Aktuálně v naší obci / strana 78

Výkup barevných kovů v naší obci

Přidáno: 21. 4. 2011

images/public/kovosteel/0001.jpg


Zkoordinovali jsme práce při

Přidáno: 20. 4. 2011

vyčištění lesního porostu, tzv. Hájíčka v našem katastru směrem na Havřice. Chtěl bych v této souvislosti poděkovat Slováckým novinám za prvotní impulz k celé akci, panu Ing. Tkadlecovi ze životního prostředí Uherský Brod za úzkou spolupráci, všem majitelům pozemků v této lokalitě za jejich vstřícnost a konstruktivní přístup, a především panu Vladimíru a Martinovi Hrubošovým, č.p. 192, Pavlovi Hrubošovi, č.p. 115; Jaroslavu a Karlovi Slováčkovým, č.p. 137; Liborovi Říhovi, č.p. 164; Dušanovi Hamadovi, č.p. 3 a Josefovi Chvílovi, č.p. 16 za kus poctivé práce, kterou zde odvedli.

Související článek ve Slováckých novinách ZDE.


Rekapitulaci činnosti OÚ za období

Přidáno: 19. 4. 2011

od 8.2.2011 do 19.4.2011 naleznete ZDE. Jenom pro doplnění uvádím link na předchozí rekapitulaci činnosti od ustavujícího zasedání zastupitelstva obce dne 12.11.2011 do 19.4.2011.

Připomínky a náměty k těmto zprávám můžete adresovat prostřednictvím kontaktního formuláře, nebo přímo na emailovou adresu starosta@drslavice.cz. Děkuji předem. Mrkající


Vyhlášení nové soutěže

Přidáno: 17. 4. 2011

Vážení čtenáři našich stránek,

velmi si vážíme Vašeho zájmu z poslední doby. Důkazem Vaší spokojenosti je stoupající počet unikátních přístupů denně. Protože poslední soutěž se setkala s mimořádným ohlasem, rozhodli jsme se vyhlásit podobnou soutěž i nyní, kdy se v počtu přístupů blížíme hranici 20000.

Tedy: návštěvníkovi s pořadovým číslem 20000, který tuto skutečnost prokáže oskenováním stránky, nebo jinak důvěryhodně zaznamená a předloží na Obecním úřadě Drslavice, vyhraje kompletní vydání (I.-IV. díl) knihy Školák Kája Mařík od spisovatele Felixe Háje v pevné vazbě + provoz emailové adresy dle požadavku výherce na doméně drslavice.cz doživotně zdarma.

Věříme, že Vás nová soutěž opět zaujme, děkujeme za Vaši přízeň.

images/public/marik.jpg


Aktualizována rubrika

Přidáno: 17. 4. 2011

Napsali o nás o několik článků v regionálním tisku z poslední doby. Podívejte se zde.


Starosta obce DRSLAVICE svolává veřejné

Přidáno: 11. 4. 2011

zasedání zastupitelstva obce Drslavice, které se bude konat v  úterý 19. dubna 2011 v 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Drslavice.

Program jednání :

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

2. Kontrola usnesení

3. Zpráva o činnosti Obecního úřadu za uplynulé období 8.2.2010 – 19.4.2011

4. Dohoda o změně hranic obcí mezi obcemi Hradčovice a Drslavice (v případě k.ú. Lhotka u Hradčovic a k.ú. Drslavice)

5. Žádost pana Igora Botka o odkoupení staré cesty pod Oborou

6. Projednání žádosti pana Hruboše, č.p. 212 o provedení stavebních úprav kiosku v areálu TJ a změně nájemní smlouvy na dobu určitou

7. Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. – nepeněžitý vklad majetku a jeho ocenění

8. Zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 539/11 za účelem uložení tel. kabelu

9. Diskuze

10. Usnesení, závěr

Podle § 93 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je zasedání zastupitelstva obce veřejné.

Rostislav Mihel

starosta obce

V Drslavicích dne 11.4.2011

Vyvěšeno dne: 11.4.2011

Sejmuto dne:


Neseme, neseme nové letéčko

Přidáno: 10. 4. 2011

foto/letecko11/0008.JPG

a Nesem, nesem Marka se naší obcí neslo o včerejší, tentokráte sluneční, i když trochu větrné Smrtné neděli. Chtěl bych poděkovat rodičům a prarodičům, kteří svá děvčata vystrojily do krásných, pro naši oblast tak typických krojů a také samotným dětem za hezké chování počas tohoto tradičního zvyku. Jeden a půl minutový TV spot z akce by měl být vysílán na televizi NOE v rámci zpravodajství NOEviny v čase od 19:40 v úterý nebo ve čtvrtek .. tato informace je ale pouze orientační, neoficiální. Jakmile budu mít odkaz na tuto reportáž, samozřejmě uveřejním na těchto stránkách obce.

Fotogalerie k článku ZDE


Zahájili jsme práce v obecním lese,

Přidáno: 7. 4. 2011

který se rozkládá na ploše cca 31 hektarů. Dosazujeme listnaté stromky, především duby, lípy a jasany dle pokynů pana Martince, lesního hospodáře. Hodláme vysadit cca 250 stromků tak, abychom zlepšili lesní porost v určené lokalitě. Fotogalerii k této akci přineseme v průběhu příštího týdne.

Hezký víkend a krásné prožití svátační „letéčkové“ neděle přeje starosta obce. Usmívající se


Dostali jsme 20 mil. Kč dotaci na sál !!

Přidáno: 31. 3. 2011

APRÍL !

Tož toto sa starostovi ani občanom nedělá, takové šoky .. ZamračenýS vyplazeným jazykem


Pokračujeme v úpravě břehového

Přidáno: 30. 3. 2011

porostu na Holomni, tentokrát jsme vyčistili úsek od Obecního úřadu až po soutok s Olšavou. V průběhu příštího týdne pak vysbíráme všudy přítomné odpadky a umístníme v této frekventované oblasti cedule upozorňující na přísný zákaz tvorby černých skládek pod pokutou. Zkusme se opravdu k přírodě chovat maximálně vstřícně a laskavě, vždyť přece vytváří naše společné prostředí pro život. Usmívající se

Holomňa po ..

Holomňa před ..


78

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK