Aktuálně v naší obci / strana 64

Již více než týden intenzivně pátráme

Přidáno: 30. 1. 2012

po tom, proč dochází k občasným výpadkům našich stránek v různých typech internetových prohlížečů. Nyní se zdá, že se nám podařilo zjistit a následně odstranit příčinu problémů, která byla na straně serveru kde stránky hostujeme. Docházelo ke kumulaci tzv. session, které se vytváří v adresáři pro každého návštěvníka zvlášť. Zatím z neznámých příčin tyto session server nemohl přečíst a tyto se kumulovali až do počtu kolem 60000. Nyní jsme je všechny promazali a opticky se zdá, že je problém vyřešen .. otázka je, zda nastálo, nebo pouze dočasně. Situaci jsme začali řešit s poskytovatelem hostingu na jehož serveru máme prezentaci obce umístněnou a čekáme na jeho vyjádření.

Za výpadky naší prezentace se omlouváme a věříme, že výše popsaná opatření byla dostatečná a problém vyřešila. Pokud by Vám stránky vypadávaly i nadále, sdělte nám to prosím na mailu obec@drslavice­.cz případně i s popisem chybové hlášky internetového prohlížeče. Děkujeme za pochopení.


Letošní ples hasičů se těšil obrovské

Přidáno: 27. 1. 2012

pozornosti spoluobčanů i návštěvníků z okolních obcí. Hlavním důvodem byla změna místa konání plesu a jistě také produkce nové kvalitní hudební skupiny, která letos na plese k tanci a poslechu hrála. V úvodu plesu starosta SDH a starosta obce přivítali všechny přítomné, poděkovali firmám i občanům, kteří pomohli s přípravnými pracemi a nechali jim zahrát následující sadu písní. Ples se pak nesl v přátelsky uvolněné a veselé atmosféře, kterou by nám, dle mého názoru, mohli závidět leckteří pořadatelé mnohdy snobsky a honosně zaměřených plesů.

Závěrem bych chtěl velmi poděkovat všem dobrovolným hasičům, kteří pomohli s organizací i technickým zajištěním plesu a také následným úklidem. Vážím si Vaší práce ve prospěch naší obce.

Rostislav Mihel, starosta

Fotogalerie z plesu ZDE


Starosta obce DRSLAVICE svolává veřejné

Přidáno: 26. 1. 2012

zasedání zastupitelstva obce Drslavice, které se bude konat
v pondělí 6. února 2012 v 17:30 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Drslavice


Program jednání :

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení
3. Dodatek k Místnímu programu obnovy venkova Obce Drslavice
4. Alokace finačních prostředků na projekt „Stavební úpravy objektu č.p. 95, Drslavice“
5. Zpráva o provedení a výsledku inventarizace majetku obce Drslavice k 31.12.2011
6. Veřejnoprávní smlouva mezi Městem Uherský Brod a Obcí Drslavice o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí
7. Smlouva o organizaci a výkonu veřejné služby mezi Úřadem práce ČR a Obcí Drslavice
8. Smlouva o dílo o provedení deratizace obce Drslavice v roce 2012
9. Alokace a převod finančních prostředků pro projekt „Pořízení automatické závlahy travnatého hřiště“ v areálu TJ Drslavice ve výši 320.000,– Kč
10. Smlouvy o dílo a kupní smlouva ve věci projektu „Technické vybavení komunitní kompostárny Drslavice“
11. Diskuze
12. Usnesení, závěr

Podle § 93 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je zasedání zastupitelstva obce veřejné.

Rostislav Mihel, starosta obce
V Drslavicích dne 27.1.2012

Vyvěšeno dne: 27.1.2012
Sejmuto dne:


Zvyšujeme komfort obsahu www (akt.)

Přidáno: 19. 1. 2012

stránek pro občany zařazením combo boxu Aktuální informace v levé liště. Kromě aktuálních výstrah platných pro Zlínský kraj obsahuje velké množství důležitých rad a doporučení v různých životních situací. Věříme, že službu využijete .. předplatili jsme ji pro Vás zatím na jeden rok.

Dále jsme rozšířili službu elektronické podatelny o online formulář pro podávání Vašich podnětů. Vypsáním a odeslaním tohoto formuláře podáte regulérní záznam do podatelny našeho Obecního úřadu.

Poslední větší změnou je zgruntu předělaná stránka základních informací o naší obci, kterou naleznete v levém menu Obec Drslavice → Základní informace. Pokud by jste měli dojem, že na této stránce chybí nějaká zásadní informace o naší obce, neváhejte nám to sdělit např. emailem.

Zároveň se omlouváme za cca 2-hodinový výpadek stránek dnes v odpoledních hodinách, který byl způsoben právě testováním nového formuláře e-podatelny.


Fotograf Radovan Chvíla, se kterým

Přidáno: 19. 1. 2012

spolupracujeme při tvorbě obecního zpravodaje a dodávkách fotografií ze života v obci na schodiště Obecního úřadu, byl oceněn prvním místem v soutěži „Zastavte čas !“, vyhlášené Moravským zemským muzeem v Brně. Radek zde uspěl s kolekcí fotografií na motivy drslavských hodů. Našemu spoluobčanovi k tomuto ocenění srdečně blahopřejeme, děkujeme, že tímto způsobem pomáhá propagovat naši obec a přejeme mnoho podobných úspěchů v budoucnu. Bližší informace o soutěži naleznete na Radkově fotoblogu ZDE.


Zájemci o dřevo z obecního lesa se

Přidáno: 19. 1. 2012

opět mohou přihlásit na Obecním úřadě v Drslavicích nebo na mobilním čísle starosty obce 725 423868 počínaje dneškem. K dispozici jsou 4 hromady suráků – tvrdého dřeva (habr a dub) po cca pěti m3 (každá hromada je přesně změřena). Hromady jsou velmi dobře přístupné – u cesty, cena za m3 je 900,– Kč. V případě zájmu prosím sdělte, o kolik kubíků suráků máte zájem.

Dále je k dispozici klest z tohoto tvrdého dřeva, cena 200,– Kč za m3. Klestu je k dispozici pro tři zájemce a je také velmi dobře přístupný.

O dřevo se mohou hlásit i zájemci z řad na podzim uspokojených občanů při probírkách.

Uzávěrka přihlášek je do 31.1.2012, uspokojeným zájemcům budou posléze poskytnuty potřebné instrukce.

S přáním hezkého víkendu starosta obce. Mrkající


Přihlásili jsme naši obec do soutěže

Přidáno: 16. 1. 2012

internetových stránek obcí ČR zvané Zlatý erb. Pokud se Vám naše stránky líbí, neváhejte pro ně hlasovat prostřednictvím formuláře, který se Vám objeví po kliknutí na znak soutěže nebo ZDE. Děkujeme předem.

V těchto dnech kromě značné administrativní zátěže nejrůznějšího druhu finišujeme se základními úpravami v budově staré školy, připravujeme rozpočet obce pro letošní rok, dotahujeme papírově a technicky projekt kompostárny a vybudování závlahového systému hřiště v areálu TJ, postupně zpracováváme podání žádostí do různých dotačních projektů, provádíme inventarizaci veškerého majetku obce, spolu s Veletinami se podílíme na přípravách farního plesu a vyřizujeme potřebné dokumenty pro přijetí pracovníků z Úřadu práce na veřejnou službu. Všechny výše uvedené činnosti jsou v různých stadiích rozpracovanosti a budou podrobně shrnuty a rozebrány ve zprávě o činnosti OÚ po zasedání zastupitelstva obce, které plánujeme na druhou polovinu února.


Hyenismus nejhrubšího ražení -

Přidáno: 10. 1. 2012

jak jinak nazvat nově odhalenou černou skládku pod tzv. Čupovým mostem, jen 5 metrů od cedule „Přírodní rezervace“ v korytě potoka Holomňa. Bylo zde nalezeno a odvezeno cca 15 velkých pytlů odpadků nejrůznějšího druhu, některé již byly odplaveny zhruba 200 metrů po proudu toku. Případ jsme předali k prošetření Policii ČR a zašleme také písemný podnět životnímu prostředí Uherský Brod.

Fotogalerie k článku ZDE


Pozvánku na farní ples do Veletin,

Přidáno: 8. 1. 2012

jejímž spolupořadatelem je i Obec Drslavice, naleznete v příloze. Zároveň zdvořile žádáme občany a firmy, kteří by chtěli přispět do tomboly na tento ples cenou, nechť tuto přinesou na Obecní úřad Drslavice nejpozději do pátku 20.1.2012. Děkujeme předem.


20.010,- Kč - to je výtěžek letošní

Přidáno: 6. 1. 2012

Tříkrálové sbírky v naší obci. V této částce je započítan i celkový výtěžek Obce Drslavice z dobrovolného vstupného z loňského „Zpívání u kapličky“ a výstavy „Z kuchyní, komor a světnic našich babiček“. Všem dárcům upřímně

DĚKUJEME !

Fotogalerie z Tříkrálové sbírky ZDE


64

Kalendář akcí

16. 11.
Sběr železa
27. 12.
Zpívání u kapličky
27. 12.
Výstava k výročí MŠ


Počasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2019 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK