Aktuálně v naší obci / strana 69

ZOD Poolšaví oznamuje občanům,

Přidáno: 7. 11. 2011

že zítra, tj. ve středu 9.11.2011 v době od 9 do 16 hodin bude před Obecním úřadem vydávat obilí za nájem z půdy za rok 2011. Pytle si přineste svoje vlastní (Smějící se), případně je možnost zakoupit v ceně 10,– Kč za kus.


Ve spolupráci se ZOD Poolšaví

Přidáno: 7. 11. 2011

Příprava plochy pro kompostárnu

jsme zahájili přípravné práce na rozšíření betonové plochy pod družstvem. Menší část plochy o výměře cca 450m2 hodláme od 1.1.2011 od ZOD Poolšaví dlouhodobě pronajmout za účelem provozování kompostárny. Na její technické vybavení máme požádáno o dotaci ve výši 90% skutečných nákladů. Pokud vše půjde dobře, provoz kompostárny bude zahájen v květnu příštího roku.


Dotaci ve výši 246.400,- Kč jsme

Přidáno: 3. 11. 2011

obdrželi prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu v rámci Místní akční skupiny Dolní Poolšaví. O dotaci jsme požádali ve spolupráci s TJ Drslavice a bude použita na pořízení automatické závlahy travnatého hřiště TJ. O dotaci jsme požádali letos v květnu, nyní bude následovat podpis smluv o poskytnutí dotace, další kolo dodání podkladů k projektu a výběrové řízení na zhotovitele díla. Předpokládáme, že k realizaci projektu dojde počátkem jara 2012.

Seznam podpořených projektů (info o podpoře našeho projektu na str. 12)


Při hodnocení internetové soutěže

Přidáno: 2. 11. 2011

o to, kdo se přihlásí a zdokumentuje svoji návštěvu s pořadovým číslem 40.000, došlo k poněkud kuriózní situaci – přihlásili se dva výherci, kteří nade vší pochybnost tuto návštěvu prokázali. Začali jsme tedy pátrat po tom, jak je to možné, a dospěli jsme k následujícímu závěru:

Každé unikátní IP adrese se započítává maximálně jedna návštěva za den. Čili si představme situaci, kdy je čítáno 150 návštěv. Uživatel, který daného dne na stránce ještě nebyl, na ní zavítá. Počítadlo zvýší svou hodnotu na 151. Během stejného dne na stejnou stránku zavítá uživatel, který na ní ten den ale už byl (čili jeho návštěva byla započítána v oněch 150). I tomu se zobrazí 151 a problém je tu. Překvapený Je tedy teoreticky možné, že se mohou přihlásit ještě další návštěvníci se stejným pořadovým číslem.

Každopádně jsme slíbené výhry předali i paní Daňkové z Drslavic i paní Mahdalové z Prakšic, kterým tímto ještě jednou gratulujeme. Vám ostatním pak vzkazujeme: šance na výhru s pořadovým číslem 50.000 bude větší než jste si mysleli ! Smějící se


Pokračujeme v pracích v obecním lese,

Přidáno: 2. 11. 2011

Probírkou vytěžené dřevo v obecním lese

připravili a vyznačili jsme zbylé úseky, které budou dříve přihlášeným zájemcům z řad spoluobčanů předány tuto sobotu. Pracovníci obce v těchto dnech odklízejí z lesní cesty vykácené stromy tak, aby byla průjezdná. Rozdělením posledních pěti úseků probírky budou fakticky ukončeny těžařské práce v obecním lese pro tento rok, celkem bylo uspokojeno všech 17 přihlášených zájemců o dřevo. V příštím roce na podzim však ve spolupráci s lesním hospodářem plánujeme podobný typ probírky.

Probírkou vytěžené dřevo v obecním lese


Umístnili jsme směrovou značku

Přidáno: 1. 11. 2011

Směrová cedule Drslavice

V tomto státě je možné opravdu všechno ..

u odbočky z hlavní obchvatové komunikace směrem do obce na základě stížností řidičů, kteří nepocházejí z našeho regionu. Často se jim stávalo, že naši obec minou, pokračují až k odbočce u Motelu Pepčín a pak se musí vracet po staré komunikaci zpět.

S přáním krásného podzimního víkendu, kdy hezké počasí přímo vybízí navštívit podobně celoročně upravená místa, jako je Kopánka pod Oborou. Usmívající se

Kopánka pod Oborou v podzimním hávu


Starosta obce DRSLAVICE svolává veřejné

Přidáno: 30. 10. 2011

zasedání zastupitelstva obce Drslavice, které se bude konat

v úterý 8. listopadu 2011 v 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Drslavice

Program jednání :
1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení
3. Zpráva o činnosti Obecního úřadu za uplynulé období 6.9.2011 – 8.11.2011
4. Rozpočtové opatření č. 2/2011
5. Informace o schválení dotací projektů na protipovodňová opatření, technického vybavení komunitní kompostárny a automatické závlahy hřiště
6. Příprava projektů pro rok 2012 „Rekonstrukce budovy č. 95 – bývalá škola“, „Obnova kamenného kříže v trati pod Vrhovými“ a „Rekonstrukce zahrady MŠ Drslavice“
7. Organizační zabezpečení společensko-kulturních akcí, které se uskuteční v prosinci 2011 a příprava vánočního vydání obecního zpravodaje
8. Projednání podnětu občanů ke spalování nevhodných materiálů a znečišťování ovzduší v topné sezóně
9. Diskuze
10. Usnesení, závěr

Podle § 93 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je zasedání zastupitelstva obce veřejné.


Rostislav Mihel, starosta obce
V Drslavicích dne 31.10.2011


Sběrný E-box od společnosti ASEKOL

Přidáno: 30. 10. 2011

Sběrný box Asekolu ve vestibulu prodejnyjsme po dohodě s Jednotou umístnili do vchodu prodejny smíšeného zboží. Nad sběrný box byl pak umístněn informační leták o tom, co je a co není možné do boxu ukládat Jedná se o další krok Obecního úřadu směrem k občanovi v souvislosti s tříděním odpadu. Jednotě Uherský Ostroh pak děkujeme za možnost sběrný box v jejich prodejně umístnit.


E.ON upozorňuje vlastníky či

Přidáno: 26. 10. 2011

uživatele nemovitostí (pozemků) na ořez popř. odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy. Více v příloze novinky.


Veřejnou vyhláškou bylo zahájeno

Přidáno: 25. 10. 2011

řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Drslavice. Řízení bylo zahájeno Ministerstvem zemědělství, jehož agendu v této oblasti vykonává Pozemkový úřad Uherské Hradiště. Se samotným zahájením prací se počítá v druhé polovině roku 2012. Zahájením tohoto řízení byla završena snaha Obce Drslavice spustit pozemkové úpravy v co nejkratším možném horizontu. Celé znění veřejné vyhlášky naleznete na úřední desce.


69

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK