Aktuálně v naší obci / strana 74

Zapojujeme se do kolektivního systému

Přidáno: 1. 8. 2011

Krabice na OÚ

pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení. Tento systém zajišťuje společnost EKOLAMP, se kterou jsme uzavřeli patřičné smlouvy o spolupráci. Od dnešního dne jsme na chodbě a v kanceláři Obecního úřadu instalovali dvě krabice pro odběr zářivek a ostatních světelných zdrojů a svítidel. Zářivku, která Vám dosloužila, nevyhazujte do komunálního odpadu, protože obsahují malé množství rtuti. Pokud by se rtuť uvolnila při rozbití zářivky, může poškodil životní prostředí či lidské zdraví. Proto je, prosím, odevzdávejte nerozbité v místě zpětného odběru – na Obecním úřadě, a to každý všední den počas úřední doby. Šetříte tím životní prostředí. Souběžně jsme na informační panel před kanceláří OÚ umístnili propagační materiály společností Ekolamp, Elektrowin a Asekol, z nichž se o těchto kolektivních systémech můžete dozvědět více. Zároveň připomínáme možnost odevzdávat veškeré elektrozařízení, a to jak občany tak firmami .. více se dočtete v sekci Sběrné místo Drslavice ZDE.

Děkujeme za pochopení.


Navštívili jsme paní Provodovskou

Přidáno: 31. 7. 2011

z Březové, u které jsme v květnu nechali ušít troje pánské krojové kalhoty. Tyto pořizujeme z dotačních prostředků obdržených od Nadace Děti-kultura-sport. Paní Provodovské se práce náramně daří, což můžete posoudit z přiložených fotografií .. již má kompletně hotovy jedny kalhoty, další dvoje pak zhotoví do konce srpna tak, aby byly připraveny na Slavnosti vína v Uherském Hradišti. Současně probíhá secvičování tanečního programu drslavské chasy pod vedením pana Vozára na letošní Slavnosti vína. Zkoušky bývají každou neděli od 20 hodin v budově MŠ .. takže kdo by se chtěl ještě zapojit, bude srdečně vítán.

Kalhoty ke kroji


Nohejbalový turnaj "O pohár starosty

Přidáno: 31. 7. 2011

obce a krále Agrofestu" se na našem hřišti uskutečnil v sobotu 16. července. Turnaje se zúčastnilo 9 družstev, kromě hráčů z Drslavic se zúčastnili i dvě družstva ze Zlína a jedno z Veletin. Počas celého dne panovala výborná atmosféra a spíše než o to, kdo vyhrál, šlo o radost ze hry a dobrou náladu. Za poskytnutí fotek z akce děkujeme panu Malinovi.

Velká fotogalerie z této sportovní akce ZDE


Reportáž TV NOE ze znovuvysvěcení

Přidáno: 31. 7. 2011

naší kapličky byla odvysílána dne 19.7. a pak následně v několika dalších reprízách. Pro ty, kteří jste neměli možnost reportáž vidět připojuji link na ni. TV NOE děkujeme, že pomáhá tímto způsobem propagovat naši obec.

Reportáž o znovuvysvěcení kaple ZDE.


Poděkování Diakonie Broumov za

Přidáno: 14. 7. 2011

spolupráci při sběru textilního materiálu naleznete v příloze této novinky. Zároveň se touto novinkou dovoluji na několik dnů odmlčet z důvodu čerpání dovolené.

S přáním hezkého víkendu starosta obce Úžasný


V sobotu byla sloužena slavnostní

Přidáno: 9. 7. 2011

Opravená kaplička

mše svatá při příležitosti znovuvysvěcení kapličky Panny Marie Svatohostýnské. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se jednak aktivně podíleli na přípravě důstojného průběhu mše, a jednak spoluobčanům a hostům, kteří se jí i přes obrovské vedro zúčastnili. Při sbírce bylo vybráno 5.800,– Kč, které použijeme na zaplacení nového kříže s torzem sochy Ježíše Krista. Celková cena je 9.800,– Kč, zbylou část uhradí Obec Drslavice. Kříž je umístněn uvnitř kaple a dovolím si jej nazvat její novou dominantou – velmi děkuji za pozitivní ohlasy, dílo pana Kopčila z Bílovic se všem moc líbilo. Těm co na kříž při sbírce přispěli upřímné Pán Bůh zaplať.

Fotogalerie z příprav a průběhu mše svaté ZDE

Projev starosty obce při mši svaté u příležitosti znovuvysvěcení ka­ple

Vážený otče Kupko, vážení spoluobčané, vážení hosté,

dovolte mi podělit se s Vámi o radostné pocity z dnešního pro naši obec svátečního dne, který je završením rekonstrukce kapličky zasvěcené Panně Marii Svatohostýnské. Hovořit o tom, kolik tato oprava stála peněz není v tento moment ani důležité ani důstojné, protože duchovní rozměr byl pro naše předky nevyčíslitelný a stejným zůstává i pro naši generaci.

Chtěl bych z tohoto místa poděkovat bývalému starostovi obce za odvahu k zahájení náročné rekonstrukce, dále pak projektantům a firmám Lisoněk, Sabema sanace vlhkých objektů a Tradix za pečlivost, s jakou ke své práci přistoupili. Za poskytnutí finančních příspěvků formou dotací a grantů děkuji Krajskému úřadu Zlín, Ministerstvu kultury ČR, Nadaci Děti-kultura-sport, a v neposlední řadě svým spoluobčanům v rámci peněžité sbírky uskutečněné v loňském roce. Další poděkování patří panu restauratéru Kopčilovi, který navrhl a realizoval kříž se sochou Ježíše Krista uvnitř kaple, pracovníkům památkové péče při Městském úřadě Uherský Brod za odborná doporučení a stanoviska, otci Kupkovi za celebrování této slavnostní mše a nakonec všem, kteří se na její přípravě jakýmkoliv způsobem podíleli.

Vážení spoluobčané, vážení hosté, je mi ctí, že jsem mohl být nápomocen při opravě této kaple, která právem vždy byla, je a bude skutečnou dominantou a chloubou Drslavic.


Obvodní lékařka MUDr. Žáková

Přidáno: 7. 7. 2011

oznamuje, že v týdnu od 11.7. do 15.7. nebude ordinovat. Zastupuje MUDr. Knoflíčková na středisku v Uherském Brodě.


Správa a údržba silnic Uherský Brod

Přidáno: 30. 6. 2011

provedla po jednání mezi starostou obce a vedoucím střediska UB opravu výtluků na silnici III. třídy, která prochází naší obcí. V další fázi by během následujících 14 dní pak mělo dojít k vyčištění dešťových kanálů v celé obci tak, aby voda po prudších deštích odtěkala plynuleji, než je tomu nyní. Správě a údržbě silnic za vstřícné jednání děkujeme.


Rozloučili jsme se s předškoláky,

Přidáno: 30. 6. 2011

img/public/predskolaci.jpg

kteří opouští naši Mateřskou školku. Za Obecní úřad bych chtěl jednak poděkovat za milé přijetí, kterého se nám 29.6. dostalo a hlavně popřát Anetce, Aničce, Tomáškovi, Edoškovi a Ondřejovi krásné prožití prázdnin a po nich pak pohodový vstup do školy – ať se Vám v ní líbí !


Obdrželi jsme účelovou dotaci

Přidáno: 30. 6. 2011

od města Uherské Hradiště ve výši 25.000,– Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním provozu místní knihovny. Získané prostředky použijeme na dovybavení knihovny a doplnění knih dle potřeby. Městu Uherské Hradiště za poskytnutí této dotace děkujeme.


74

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK