Aktuálně v naší obci / strana 68

Koncert dechové hudby Stříbrňanka

Přidáno: 5. 12. 2011

Mikroregion Dolní Poolšaví zve příznivce dechovky na tradiční předvánoční koncert dechové hudby Stříbrňanka, který se koná v sobotu 10.12.2011 od 14:30 hod ve sportovní hale v Kunovicích. Vstupné je 100,– Kč pro dospělé a 80,– Kč pro důchodce, studenty a držitele průkazu ZTP. Vstupenky budou zajištěny na místě, jízdné v autobusu je zdarma. Odjezd autobusu z Drslavic je z autobusové zastávky ve 13:30 hod. Odjezd autobusu nazpět je cca 20 minut po skončení koncertu.


Pozvánka na předvánoční odpoledne

Přidáno: 5. 12. 2011

Pozvánka na Veleťánek


Mikuláš, který dnes naděloval v naší

Přidáno: 4. 12. 2011

Mikuláš, anděl a čert v MŠ

Mateřské školce, byl velmi štědrý. Kromě drobných dárků dětičkám naložil 28 zbrusu nových šatních skříněk v různých barvách. Skříňky jsou o 5 cm širší než ty původní a každá uvnitř obsahuje 4 věšáčky. Děti Mikulášovi slíbily, že se k nim budou hezky chovat, my naopak dětem přejeme bohatého Mikuláše pokud možno bez slziček.

Nové šatničky v MŠ


Vydláždili jsme prostor vedle Obecního

Přidáno: 1. 12. 2011

Nová podoba vjezdu do sběrného dvora

úřadu zámkovou dlažbou a spolu s novou branou instalovanou v průběhu listopadu byly završeny práce pro letošní rok v oblasti postupné výstavby nového sběrného dvora. Nyní se naše pozornost upíná k budově bývalé školy, kde od úterý tohoto týdne probíhají intenzivní práce na vyčištění půdních prostor. Následně budou provedeny sondy za účelem zjištění statického stavu stropů. Kromě obrovského množství harampádí zde bylo nalezeno cca 25 ks starých školních lavic spojených v jednom setu se židlemi v poměrně zachovalém stavu. Tyto odnášíme do spodních prostor školy především kvůli odlehčení půdy a popřemýšlíme o jejich renovaci a následném využití.

Dnešního dne také uzavíráme časově náročné práce na novém obecním zpravodaji, pevně věříme, že se nám ho podaří distribuovat do Vašich poštovních schránek kolem 15.12.

Starosta obce, paní účetní i pracovníci Obecního úřadu v Drslavicích Vám přejí krásné prožití druhé adventní neděle.

Staré školní lavice


Dnešního dne došlo k předání

Přidáno: 28. 11. 2011

budovy bývalé školy č.p. 95 stávajícím nájemcem společností LIMA zpět Obci Drslavice. Chtěl bych při této příležitosti této firmě, jmenovitě panu Bujáčkovi, poděkovat za více než 17 letou velmi korektní spolupráci s naší obcí a popřát jim hodně zdaru v práci v jejich novém areálu.

Rostislav Mihel, starosta obce


Dotaci ve výši 30.000,- Kč jsme

Přidáno: 27. 11. 2011

Církevní grant Nadace DKS 2011

obdrželi včera na slavnostním předání Církevního grantu Nadace Děti-kultura-sport, kterého se na Velehradě zúčastnil starosta obce. O finanční příspěvek jsme požádali koncem září a použijeme jej v příštím roce na rekonstrukci kříže v trati pod Vrhovýma. Zbylou část prostředků (celkový rozpočet akce je 85.000,– Kč) se pokusíme získat od Ministerstva pro místní rozvoj. Nadaci DKS za poskytnutý příspěvek

DĚKUJEME.

Nižší množství článků a aktualit na tomto webu je zapříčiněno především intenzivními pracemi na novém vydání Drslavského zpravodaje .. počátkem příštího týdne musí být připravena tisková verze tak, aby jste jej kolem 16.12. nalezli ve svých poštovních schránkách.

Přejeme Vám poklidný vstup do adventního období.

Článek o předávání církevního grantu ZDE.

Fotogalerie z předávání církevního grantu ZDE.


Zabezpečili jsme propadlý kanál

Přidáno: 23. 11. 2011

v Hlubočce směrem k družstvu. Přes kanál pravděpodobně projelo těžké vozidlo, které zcela zničilo poklop kanálu. Žádáme řidiče projíždějící tímto úsekem, aby jednak dbali zvýšené opatrnosti v této části a hlavně připůsobili rychlost jízdy v celé Hlubočce, zvláště v zimním období.

Původní stav odkrytého kanálu

Opravený poklop kanálu


Malé zamyšlení starosty obce

Přidáno: 15. 11. 2011

Jak se Vám to líbí?ilustrační obrázek

ZO Drslavice se na posledním zasedání zabývalo podnětem občanů ke spalování nevhodných materiálů a znečištění ovzduší v topné sezóně a v usnesení uložilo starostovi obce, aby situaci řešil. Soudě i podle průběžných výsledků ankety není tento problém lhostejný návštěvníkům našich www stránek, kteří se rekrutují převážně z řad spoluobčanů.

Chtěl bych předeslat k tomu co uvedu níže, že mi není vlastní nějaké moralizování nebo poučování kohokoliv o čemkoliv – sám to nemám rád.

1. Zkuste se vžít do situace náhodného návštěvníka naší vesnice, kterého přivítá smrad z plastů z většiny jejích částí a černý kouř z několika komínů. Člověk ze své podstaty intuitivně dá na první pocit, udělá si okamžitý úsudek o tom, kde se ocitl a jak se cítí a jeho další konání bude tímto ovlivněno na dlouhou dobu. Ptám se tedy: myslíte si, že se u nás bude cítit dobře? Myslíte si, že se k nám příště bude rád vracet?

2. Často si stěžujeme, že děti vysedávají doma u počítačů, u televize a podobně. Když se nám je pak podaří dostat na „čerstvý vzduch“, stávají se taktéž obětí smradu z komínů, který nejen že není pocitově příjemný, ale má přímý dopad na jejich zdraví, ptám se tedy: znáte cennější hodnotu než zdraví našich blízkých, dětí zejména? Budete pak po návštěvě lékaře umět dítěti vysvětlit, proč se jeho zdravotní stav zhoršil?

3. Komíny, ze kterých se popisovaný zápach line, jsou snadno lokalizovatelné. Umím si z minulosti představit nejrůznější emočně více či méně vypjaté situace mezi sousedy, blízkými spoluobčany na toto téma. Důsledky takových reakcí pak může mnohdy znamenat názorové pnutí nejdříve mezi nimi, toto se dále eskaluje napříč celou obcí. Ptám se naposled: opravdu není možné, abychom elementárním dodržováním zákonů a základních mezilidských vztahů přispěli k lepší atmosféře v obci, zvláště v předadventním a následně adventním čase?

Vážení spoluobčané, stará pravda hovoří o tom, že „svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého“. Toto mi příjde ve výše uvedeném kontextu, umocněné zítřejším svátkem 22 let od znovunabytí svobody, velmi trefné. Zároveň si uvědomuji určitý emoční náboj toho, co jsem Vám chtěl sdělit. Neberme to prosím na lehkou váhu. Přemýšlejme o tom ..

Děkuji. Krásný sváteční den 17. listopadu.

Rostislav Mihel, starosta obce

Článek z dnešních novin na toto téma

Aktuální informace o stavu ovzduší ve Zlínském kraji


Dotaci ve výši 936.180,- Kč jsme

Přidáno: 10. 11. 2011

Uvažovaný model traktoru

obdrželi na pořízení techníckého vybavení komunitní kompostárny. V praxi se jedná o zakoupení víceúčelového traktoru, nejpravděpodobnéjší se jeví typ traktoru, který je na výše uvedené fotce. Výběrové řízení na nákup traktoru proběhne do konce roku, bude následovat pronájem části betonové plochy od ZOD Poolšaví, kterou nyní společnými silami zvětšujeme.

Informace o balíku schválených dotací ZDE

S přáním hezkého víkendu starosta obce.


Zpráva o činnosti OÚ od 5.9.2011

Přidáno: 8. 11. 2011

Vážení spoluobčané,

předkládám Vám tuto souhrnnou zprávu o činnosti OÚ Drslavice od posledního zasedání ZO, které se konalo dne 5.9.2011 do dnešního dne.

Ve věci zkapacitnění a stabilizace toku Holomně došlo k výraznému posunu vpřed. Stavebním úřadem bylo vydáno územní rozhodnutí, úspěšně proběhla i odvolací lhůta. Ihned poté bylo investorem požádáno o stavební povolení, projektant dopracovává dokumentaci pro stavební povolení a dokumentaci pro provedení stavby, které budou doloženy v nejbližší době. Dne 6.10. proběhlo jednání na Obecním úřadě v Drslavicích k územnímu rozhodnutí za přítomnosti starosty obce, zástupce investora a stavebního úřadu Uherský Brod, byl vyhotoven zápis. Dne 13.10. se konal výrobní výbor taktéž na Obecním úřadě v Drslavicích za účasti projektanta, investora, zástupců životního prostředí Uherský Brod, starosty obce a cca 50% dotčených vlastníků přilehlých pozemků. Byl zde celý projekt představen projektantem, rozebrány názory a připomínky dotčených vlastníků a odpovězeno na dotazy k projektu. Pokud vše půjde hladce, v průběhu ledna až února by mohlo dojít k výběrovému řízení firmy, která projekt realizuje. S realízací by se pak mohlo začít v květnu nebo červnu příštího roku. Uvedené lhůty mohou samozřejmě doznat změn, finanční prostředky na stavbu by však měly být alokovány. Obec Drslavice bude i nadále vyvíjet maximální součinnost s projektantem, investorem i stavebním úřadem v této věci.

Nechali jsme zaměřit sběrný dvůr včetně budovy Obecního úřadu a zadali výrobu nové brány firmě ze Šumic v celkové výši 38.000,– Kč. Brána bude instalována tento týden, vyhloubení jámy pro základy a zabetonování včetně usazení sloupků jsme provedli v říjnu. Plánovaný plot podél Holomně budeme dělat až na jaře z důvodu pohybu vozidel při investiční akci na stabilizaci tohoto toku. Koncem října jsme zadali první svozy elektrozařízení u Asekolu (zde již byly monitory a TV odebrány) i Elektrowinu, pro Vaši představu jsme během pár měsíců provozu sběrného dvora vysbírali více než 50ks starých TV přijímačů, více než 30ks velkých starých elektrospotřebičů a cca 100ks malých elektrospotřebičů – děkuji všem občanům, kteří se do těchto systémů prozatím zapojili. Do konce roku hodláme požádat o motivační dotační příspěvek ve výši 30.000,– Kč, jehož podmínky jsme dostatečným množstvím vysbíraného elektroodpadu splnili. Obdrželi jsme zdarma i malý sběrný E-box, který byl instalován do prodejny Jednoty, od které jsme získali souhlas. V říjnu jsme připravili a následně distribuovali letákovou akci do každé domácnosti za účelem zvýšení povědomí občanů o třídění odpadu.

V říjnu bylo Ministerstvemzemědělství zahájeno řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastru obce Drslavice. Tímto byla završena etapa, kterou nazývám nultá, kdy se nám za relativně krátkou dobu podařilo získat souhlasy více než 50% vlastníků zemědělské půdy. Skutečná realizace bude započata v druhé polovině příštího roku poté, až bude Pozemkovým úřadem vybrána firma ve výběrovém řízení. V současné době se v této souvislosti řeší využití datové základny čerstvě provedené digitalizace našeho katastru, kterou provedl Katastrální úřad Uherský Brod. V příštích letech nás čeká složitý proces pozemkových úprav, po ukončení nás však doufám čekají opravy infrastruktury extravilánu, pro které je provedení úprav nezbytné – sousední Hradčovice již první investiční akce po úspěšném dokončení úprav realizují.

V rámci získané dotace na knihovnu od města Uherské Hradiště ve výši 25.000,– Kč a schváleného rozpočtu obce jsme zakoupili 2 počítače s připojením na internet pro děti, nový stůl pro knihovnici a doplnili jsme knihy za 7.000,– Kč. Paní Chvílové bych chtěl za vedení knihovny tímto poděkovat.

Zadali jsme stolařské firmě z Podolí výrobu skříněk-šatniček na míru pro děti v celkové hodnotě 41.000,– Kč. Stávající skříňky jsou staré a nevyhovující hlavně z důvodu místa. Investici pokryjeme z darů společnosti Autogames pro Mateřskou školu a manželů Řezníčkových Obecnímu úřadu, částku 8.000,– Kč pak doplatí Obec Drslavice. Firmě Autogames i manželům Řezníčkovým za poskytnutí darů děkujeme.

Probírkou v obecním lese jsme zahájili práce v rámci schváleného rozpočtu pro tyto účely. Těžbou dřeva jsme pověřili firmu z Prakšic. Oslovili jsme občany s tím, aby se zájemci o dřevo přihlásili na Obecním úřadě. Přihlásilo se 17 občanů, v první fázi bylo uspokojeno 12 zájemců, zbylým pěti zájemcům byly úseky rozděleny minulou sobotu. Hromady dřeva budou změřeny lesním hospodářem, který i pomůže s oceněním. Po zaplacení si občané dřevo mohou z obecního lesa odvézt. Tímto způsobem chceme pokračovat i následující roky, předpokládám, že v rámci tohoho volebního období by se podobnými probírkami kvalita lesního porostu výrazně zlepšila.

K 30.9. vypršel pracovní poměr na které jsme čerpali dotace od Úřadu práce dvěma pracovníkům. V průběhu října jsme vyřizovali potřebné podklady k tomu, abychom mohli požádat o nové dotace od Úřadu práce. Výsledkem je přijetí nového pracovníka od 1.11. na čtyři měsíce, dotace od ÚP budou na toto pracovní místo činit 44.000,– Kč. Náplní práce bude především zimní údržba a úklid obce a areálu Mateřské školy.

V průběhu října jsem podpořil ve Zlíně happening na přijetí nového rozpočtového určení daní. Podle návrhu Ministra financí by naší obci mělo nové daňové přerozdělení přinést částku cca 960.000,– Kč, jsem k tomu však skeptický, protože jednak najít prostředky pro toto navýšení nebude snadné a hlavně chybí politická vůle tento návrh prosadit. Na budovu Obecního úřadu jsme vyvěsili vlajku upozorňující na stávající disproporci mezi příjmy občana vesnice a Prahy, protože tento návrh ministra financí podporujeme.

Od minulého zasedání ZO se konaly dvě významné kulturně-společenské události. Nejdříve to byly Slavnosti vína v Uherském Hradišti dne 10.9., na kterých byla naše obec zastoupena ve vysokém počtu 49 krojovaných. Novinkou bylo nové místo prezentace našeho mikroregionu Dolní Poolšaví a to v parku poblíž Obchodní akademie, novinkou je také instalace nového pódia. Toto hodnotím velmi pozitivně, a odrazilo se to na velké účasti návštěvníků i celkové kvalitě programu. Zabíjačka byla v režii našich hasičů, výtečné desetiminutové vystoupení měla drslavská chasa. V upomínku na tuto akci jsme natiskli fotobrožurky o 99 fotografiích v celkové ceně 3.000,– Kč, které rozdáváme jako poděkování Obecního úřadu krojovaným i drslavským hasičům. Druhou akcí byly tradiční hody. V pátek se konala hodová zábava, nedělní obchůzky s vozením berana se zúčastnilo 25 krojovaných. Novinkou byly pouťové atrakce v areálu TJ, provozovateli jsme prostor pronajali zdarma. Celkové náklady obce za hody činí 2.297,– Kč, z toho pak 1.748,– Kč pořízení darů do tomboly, mládeži jsme pomohli s přípravou i úklidem sálu. Všem krojovaným, hlavně ročníku 1993, patří za organizaci hodů poděkování. Velkým problémem do budoucna se pak jeví další možnost pronájmu sálu od pana Neděly, který s ním má od příštího roku jiné úmysly, nakonec i samo jednání o pronájmu sálu počas hodů bylo komplikované.

V uplynulém období proběhly dvě kontroly, obě se zdárným koncem. První ze Zlínského kraje na vyúčování dotace za kapličku ve výši 70.000,– Kč, kterou jsme již obdrželi na účet obce. Druhá se týkala kontroly zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů, u které byl přítomen místostarosta obce a velitel zásahové jednotky v jedné osobě. Byly zkontrolovány přijaté dotace i fyzické vybavení hasičárny a hasičského auta.

Zúčastnil jsem se také několika dalších jednání a seminářů, z nichž bych chtěl jmenovat setkání starostů v Horní Lideči za účasti několika senátorů, návštěvu a prohlídku obce Komňa, která letos ziskala titul Vesnice roku, otevření rekonstruovaného denního stacionáře pro mentálně postižené v Uherském Brodě, otevření školy v areálu Slováckých strojíren, jednání s předsedou KDU-ČSL panem Bělobrádkem a ekonomického semináře společnosti E-ON.

Za půjčené lešení jsme od minulého ZO inkasovali částku 12.672,– Kč, za sběr železného šrotu tentokrát nic, protože vysbíraný železný šrot jsme poskytli tělovýchovné jednotě, která v týdnu před hody sbírala šrot po obci. Do konce roku po dohodě s výborem SDH hodláme dokoupit několik nových hasičských přileb, protože staré již nejsou vyhovující.

Začínáme se zabývat i přípravou rozpočtu na příští rok, toto je však do značné míry věštěním z křišťálové koule. Uvidíme, co přinesou některé legislativní změny projednávané v tomto období v parlamentu a mající na obecní rozpočty vliv, hovořím zejména o novelizaci loterijního zákona a již zmiňovaném rozpočtovém určení daní.

Schvalování dříve podaných dotačních projektů

Obdrželi jsme dotaci ve výši 246.400,– Kč na projekt „Pořízení automatické závlahy travnatého hřiště“ ze Státního zemědělského intervenčního fondu, o kterou jsme žádali ve spolupráci s TJ Drslavice. Potřebné smlouvy bychom měli podepsat v polovině listopadu, realizaci plánujeme na jaro 2012. U této investiční akce chceme postupovat v užší součinnosti s TJ Březolupy, která na podobný typ projektu taktéž obdrželaprostředky. V průběhu následujících měsíců hodlám také objet několik hřišť v okolí naší obce, kde již zavlažovací systém mají, abych získal potřebné reference na dodavatele zařízení. Dotace bude proplacena zpětně po realizaci, potřebné finanční prostředky hodláme pro TJ Drslavice alokovat v rámci rozpočtu pro příští rok, po obdržení dotace na účet TJ nám pak tato prostředky převede zpět na účet obce. V souvislosti s vybudovaním závlahového systému zvažujeme realizovat projekt odvodnění části hřiště, dále pak chceme při této příležitosti oslovit odbornou firmu o posouzení možnosti odvodnit cestu na Čertoryje, o níž bylo hovořeno na dřívějších zasedáních ZO.

Ve věci dotací na „Technické vybavení komunitní kompostárny Drslavice“ stále ještě nemáme z Operačního programu životního prostředí konečné stanovisko, podle posledních neoficiálních informací je získání dotace na dobré cestě. Dle jednání se zástupcem firmy, která nám žádost o dotace podávala, by výběrové řízení na realizaci projektu, v našem případě nákup traktoru, mělo proběhnout do konce roku 2011. Již jsem vstoupil do jednání s firmou, která tento typ techniky dodává, v nejbližší době hodlám jednak navštívit některé obce, které kompostárny budovali v nedávné minulosti, jednak chci zajet do Mutěnic, kde mi budou traktory firmou předvedeny. Souběžně s tímto jsme zahájili ve spolupráci se ZOD Poolšaví práce na rozšíření betonové plochy a také na uzavření nájemní smlouvy na prostor o velikosti cca 450m2 pro potřeby budoucí kompostárny. Smlouvu připravuje právnička zastupující naši obec a k podpisu by měla být připravena od 1.1.2012 s tím, že její náležitosti projedná ZO na svém příštím zasedání. Dále jsme zahájili jednání s firmou, která dotáhne administraci dotace až po její samotné proplacení. Pro příští rok uvažujeme o podání žádosti o dotaci na pořízení nákladního auta do 3,5 tuny, které bychom mohli využívat i ke komerčním účelům + 3 kontejnery na bioodpad, které bychom umístnili do různých částí obce. Dotační titul bude vypsán podle posledních informací v květnu 2012.

Ve věci dotace na protipovodňové opatření, které máme požádáno v rámci mikroreionu Dolní Poolšaví, vydal OPŽP informaci, že projednání žádostí se uskuteční na příštím zasedání Řídicího výboru OPŽP, který je plánován na druhou polovinu ledna 2012. Informace o schválení či zamítnutí žádosti o podporu budou žadatelům k dispozici na přelomu ledna a února 2012. V tomto smyslu jsme byli informováni i zástupci společnosti Crisiss Consulting, která žádost do OPŽP podala.

Příprava projektů pro rok 2012

Z důvodu ukončení nájemní smlouvy se společností LIMA ze strany této společnosti navrhuji provedení kompletní rekonstrukce v horizontu let 2012 až 2014. Jednalo by se zejména o výměnu oken, elektrorozvodů a provedení rozsáhlých stavebních úprav, které by v konečném důsledku vedly k co možná nejširšímu využití ve prospěch našich občanů. Tuto rekonstrukci bychom realizovali za předpokladu získání dotací. Do doby podání žádosti o dotace, což je polovina února 2012, bychom se pokusili vyřídit všechna potřebná povolení tak, abychom v případě získání dotací první etapu rekonstrukce realizovali do konce roku 2012. Za tímto účelem jsme již absolvovali jednání na místě samém se statikem, projektantem a odborným pracovníkem pro inženýrskou činnost, kterým jsme předali získané půdorysy obou podlaží budovy.

Další plánovanou akcí je „Obnova kamenného kříže v trati pod Vrhovými“. Zde jsme nechali zpracovat restaurátorský záměr a předpokládaný rozpočet. Výše plánované investice je 85.000,– Kč, tuto částku chceme pokrýt z dotací. Za tímto účelem jsme v průběhu října podali žádost o dotace na Nadaci Děti-kultura-sport, očekáváme také vypsáni dotačního titulu u Ministerstva pro místní rozvoj, který by měl být vypsán v prosinci. Realizaci plánujeme na období květen až srpen 2012.

Posledním projektem je „Rekonstrukce školní zahrady MŠ Drslavice“. Nechali jsme zpracovat odbornou studii, kterou po představení zahradním architektem jsme ve spolupráci s ředitelkou MŠ přepracovali do takové podoby, aby vyhovovala co nejlépe potřebám dětí předškolního věku i školní družiny. Rozpočet projektu plánujeme kolem 550.000,– Kč, rozhodující část chceme pokrýt z dotací. Již jsme podali žádost o dotaci u Nadace ČEZ, v prosinci podáme žádost u Ministerstva pro místní rozvoj. Další možností získání finančních prostředků je pak podání žádosti o dotace prostřednictvím MAS Dolní Poolšaví příští rok v květnu.

V Drslavicích dne 8.11.2011 vypra­coval Rostislav Mihel, starosta obce

Předcházející rekapitulace činnosti ZDE.


68

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK