Aktuálně v naší obci / strana 84

Fašank, letéčko, hrkání ...

Přidáno: 11. 4. 2010

aneb různé podoby vyhlížení jara místních dětí a dospělých po nekonečné zimě. Nahlédněte do fotogalerie.


Fotogalerie Stráně 2010

Přidáno: 25. 3. 2010

Přidána fotogalerie ze soutěžního sportovního odpoledne pro děti i dospělé.


Nová fotogalerie

Přidáno: 21. 3. 2010

Přidána fotogalerie z letošního koštu slivovice.


3x fotogalerie

Přidáno: 19. 3. 2010

Přidány další tři fotogalerie, momentky z dění v obci, drslavská krojovaná mládež a rozsahlá fotogalerie z hodů 2008.


III. ročník koštu slivovice

Přidáno: 11. 3. 2010

SDH Drslavice pořádá III. ročník koštu slivovice a pálenek z letního kvasu, který se uskuteční v sobotu 20. března 2010 od 15,00 hodin v sále „U Nedělů“. K ochutnání budou vystavené vzorky pálenky a ovarové speciality. K dobré náladě bude hrát „Mladá cimbálová muzika Rozmarýn“. Všichni příznivci jsou srdečně zváni.


Nová fotogalerie

Přidáno: 23. 2. 2010

Přidána fotogalerie ze Slavností vína 2009 v Uherském Hradišti. Chtěl bych při této příležitosti vyzvat všechny občany obce, kteří by mohli poskytnout kvalitní fotografie v počtu cca 10–15 v rámci jedné fotogalerie tématicky směrované k nějaké události v naší obci (hody, fašank, zpívání u kapličky atd.), aby mě kontaktovali na emailové adrese pcforyou@seznam.cz za účelem bližší domluvy. Děkuji, Rostislav Mihel.


Poplatky za popelnice a ze psů na rok 2010

Přidáno: 23. 2. 2010

Poplatky za popelnice a ze psů na rok 2010 se vybírají v hotovosti v kanceláři Obecního úřadu do 15.března 2010. Poplatek za popelnice činí 350,–Kč na osobu za rok za každého trvale přihlášeného občana. Poplatek ze psa činí 100,– Kč a za každého dalšího v domácnosti ve výši 150,– Kč. Kdo z občanů má zájem o platbu na účet obce, ať se informuje v kanceláři Obecního úřadu.


Poděkování Zlínskému kraji

Přidáno: 20. 11. 2009

V letošním roce byla Zlínským krajem poskytnuta finanční dotace na opravu sušírny čp. 27 v Drslavicích majitele Františka Šrámka. Děkujeme.


Úspěšné čerpání dotací ze Zlínského kraje v roce 2009

Přidáno: 24. 8. 2009

V letošním roce se naší obci podařilo získat z vyhlášených dotačních titulů Zlínského kraje dotace na tři úspěšné projekty. Největší finanční dotace byla z Programu PF-02–09 na stavební úpravy v budově Mateřské školy Drslavice. Jedná se o výměnu 25 kusů oken, 1 kusu garážových vrat, 6-ti kusů nádstřešků nad venkovními schodišti a vnitřní zateplení objektů za radiátory. Celkové náklady stavebních prací byly 511 tisíc. Dotace Zlínského kraje na tyto neinvestiční stavební úpravy činí 251.000,– Kč, což je 49,12% a návratná finanční výpomoc je 153.000,– Kč , což je 29,94%. Obec doplácí 107.000,– Kč, což činí 20,94%. Těmito stavebními úpravami očekáváme snížení energetické náročnosti budovy a značné úspory provozních prostředků hrazených z rozpočtu obce. Tímto bychom chtěli poděkovat Zlínskému kraji za podporu a poskytnutí finančních prostředků. Další úspěšnou žádostí je čerpání z Fondu kultury Zlínského kraje na restaurování obecního křížku v trati pod „Čertoryjemi“. Celkové náklady na restaurování činí 81.900,– Kč a dotace na tuto opravu , kterou poskytl Zlínský kraj, činila 60.000,– Kč, což je 73 %. Tímto příspěvkem se daří obci úspěšně zachraňovat dědictví a můžeme se tak podílet na obnově drobných sakrálních staveb. Opět patří poděkování Zlínskému kraji za vstřícnost při přidělování dotací. Další dotační titul, který byl úspěšně vyhodnocen, je příspěvek na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany Jednotce Sboru dobrovolných hasičů obce Drslavice. Celková výše dotace činí 60.000,– Kč a byla přidělena na nákup elektrocenrály, kalového a plovoucího čerpadla s příslušenstvím. Tyto prostředky jsou již zakoupeny a budou představeny veřejnosti v neděli 16. srpna 2009 při konání Velké ceny Okresu Uherské Hradiště v požárním sportu. V těchto současných nevyzpytatelných přírodních podmínkách s častými živelnými pohromami jsou zakoupené věcné prostředky nezbytné pro vybavení zásahové jednotky obce. Děkujeme Zlínskému kraji za pomoc a poskytnutí dotace na vybavení naší zásahové jednotky SDH Drslavice. Ještě bychom se rádi zmínili o získání dotačního titulu z Programu obnovy venkova , jedná se o dotační titul č. 4 – Restaurování drobných sakrálních památek Dolního Poolšaví, kdy v rámci Mikroregionu Dolní Poolšaví bude opraveno celkem 7 křížků, a to křížek ve Veletinách, 2 křížky v Sadech, křížek v Popovicích, Kunovicích, Hradčovicích a v Drslavicích byl vybrán křížek U kopánky pod Oborou. Celkové náklady na restaurování činí 579.000,– Kč a dotace z Ministerstva pro místní rozvoj je 400.000,– Kč. Křížek U kopánky bude z 90% nový, pouze kamenná základová sestava bude původní, zbývající část bude zhotovena podle dobové fotografie a původního křížku celá nová. Celkové náklady budou činit 97.100,– Kč. Oprava tohoto kříže nezatíží obecní rozpočet. Obecní zastupitelstvo i Sbor dobrovolných hasičů Drslavice tímto ještě jednou vyjadřuje poděkování Zlínskému kraji za poskytnutou finanční podporu, bez níž bychom si nemohli z obecního rozpočtu dovolit uskutečnit tyto akce, které jsou přínosem pro naši obec.


Pozvánka na hody 2008

Přidáno: 20. 10. 2008

Drslavská chasa Vás zve na hodovou zábavu, která se koná v pátek 24.10. v 19:30 hod. v sále „U Nedělů“. Hraje skupina SYSTEM. Občerstvení zajištěno, bohatá tombola.

V neděli se pak koná tradiční krojový průvod s vozením berana. Srdečně zve pořádající chasa – ročník 1990.


84

Kalendář akcí

27. 12.
Zpívání u kapličky
27. 12.
Výstava k výročí MŠ


Počasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2019 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK