímž hlavním smyslem je přimět tatínky nebo dědečky, aby se svými syny nebo vnuky takového Marka vlastnoručně vyrobili. Toto má přispět k posílení mezigenerační integrity a předání zkušeností ze starších na mladé, tedy prvků, které se v dnešní zrychlené době vytrácí. Závěrem děkuji všem, kteří se kulturně společenského života v obci aktivně zúčastňují a mohu prozradit, že již nyní připravujeme podobně laděné projekce té o Kubě.

V druhé polovině února jsme připravili a podali žádost o dotaci na kompletní předláždění chodníku v části Drahy. Z prostředků Místní akční skupiny Dolní Poolšaví žádáme o 216.000,– Kč, celkový rozpočet akce činí 320.000,– Kč. V případě, že naší žádosti bude vyhověno budeme projekt realizovat v září až říjnu letošního roku.

Významným jistě je také rozhodnutí o povolení stavby stabilizace, zkapacitnění, sanace dna a vytvoření lichoběžníkového koryta Holomně v délce cca 800 metrů ze strany odboru životního prostředí a zemědělství při MÚ Uherský Brod. Tímto byla završena rok a tři měsíce trvající snaha správce toku a investora Lesů ČR a Obce Drslavice jakožto orgánu poskytujícího maximální součinnost v této věci o získání tohoto kladného stanoviska. Protože se však jedná o akci investičně vyšší než 6.000.000,– Kč, plánovaný rozpočet se blíží 8.000.000,– Kč, bude potřebný souhlas Ministerstva zemědělství a také se nevyhneme zveřejnění výběrového řízení na centrální adrese, tím pádem delším odvolacím lhůtám. Přes tato předpokládaná zdržení věříme, že práce začnou nejpozději v září letošního roku.

Absolvovali jsme schůzku se zástupcem společnosti Target plus, který starostu obce a členy výboru TJ informoval o technických parametrech realizace automatického systému zavlažování hřiště. Akce proběhne v dubnu nebo květnu, termín vyúčtování pro dotace musí být nejpozději do konce června 2012.

V minulém týdnu byla završena snaha Obce Drslavice o sloučení parcel za Obecním úřadem a následném převodu nově vytvořené parcely na jiný způsob využití. Původní parcely nesly čísla 58/3 s využitím zahrada a jako stavební parcela byl veden pozemek č. 240. Sloučením vznikla parcela č. 58/3 s využitím ostatní plocha, což nám umožňuje zpracovat projektovou dokumentaci sběrného dvora, který od loňského roku postupně realizujeme. Následně vypracujeme žádost a zažádáme o dotaci z Grantového řízení fondu Asekol pro letošní rok, program Rekonstrukce. V souvislosti se sběrným dvorem budeme také usilovat o motivační příspěvek Elektrowin – doufáme, že se nám jej podobně jako v loňském roce podaří získat. Současně s tímto krokem poměrně složitou administrativní cestou řešíme převod Obecního úřadu čp. 93 dosud vedeného jako rodinný dům na budovu občanské vybavenosti. Po dodání veškerých podkladů potřebných pro vyřízení je tento převod u Katastrálního úřadu Uherský Brod záležitostí několika dalších dnů.

V těchto dnech podáváme na Úřadu práce žádost o dotaci na veřejně prospěšné práce s účinností od 1.4.2012. K tomuto již máme vařízeny všechny požadované potvrzení. V současné době nemáme na VPP ani jednoho pracovníka, poslední dva skončili k 29.2.2012. Od 1.2.2012 platná smlouva o veřejné službě uzavřená mezi Obcí Drslavice a Úřadem práce ČR znamenala k tomuto datu nástup 8 pracovníků, k dnešnímu dni však pracují pouze tři z původního počtu. Ostatní se z evidence ÚP odhlásili, pravděpodobně proto, že pracovat zadarmo není nikterak motivující; jeden je pak v pracovní neschopnosti. Přestože jsem na nedostatky tohoto nově zavedeného institutu veřejné služby poukazoval při kulatých stolech na jednáních ve Zlíně, nedošlo z hlediska legislativy k nápravě ani k žádným dalším náznakům změny k lepšímu. Minulý týden jsem proto odeslal na Úřady práce v Uherském Brodě a Zlíně kritické stanoviska na veřejnou službu tak, jak se mi dle zkušeností z února jeví. Nyní pracovníci obce čistí dlouho neudržovaný úsek podél cesty k Oboře, připravujeme se na zahájení prací v objektu bývalé školy.

Velmi kriticky jsem se vyjádřil také k postupu obvodního oddělení Policie v Uherském Brodě ve věci černé skládky v Holomni, o které jsem informoval na minulém zasedáni ZO. Svoji stížnost jsem doporučeným dopisem směroval na Krajské ředitelství policie Zlínského kraje poté, co jsem obdržel převážně zmatečné a neodborné stanovisko obvodního oddělení policie Uherský Brod, které dle mého názoru i názoru právníka obsahovalo procesní i hmotněprávní vady a pochybení. Tyto zde podrobně popisuji, závěrem žádám o řádné vyhodnocení stížnosti a o sjednání nápravy v přezkumném řízení původního nezákonného postupu.

Absolvoval jsem i pilotní jednání s pracovníky Pozemkového úřadu Uherské Hradiště, kteří připravují spuštění pozemkových úprav v naší obci na podzim letošního roku. Finišujeme také na kompletaci dokumentace pro rozšíření plochy u plánované výstavby Polyfunkčního domu Drslavice, do dnešního dne máme všechna vyjádření pro změnu stavebního povolení, tento týden projektant požádal o vyjádření oddělení prevence HZS v Uherském Hradišti. Obdrželi jsme kladné vyjádření ve věci dopravního značení u Benziny, vyvěšenou veřejnou vyhláškou se také blíží kladné vyřízení dopravního značení v ulici Hlubočka omezujícího rychlost zde. Ihned poté osazení značek dle projektu realizujeme. Absolvoval jsem také předváděcí jízdu pětimístného vozu Dacia Logan MCV, které v případě dnešního schválení rozpočtu obce hodláme zakoupit. Celkové náklady na auto jsou po slevách od prodejce naceněny na 206.400,– Kč, technické zkoušky stávajícího obecního vozidla Škoda Favorit Pick-up vyprší v dubnu letošního roku. Ve dnech 9.-10.2. jsem se zúčastnil porady starostů a tajemníků obvodu obce s rozšířenou působností Uherský Brod ve Starém Hrozenkově, kde byly pracovníky Městského úřadu Uherský Brod poskytnuty důležité informace v z hlediska územních plánů, životního prostředí, sociálních věcí, krizového řízení a ochrany obyvatelstva, veřejnoprávních smluv a novelizace školského zákona. V soutěži Zlatý erb o nejlepší internetové stránky jsme v krajském kole skončili na osmém místě, což je myslím odpovídající a poměrně dobrý výsledek.


Ministerstvo místního rozvoje zveřejnilo

Přidáno: 6. 3. 2012

na svých stránkách seznam žádostí a žadatelů o dotace z jednotlivých podprogramů Podpory obnovy a rozvoje venkova. Ze seznamu je patrný značný „přetlak“ počtu podaných žádostí. Obec Drslavice má řádně podané a zaregistrované žádosti do podprogramu Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci (rekonstrukce zahrady MŠ Drslavice) a do podprogramu Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci (obnova kříže v trati Vrhové). Seznamy přinášíme v přílohovém dokumentu.


63

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK