Aktuálně v naší obci / strana 84

Po delší odmlce

Přidáno: 20. 11. 2010

přidáno pět nových sérií fotek ve fotogalerii .. tak Vám přeji příjemnou podívanou :-) jinak kdo by jste měli nějaké hezké fotky ze současnosti nebo minulosti, které jsou spojeny s naší obcí a chtěli je vystavit na stránkách obce, obraťte se na kancelář Obecního úřadu Drslavice, nebo přímo na starostu obce.


Humanitární sbírka použitého ošacení.

Přidáno: 14. 11. 2010

V úterý 16.11. a ve čtvrtek 18.11. v době od 8–17 hodin se uskuteční humanitární sbírka použitého ošacení, především letního a zimního oblečení, lůžkovin, prostěradel, ručníků, záclon a zbytků látek. Dále pak domácích potřeb – nádobí, skleničky – nepoškozené; peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek; nepoškozené obuvi. Sbírka se uskuteční v garáži Obecního úřadu. Děkujeme za Vaši pomoc.


Projev nového starosty pronesený

Přidáno: 11. 11. 2010

při příležitosti jeho zvolení do funkce :

Vážený pane místostarosto obce, vážení členové obecního zastupitelstva, milí spoluobčané,

ještě jednou děkuji členům zastupitelstva obce za důvěru, kterou mě dali zvolením do funkce starosty obce na toto volební období. Této důvěry si velmi vážím a pokud bych měl vyjádřit základní pocity, se kterými do funkce starosty obce vstupuji, byly by to odpovědnost za další rozvoj naší obce, pokora před Bohem a dědictvím našich předků, úcta ke všem spoluobčanům bez rozdílu a kontinuita v práci, která byla vykonána v předcházejícím volebním období, na níž jsem se nejen já jako místostarosta, ale i celé zastupitelstvo obce podílelo a za což jim rovněž děkuji.

V této souvislosti mě dovolte vyzdvihnout práci odstupujícího starosty obce pana Milana Matyáše. Jsem si jist, že svojí každodenní prací dokázal za více než 16 let svého působení ve funkci starosty pozvednout naši obec na kvalitativně vyšší úroveň ve všech směrech. Chci na tomto místě jasně deklarovat, že jeho patriotismus k našemu kraji a úsilí, se kterým přistupoval ke každodennímu plnění svých povinností ve vztahu k obci pro mě budou inspirací v mé práci. Vážený pane Matyáši, dovolte mi, abych Vám jménem svým i zaměstnanců Obecního úřadu Drslavice poděkoval za Vaši práci ve funkci starosty, společně nám popřál hodně zdaru v tomto volebním období a předal Vám malý dárek.

Úkoly které před námi v tomto volebním období stojí jsou zavazující. Budeme pokračovat ve zpracování nového územního plánu a učiníme další kroky k výstavbě polyfunkční budovy, která v naší obci tak chybí. Veškeré kroky budu podrobně konzultovat jak s novým místostarostou obce, kterému děkuji že tuto nelehkou výzvu přijal, tak v rámci pravidelných porad všech členů zastupitelstva. Osobně udělám maximum pro zlepšení komunikace ať už směrem od Obecního úřadu k občanům, tak v rámci obce jako takové. Jsem přesvědčený, že pouze trpělivou a konstruktivní diskuzí a prací v rámci zastupitelstva a celé obce můžeme dosáhnout toho, aby se Drslavice skutečně staly lepším místem pro život. Opozičním zastupitelům chci jasně říci, že budu starostou všech občanů bez rozdílu a dveře Obecního úřadu pro ně budou vždy otevřené. Svým spoluobčanům pak chci vzkázat toto: nebojte se přijít kdykoliv za mnou a otevřeně hovořit o tom, co se Vám ať už na mojí práci nebo v rámci obce nelíbí. Uvítám každý Váš podnět. Budu pozorně naslouchat, protože starostování beru v první řadě jako službu Vám – občanům Drslavic a nikoliv jako svoji osobní ambici.

Rostislav Mihel, starosta obce Drslavice


Pozvánka na hodovú zábavu.

Přidáno: 19. 10. 2010

Hody byly, hody budú, zabili jsme kozu chudů …

Chasa z Drslavic pořádá hodovú zábavu v pátek 22.10.2010 v sále u Nedělů. K tanci a poslechu zahraje malá dechová hudba ze Strání. Těšíme sa na Vás !!

V neděli se pak uskuteční tradiční krojovaný hodový průvod s vozením berana a doprovodným tanečním programem drslavské chasy.


Výsledky voleb do obecního zastupitelstva

Přidáno: 16. 10. 2010

v naší obci naleznete na této webové adrese : http://www.volby.cz/…v2010/kv1111?…

Děkujeme za vysokou volební účast a vážíme si všech Vašich odevzdaných hlasů.


Volby do obecního zastupitelstva

Přidáno: 14. 10. 2010

Volby do obecního zastupitelstva se budou konat ve dnech: pátek 15. října 2010 v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin a  v sobotu 16. října 2010 v době od 8.00. hodin do 14.00 hodin. Vo­lební místnost se nachází v I. patře budovy Obecního úřadu (zasedací místnost). Každý volič se musí prokázat platným průkazem totožnosti. Občané, kteří by chtěli volit a nemohou se dostavit do volební místnosti (např. z důvodu nemoci), mohou toto vzkázat okrskové volební komisi – tel. 572 671 151 - členové komise je navštítví doma a mohou volit do přenosné volební schránky.


Poskytnutí dotace pro hasiče

Přidáno: 29. 9. 2010

Obec Drslavice obdržela od Zlínského kraje dotaci ve výši 8.000,– Kč na výdaje spojené s činností jednotky SDH Drslavice. Přijaté finanční prostředky budou využity na nákup spojových prostředků, pro­vedení technické prohlídky požární techniky a refundaci mzdy velitele zásahové jednotky. Obec Drslavice i zásahová jednotka SDH vyjadřují tímto poděkování Zlínskému kraji za podporu hasičů.


Obnova kaple na návsi

Přidáno: 14. 9. 2010

Obec Drslavice přistoupila k rekonstrukci havarijního stavu kaple na návsi v Drslavicích, která je kulturní památkou. Rekonstrukce první etapy spočívala ve výměně složité střešní krytiny, opravy krovů, výplní, oken, dveří a výlezu na půdu. Tato první etapa byla financována za významné pomoci Fondu kultury Zlínského kraje ve výši 110.000,– Kč, za což bychom chtěli Zlínskému kraji poděkovat. I. etapa je těsně před dokončením a na rok 2011 se připravujepokračování v druhé etapě – odvlhčení,oprava oltáře, omítnutí a nové vnitřní a venkovní nátěry. Po dokončení druhé etapy by dominanta středu obce měla zářit obnoveným vzhledem.


Proměna budovy Obecního úřadu

Přidáno: 29. 6. 2010

Vážení spoluobčané, jistě jste již zaznamenali proměnu budovy Obecního úřadu. Provedením zateplení, novými klempířskými prvky a novou fasádou budova získala nový vzhled. Uvedenými udržovacími pracemi dojde i ke značné úspoře tepelné energie. Budova, která byla postavena v roce 1957, si jistě zasloužila obnovu a úpravu. Ve stručnosti Vás seznámím s tím, co předcházelo před realizací: při sestavování rozpočtu na rok 2010 byla investice do budovy obecního úřadu schválena s tím, že bude podána žádost na dotaci z Programu obnovy venkova Zlínského kraje. Pokud bude žádost úspěšná, oprava proběhne. Následovalo oslovení firem s podáním nabídek a následně k výběru dodavatele, kdy rozdíl v ceně nabídek mezi prvním a vybraným uchazečem byl 85.000,– Kč. Vybrána byla firma Lisoněk, s.r.o., Šumice, s cenou 455.299,– Kč včetně DPH. 10. 2. 2010 následovalo podání žádosti na Zlínský kraj a očekávání výsledku. K naší radosti zastupitelstvo Zlínského kraje rozhodlo přidělit dotaci v částce 227.000,– Kč na realizaci projektu PF 02–10, za což bychom chtěli Zlínskému kraji velmi poděkovat. Po tomto oznámení bylo možno začít s realizací. Průběh prací značně komplikovalo deštivé počasí, ale sjednaný termín opravy byl dodržen. I když se některým občanům zdálo, že práce probíhají velmi dlouho, firma své závazky v termínu dodržela. V současné době bude obec předkládat Zlínskému kraji Závěrečnou zprávu. Pohled na nově upravenou budovu Obecního úřadu je nyní mnohem lepší a dosažení energetických úspor na zateplení budovy bylo hlavním cílem projektu. K uskutečnění celého projektu významně pomohla podpora poskytnutá od Zlínského kraje , za což patří naše významné poděkování.


Připomínka svěcení nově restaurovaných křížků

Přidáno: 16. 6. 2010

z listopadu loňského roku prostřednictvím dvou nových fotogalerií.


84

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK