Aktuálně v naší obci / strana 76

Pozvánka na Dny obce Hradčovice

Přidáno: 6. 6. 2011

Dny obce Hradčovice se konají ve dnech 17.-19.6.2011.

Kompletní znění pozvánky ZDE.


Velká cena "O pohár starosty SDH"

Přidáno: 29. 5. 2011

v požárním útoku se konala uplynulou neděli v našem sportovním areálu. Poděkování patří všem hasičům, kteří se podíleli na perfektní organizaci celé soutěže. Bezproblémový průběh soutěže a pěkné počasí byly nejlepšími předpoklady pro vynikající sportovní výkony jednotlivých hasičských týmů. Soutěže se zúčastnilo 16 mužských družstev a 6 ženských družstev, naši muži skončili na pěkném jedenáctém místě.

Fotogalerie z Velké ceny ZDE


Připravili jsme novou betonovou plochu

Přidáno: 26. 5. 2011

bezprostředně za Obecním úřadem. Hodláme ji využít na stálé přistavení nové mobilní buňky na elektroodpad o rozměrech 5m x 3,5m x 2,5m od společnosti ASEKOL v hodnotě 70.000,– Kč – podepsáním příslušných smluv s výše uvedenou společností tuto buňku obdržíme zcela zdarma. Mělo by k tomu dojít v průběhu následujících 14 dnů. Dále byly uzavřeny smlouvy se společnostmi Elektrowin a Ekolamp – v nejbližších dnech Vás budu podrobně informovat, jakým způsobem začneme v rámci budovaného sběrného místa za Obecním úřadem třídit odpad a hlavně jaký starý a nepotřebný elektroodpad budete moci přivézt.

Chtěl bych touto cestou také poděkovat starostovi Uherského Brodu Patriku Kunčarovi za bezplatné poskytnutí starší dlažby, kterou taktéž použijeme na vydláždění ploch za Obecním úřadem.

Na obrázcích je dřevěná šopa, kterou jsme shodili a místo ní zmiňovaná betonová plocha.

S přáním klidného a pohodového víkendu Rostislav Mihel, starosta obce

images/public/plochabeton.jpg

images/public/sopa.jpg


Výpadek webových stránek

Přidáno: 26. 5. 2011

od středečního večera do dnešního rána byl způsoben aktualizací software serveru, na kterém naše stránky hostují. Omlouváme se všem návštěvníkům, kteří se v uvedenou dobu na stránky Drslavic nedostali.


Humanitární sbírka v naší obci

Přidáno: 19. 5. 2011

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.

VYHLAŠUJE

SBÍRKUPOUŽITÉHO OŠACENÍ

  • Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
  • Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
  • Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a  zbytky látek)
  • Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
  • Vatované přikrývky, polštáře a deky
  • Obuv – veškerou nepoškozenou
  • Hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

  • ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických dů­vodů
  • nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí
  • znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :

v pondělí 23. 5., v  úterý 24.5. a ve středu 25. 5. 2011

vždy od8,00 do 17,00 hodin

místo:budova Obecního úřadu Drslavice

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za Vaši pomoc.


Změna zápisu dětí do pasů rodičů

Přidáno: 19. 5. 2011

V souladu s novelizací zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, dochází ke změně podmínek zápisu dětí do cestovního dokladu rodičů. Možnost zapsání občana (do 10 let věku) do cestovního dokladu rodičů končí dnem. 30.6.2011 Pokud byl zápis občana v cestovním dokladu jeho rodiče proveden přede dnem 1.7.2011, smí i po uvedeném datu tento občan překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu (do 10 let věku) s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsán, nejpozději však do 26.6.2012. Po uvedeném datu mohou vycestovat děti pouze s vlastním cestovním dokladem. Dále upozorňujeme, že k vydání prvního cestovního pasu občana do 15 let je nutné předložit Osvědčení o státním občanství ČR a rodný list. K vyřízení osvědčení o státním občanství je potřeba předložit rodný list dítěte, oddací list rodičů, občanský průkaz rodiče a 100,– Kč. Žádost se podává prostřednictvím obecního úřadu na Krajský úřad Zlín.


Pozvánka na soutěž hasičů

Přidáno: 18. 5. 2011

zařazené do Velké ceny okresu Uherské Hradiště v příloze novinky.


Popovický jarmark řemesel se

Přidáno: 18. 5. 2011

uskuteční v sobotu 21.5.2011 od 13 hodin v prostorách za kulturním domem. Starostka obce paní Nováková slibuje bohatý program plný hudby, tance, zpěvu i lahůdek a srdečně zve všechny občany naší obce. Bližší informace v příloze této novinky.


Pokusili jsme se rozšifrovat zapečetěné

Přidáno: 16. 5. 2011

images/public/latinsky_vzkaz.jpg

dědictví ukryté v mramorové kachli pod oltářem v rekonstruované kapličcce Panny Marie Svatohostýnské ze středu obce. Po odkrytí víka umístněného uprostřed mramorové kachle byl nalezen zapečetěný svitek a z opačné strany pečeti latinský text, viz. obrázek. Text v překladu znamená „Z kostí sv. mučedníků Severina a Urbana“. Z internetových zdrojů jsme dohledali, kdo to byli zmínění mučedníci a zjistili jsme níže uvedené. Zajímavostí rozhodně je, že oba mučedníci byli patrony vinařů. Toto vzbuzuje analogie na známý fakt, že Drslavice bývaly dříve vinným krajem a proto si lidé mohli uložit ostatky svatých mučedníků do kaple. Kachličku s tímto významným odkazem našich předků umístníme samozřejmě zpět do kaple na původní místo.

sv. Severin
Postavení: opat, Úmrtí: 482, Patron: Bavorska, zajatců, vinařů, tkalců opratí a lněného plátna
Atributy: křížek a zobrazení kazatele, oděv mnicha, někdy vyobrazen i jako opat nesoucí kostel
Životopis: Přišel hlásat evangelium do údolí Dunaje v bouřlivém údobí častých nájezdů. Postil se a chodil v žíněném oděvu, bos i za mrazu, spal na holé zemi a přebýval v chatrné poustevně. Slovem i příkladem učil křesťanské lásce. S radostí pomáhal chudým a zmírňoval utrpení četným vězňům. Přičiňoval se o vzájemné výměny zajatců. Byla mu nabízena biskupská hodnost, ale ve své pokoře ji nepřijal. Jeho svatost přitahovala i pohany a bludaře z řad barbarů. Založil několik klášterů a v nich se pod jeho vedením vytvářela duchovní armáda, silnější a věrnější než vojska nájezdníků. Je nazýván apoštolem Norika a Panonie.

Svatý Urban I.
byl 17. papežem katolické církve. Jeho pontifikát se datuje do let 222 – 230. Zemřel 23. května 230. Je patronem vinařů. Údajů o jeho životě je známo velmi málo, o to více o sv. Urbanovi vzniklo legend. Problémem je jeho občasná pravděpodobná záměna s jiným, blíže neznámým biskupem Urbanem. Urban I. byl papežem v období vlády Alexandra Severa, které bylo pro křesťany obdobím relativního klidu bez přílišného pronásledování. Podle Liber Pontificalis pocházel z Říma a jeho otec se jmenoval Pontianus. Za Urbanova pontifikátu pokračovaly spory se vzdoropapežem Hippolytem, neboť Urban I. zastával postoje svých předchůdců Zefyrina a Kalixta I. Podle legendy také obrátil na víru Valeriána, manžela svaté Cecilie a jeho bratra Tiburtia. Zdá se však, že právě v tomto případě jde o shodu jmen a zmíněný Urban nebyl papež Urban I. Urban I. zemřel 23. května 230, ale jeho památku katolická církev uctívá v den jeho pohřbu 25. května. Protože za vlády Alexandra Severa prakticky nedocházelo k pronásledování křesťanů, zdají se být legendy o mučednické smrti Urbana I. málo pravděpodobné. Podle Liber Pontificalis byl Urban pohřben na Pretestatově hřitově, kde stojí hrobka s jeho jménem. Při výzkumu v Kalixtových katakombách však italský archeolog Giovanni dei Rossi nalezl víko sarkofágu s označením Urban a předpokládal, že Urban pohřbený na Pretestatově hřitově byl patrně jiným biskupem. Přesto pochybnosti o místě posledního odpočinku Urbana I. zůstávají, protože seznam Sixta III., obsahující jména svatých, pohřbených v Kalixtových katakombách neudává Urbana jako nástupce papežů, ale jako cizího biskupa.

Zdroj kurzívou psaných informací: wikipedia.cz a catholica.cz

Poděkování patří paní Markétě Bučkové za námět a informace uvedené v průvodním slově, a také Dr. Josefu Beníčkovi za překlad latinského textu.


Aktualizovány rubriky

Přidáno: 15. 5. 2011

Napsali o nás – přidán odkaz na reportáž, která dnešního dne vyšla v Dobrém dnu s Kurýrem, a v Informacích pro občany → Dokumenty ke stažení naleznete video z reportáže hrkání chlapců o Velikonocích. V těchto dnech dokončujeme rekonstrukci kapličky, chystáme zpevněnou betonovou plochu za obecním úřadem pro novou mobilní buňku na elektroodpad a připravujeme výstavbu nového oplocení sportovního areálu. O těchto aktivitách Vás budu podrobně informovat poté, co budou realizovány. Průběžně pak vysékáme křovinořezem obecní a jinak zanedbané plochy v rámci obce tak, aby byly upraveny co nejlépe.

S přáním úspěšného vstupu do pracovního týdne starosta obce.


76

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK