Aktuálně v naší obci / strana 8

Reportáž televize Slovácko z dojezdu druhé etapy charitativní

Přidáno: 8. 6. 2018

cyklotour Na kole dětem si můžete přehrát po kliknutí ZDE.


V příloze přinášíme seznam akcí mysliveckého sdružení

Přidáno: 5. 6. 2018

Drslavice- Hradčovice v letošním roce, na které Vás srdečně zvou.


V pátek na Mezinárodní den dětí jsme zahájili letošní ročník

Přidáno: 4. 6. 2018

Drslavského léta 2018 akcí při příležitosti dojezdu cyklistů druhé etapy charitativní cyklotour "Na kole dětem" k nám do sportovního areálu. Ocitli jsme se tak po boku několika málo velkých měst v ČR, které tuto příležitost mají, což je pro nás jistě významné a zároveň výborným způsobem propaguje Drslavice navenek. Asi stovka cyklistů přijela kolem 17. hodiny a ještě o hodinu před tím byly odstartovány závody dětí na kole "O pohár Josefa Zimovčáka", kterých se účastnilo kolem šedesáti závodníků. Vítězům při slavnostním zahájení byly předány poháry a ceny přímo z rukou pana Pavla Pafka a Jana Pirka, nejvýraznějších účastníků pelotonu. Při slavnostním zahájení starosta obce a Josef Zimovčák ocenili dosavadní spolupráci Obce Drslavice a nadace Na kole dětem, a následně byly vypuštěni tři holubi jakožto symbol na přímluvu zdraví všech dětí po celém světě. Pan Josef Zimovčák přebral šek na částku 10.000,- Kč ve prospěch nadace, starosta obce na oplátku certifikát nadace jako trvalou připomínku tohoto významného dne.

Poté již začal bohatý kulturně společenský program za účasti dětského folklorního souboru Veleťánek, cimbálových muzik Litera a Vinár a hudební skupiny Reflexy, před odezněním poslední sady písní měli možnost návštěvníci shlédnout ohňostroj. Program perfektně obohatily naše seniorky dojezdem na kolech přímo ze senoseče, pro děti bylo připraveno malování na obličej, jehož se ujala Lenka Mikulcová. Vstupné se vybíralo až po 18 hodině, všichni kteří byli do té doby v areálu měli vstup zdarma včetně všech dětí do 15 let, které přišly až na kulturní program. Přesto se vybralo 18.100,- Kč, které budou použity na úhradu nákladů spojených s akcí. Cyklistům bylo poskytnuto ihned po dojezdu občerstvení ve formě ovoce, vdolečků a teplé večeře. Pro návštěvníky bylo připraveno bohaté občerstvení. V sobotu ráno pak starosta obce symbolicky odstartoval další etapu s dojezdem v Hustopečích, do pelotonu se kromě něj přidali i další spoluobčané.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se zasloužili o zdar akce, zejména našim hasičům, zástupcům spolku Agrofest, Petrovi Hrubošovi a obsluze hospůdky U komára, dále pak zaměstnancům obce a členům zastupitelstva obce, kteří nezištně s organizací pomohli. Velmi si Vaší pomoci vážím. Jsem rád, že i v tak malé obci jako je naše se nám daří organizačně skvěle zajistit i tak náročnou akci jako je tato. Dnes v 18 hodin by měla být odvysílána reportáž na TV Slovácko, link přidáme ihned jakmile bude dostupný.

Fotogalerie z akce ZDE

Fotogalerie nadace Na kole dětem z průběhu druhé etapy ZDE

 


Svoz nebezpečného odpadu se bude v naší obci konat

Přidáno: 16. 5. 2018

ve středu 30. května 2018 v době od 15 do 17 hodin před obecním úřadem. Žádáme proto všechny občany, aby nebezpečný odpad (baterie všeho druhu, barvy, ředidla, postřiky, zářivky, výbojky, léky, staré elektrické přístroje, chladničky, oleje, pneumatiky apod.) v uvedené době bezplatně přivezli. Děkujeme předem.


V úterý 15.5.2018 se v Praze uskutečnily v novodobé historii

Přidáno: 15. 5. 2018
již desáté Svatojánské slavnosti Navalis - největší barokní slavnosti na vodě u Karlova mostu s třísetletou tradicí a v rámci organizace Mikroregionem Dolní Poolšaví dostala i naše farnost možnost se zúčastnit a také reprezentovat náš kraj na těchto slavnostech. Kunovjané Navalis  ozdobili svojí "Jízdou králů", před Arcibiskupským palácem dokresloval atmosféru našeho kraje svým zpěvem mužský sbor z Hradčovic s cimbálovou muzikou a zástupci naší obce a farnosti měli příležitost nést v průvodě atributy Slavnosti. Svatého Jana Nepomuckého tradičně přijíždějí do Prahy uctít i poutníci z celého světa a také benátští gondoliéři. Sv.Jan je patron všech gondoliérů a jeden z osmi patronů Benátek. Je také patronem mostů, komunikace, dobré pověsti a lidí od vody. Děkuji všem, kteří se akce zúčastnili a aktivně podpořili a ozdobili svými kroji  Slavnosti Navalis a  také prezentovali náš kraj a obec. Děkujeme  Mikroregionu Dolní Poolšaví za pozvání a skvělou organizaci. 
Záznam a informace můžete shlédnout také na https://www.seznamzpravy.cz/clanek/primy-prenos-slavnostni-pruvod-i-gondoly-na-vltave-v-metropoli-zacinaji-slavnosti-navalis-47190
 
Fotogalerie ze slavností ZDE

Činnost OÚ Drslavice v období od 14.11.2017 do 3.5.2018

Přidáno: 3. 5. 2018

Závěr roku 2017 byl ve znamení příprav tradičních kulturně společenských akcí, na kterých obec Drslavice participuje nebo spolupořádá. Jedná se o Zpívání u kapličky, kde kromě pravidelných účastníků vystoupil ŽPS Vlčnovské búdové umělkyně, tematickou výstavu Když zavoní káva a besedu se seniory v Obecním domě. Všechny zmiňované akce měly velmi solidní návštěvnost a pozitivní ohlasy. Podobně i začátkem roku jsme se více či méně podíleli na každoročně opakujících se akcích, kterými jsou tříkrálová sbírka, plesy, které tentokrát byly v našem obecním domě tři a fotbalové a tenisové turnaje dětí mládeže v hale Polyfunkčního domu. Velmi vydařené byly také fašank a košt slivovice v řežii SDH Drslavice. V obci proběhlo i nošení Letéčka a Marka za přítomnosti kamer České televize a hrkání chlapců o Velikonocích. Posledním počinem tohoto druhu bylo stavění májů na několika místech v různých částech obce. Ze zmiňovaného myslím dostatečně jasně vyplývá, že kulturně společenský život v Drslavicích je na vysoké úrovni, chtěl bych poděkovat všem spoluobčanům, kteří se na něm aktivně podílejí.

            Mimořádnou pozornost jsme věnovali přípravě žádostí o dotace, podali jsme celkem 5 žádostí, úspěšnost je zatím 50% a na jedno rozhodnutí konkrétně Ministerstva zemědělství v žádosti o celkovou rekonstrukci dolní kapličky si ještě musíme počkat. Úspěšní jsme byli v žádostech na celkovou revitalizaci místa po zámečku Pepčín, kde od krajského úřadu ve Zlíně obdržíme dotaci 520.000,- Kč a u MMR, kde obdržíme 400.000,- Kč. Obou vysokých dotací si velmi ceníme, protože u všech dotačních titulů nadále dochází k obrovským přetlakům žádostí ze strany obcí a mikroregionů a na druhé straně ke snižování celkových alokací finančních prostředků. Revitalizaci Pepčína nám zrealizuje společnost Sanizo, vítěz výběrového řízení v celkové ceně díla 1.046.356,- Kč. v termínu do konce letošního srpna. Naopak neúspěšní jsme byli s žádostí o dotaci na rekonstrukci opěrné zdi u MMR, jsme však vedeni jako náhradníci v případě kdy by se MMR rozhodlo navýšit celkovou alokaci, teoretická šance tedy existuje. Toto rozhodnutí MMR bylo očekávatelné, kromě zmiňovaného faktoru přetlaku zde velkou roli hrál fakt, že dotační titul byl určen primárně na rekonstrukce komunikací nikoliv opěrných zdí. Celková vysoutěžená cena díla činí 1.289.264,64 Kč, kterou nabídla společnost Tufír, spol s r.o..

            Hlavním investičním počinem prvních měsíců roku 2018 byla kompletní rekonstrukce únikového východu v budově MŠ. Práci provedla firma STAPET, s.r.o. v celkové ceně 232.781,- Kč, která zvítězila ve výběrovém řízení na zhotovitele. K této ceně je potřebné připočítat 59.000,- Kč za zámečnické zařízení a služby, které provedla firma zámečnictví Petrůj z Uherského Brodu. Kontrolní prohlídka stavebního úřadu proběhla dne 26.4., tento následně zrušil opatření, které nám bránilo únikový východ používat, protože bylo konstatováno, že stavba proběhla v souladu s projektovou dokumentací. Zakoupili jsme také nový multifunkční stroj včetně příslušenství určený primárně na sekání trávy ve sportovním areálu, sekundárně pak pro zimní údržbu v celkové ceně 196.100,- Kč od společnosti Tlamka zahradní technika z Boskovic, která nám dala velkou slevu na celý komplet. Pokračujeme také ve vyřizování rozpracovaných projektů středně až dlouhodobého charakteru, kterými jsou celkové odkanalizování obce, výstavba poldru na Holomni, obslužná komunikace s prvky cyklotrasy Havřice-Drslavice-Hradčovice a konečně rozšíření komunikace, vybudování chodníku a veřejného osvětlení v lokalitě od železničního přejezdu po obchvat. Zde jsme ve stadiu vyjadřovaček dotčených úřadů a firem, projekt jsme kvůli nesouhlasnému stanovisku Policie ČR museli částečně přepracovat. Mimořádnou pozornost jsme věnovali auditu hospodaření obce za rok 2017. S občany postupně uzavíráme smlouvy ve věci kanalizačních přípojek dle upozornění kontroly z krajského úřadu v loňském roce. V lednu jsme zajišťovali konání prezidentských voleb. V rámci možností a situace provádíme údržbu a pěči o zeleň v exponovaných částech obce. Proběhla rozsáhlá těžba v obecním lese, dřevní hmota byla následně zpracována na řezivo, které nyní z větší části prodáváme a z menší části bylo použito na opravu mostu přes Holomňu při soutoku s Olšavou. Tato oprava proběhla po dva dny brigádní formou členů SDH Drslavice zcela bez nároku na odměnu, za což těm, kteří se brigády účastnili, patří velké poděkování.

 

V Drslavicích dne 3.5.2018 vypracoval Rostislav Mihel, starosta


Fotogalerií se vracíme ke stavění májů v obci, které se uskutečnilo

Přidáno: 1. 5. 2018

v uplynulých dnech na několika místech. Chtěl bych poděkovat zástupcům ročníku 2000 mající na starosti stavbu hlavního máje u kapličky za vzornou přípravu a organizaci, a také všem spoluobčanům, kteří pomáhali a přičinili se o dovezení a stavby jednotlivých májů.

Fotogalerie ze stavění hlavního máje ZDE.


Minulý pátek a sobotu se uskutečnila brigáda dobrovolníků

Přidáno: 22. 4. 2018

z řad členů SDH Drslavice za účelem opravy mostu přes Holomňu při jejím soutoku s Olšavou. Most v majetku obce byl dlouhodobě ve špatném stavu a brigáda byla naplánována na období, kdy obec bude disponovat potřebným množstvím řeziva z obecního lesa po loňské těžbě. Po dvoudenní úsilí se podařilo most precizně opravit, chtěl bych jménem Obce Drslavice všem, kteří se na ní podíleli moc poděkovat. Velmi si vážíme Vašeho přístupu a obětování volného času pro všeobecný veřejný zájem.

Fotogalerie z brigády ZDE


Obec Drslavice nabízí prodej smrkového řeziva za vynikající ceny

Přidáno: 18. 4. 2018

v přepočtu 3.500,- Kč /m3 (běžná cena cca 5.500,- Kč/m3). 

Z naší nabídky vybíráme :

 

Hranoly :

10cm x 5cm                          4m délka                    70,- Kč za kus

10cm x 10cm                        4m délka                    140,- Kč za kus

10cm x 10cm                        5m délka                    175,- Kč za kus

14cm x 14cm                        5m délka                    345,- Kč za kus

14cm x 14cm                        4m délka                    275,- Kč za kus

16cm x 14cm                        4m délka                    315,- Kč za kus

16cm x 14cm                        5m délka                    385,- Kč za kus

12cm x 12cm                        4m délka                    200,- Kč za kus

12cm x 12cm                        5m délka                    245,- Kč za kus

12cm x 12cm                        6m délka                    315,- Kč za kus

12cm x 10cm                        4m délka                    175,- Kč za kus

12cm x 10cm                        5m délka                    210,- Kč za kus

10cm x 14cm                        4m délka                    200,- Kč za kus + několik dalších typů hranolů

 

Fošny :

5cm x 20cm               4m délka                    140,- Kč za kus

5cm x 25cm               4m délky                    175,- Kč za kus

5cm x 30cm               4m délky                    210,- Kč za kus

 

Desky (smrk nebo dub) :

2,5cm x 12cm           4m délky                    35,- Kč za kus

2,5cm x 12cm           5m délky                    42,- Kč za kus

 

Dále nabízíme smrkové palivové dřevo 2m3/700,- Kč, dubové palivové dřevo 2m3/1.200,- Kč.

Naložení a doprava v rámci katastru obce Drslavice ZDARMA, jinde za příplatek.

 

Další info v kanceláři OÚ Drslavice, tel.: 572 671151, email obec@drslavice.cz


Oznamujeme, že z technických a provozních důvodů v týdnu

Přidáno: 18. 4. 2018

od 23.-27.4.2018 nebude na Obecním úřadě v Drslavicích k dispozici pokladna a Czechpoint, ve dnech 26.-27.4. pak bude úřad uzavřený. Dne 30.4. bude úřad otevřený dle běžné úřední doby. Děkujeme za pochopení.


8

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK