Aktuálně v naší obci / strana 9

Výsledky druhého kola prezidentských voleb v naší obci

Přidáno: 28. 1. 2018

naleznete po kliknutí ZDE.


V sobotu se uskutečnil další ročník turnaje

Přidáno: 21. 1. 2018

přípravek ve fotbale pod názvem "O pohár starosty obce Drslavice". V hale Polyfunkčního domu v Drslavicích se jej v kategorii mladších přípravek zúčastnilo 5 týmů a v kategorii starších 6 družstev. Úvodem přítomné fotbalisty a fotbalistky, rodiče a realizační týmy přivítal starosta obce, poděkoval všem sponzorům turnaje a organizátorům ze sportovního klubu Hradčovice. Poděkování patří taktéž provozovateli hospody Petrovi Hrubošovi za vynikající servis a také zaměstnankyni OÚ Drslavice paní Zdence Orlovské za pomoc při organizaci turnaje. V mladších přípravkách zvítězily Hradčovice před ORLEM Uherský Brod a ČSK Uherský Brod, taktéž starší přípravky ovládly Hradčovice před Nivnicí a ČSK Uherský Brod. Pro všechny týmy byly připraveny hodnotné ceny a došlo i na vyhlašování nejlepších hráčů z jednotlivých týmů, nejlepšího střelce a brankáře turnaje.

Velmi si vážíme skutečnosti, že můžeme být partnery takového typu turnaje, který jednak podporuje mládež ve vztahu ke sportu a také výtečně propaguje naši obec. Tento týden se uskuteční podobný turnaj mladších a starších žáků a podobně jako v sobotu Obec Drslavice poskytne SK Hradčovice prostory haly zcela zdarma.

Fotogalerie z turnaje ZDE


MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ ŠÍŘENÍ AFRICKÉHO MORU PRASAT VE ZK

Přidáno: 18. 1. 2018

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj v rámci mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nákazy afrického moru prasat rozšiřuje zamořenou oblast na všechna území obcí okresu Zlín a v rámci opatření k utlumení šíření nákazy afrického moru prasat nařizuje provedení soupisu všech hospodářství s chovem prasat ve Zlínském kraji.

Obecní úřad Drslavice proto vyzývá všechny chovatele prasat v katastrálním území obce Drslavice, aby se neprodleně přihlásili v kanceláři Obecního úřadu v Drslavicích.


Několika fotografiemi se vracíme k farnímu plesu,

Přidáno: 14. 1. 2018

který se v sobotu konal v našem Obecním domě. Na návštěvníky čekalo bohaté občerstvení, neméně bohatá tombola a tradičně vynikající hudební produkce dechové hudby Hradčovjanka. Přivítání návštěvníků je ujali pan farář naší farnosti Vojtěch Daněk se starostou obce Drslavice, losování tomboly pak přišlo na pořad plesu kolem půlnoci. 

Poděkování patří všem, kteří se aktivně zapojili do organizace plesu, zvláště pak panu Ladislavu Orlovskému z Veletin za výzdobu v podobě naší kapličky, kříže a okolí. Speciální dík patří všem dárcům tomboly. Celkový výtěžek plesu půjde ve prospěch farnosti Hradčovice. Prostory obecního domu poskytla Obec Drslavice pro účely plesu zcela bezplatně.

Fotogalerie z plesu ZDE


Přinášíme výsledek prvního kola prezidentských voleb

Přidáno: 14. 1. 2018

v naší obci po liknutí na tento odkaz.


K dnešnímu dni podáváme dvě žádosti o dotaci a další

Přidáno: 10. 1. 2018

dvě již máme ve vysokém stupni rozpracovanosti. Obě podané směřují na Ministerstvo pro místní rozvoj a to konkrétně do programu Podpory obnovy a rozvoje venkova 2018.

V prvním případě u projektu Revitalizace prostranství zaniklého zámečku Pepčín se jedná o žádost do podprogramu Podpora zapojení generací do komunitního života v obci. Využili jsme zde potenciálu nápadu studentů uherskobrodského gymnázia na obnovu základů a toto jsme skloubili s iniciativou dětí z naší mateřské školy a následně připraveného projektu paní Magdalenou Beníčkovou. Celkové náklady na revitalizaci místa činí 1.046.000,- Kč z čehož o 400.000,- Kč dotace žádáme právě MMR a o 50% z celkových nákladů budeme žádat v první polovině února (tato žádost je ve fázi přípravy) Zlínský kraj z Programu na podporu obnovy venkova. Studentům gymnázia i dětem z naší MŠ děkujeme za pomoc v přípravné fázi projektu.

V druhém případě u projektu Rekonstrukce místní komunikace části Ježov taktéž u MMR v podprogramu Podpora obnovy místních komunikací žádáme o dotaci ve výši 849.129,- Kč (celkové náklady jsou 1.698.259,- Kč. Jedná se o vloni odložený projekt, kdy chceme kromě opravy zmíněné komunikace vystavit novou opěrnou zeď, která je již několik let v havarijním stavu. Vyrozumění zda jsme uspěli či nikoliv bychom měli vědět v průběhu dubna, v případě že alespoň s jednou žádostí budeme úspěšní je z dnešního pohledu pravděpodobné, že bychom mohli letos realizovat obě zmiňované akce. Závěrem velké poděkování projektovým manažerům, se kterými jsme od začátku prosince 2017 obě žádosti o dotace velmi pečlivě připravovali.

Poslední žádost o dotaci poputuje na Ministerstvo zemědělství a bude se týkat celkové obnovy dolní kapličky, kdy náklady dosahují 360.000,- Kč .. z této částky žádáme o 70% dotace. Zde je však alokováno výrazně méně finančních prostředků než vloni, uvidíme, zda budeme úspěšní, žádost budeme podávat počátkem února.


24.125,– Kč je velmi štědrý výtěžek letošní Tříkrálové sbírky,

Přidáno: 5. 1. 2018

který darem věnovali občané Drslavic. Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou určeny na pomoc lidem nemocným, se zdravotním postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným. Sbírka má předem jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku a je koncipována tak, že naprostá většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Předem jsou také stanoveny záměry, na které se v daném roce vybírá.

Děkujeme všem, kteří letošní sbírku organizačně zajistili, malým koledníkům a hlavně všem spoluobčanům, kteří na dobročinné účely přispěli.


Přinášíme fotogalerii z propršeného silvestrovského

Přidáno: 1. 1. 2018

setkání občanů uherskobrodska na Pepčíně. I přes nepříznivé počasí se jej zúčastnilo přes 70 osob, což svědčí o oblibě této tradice na sklonku kalendářního roku.

Fotogalerie ze setkání na Pepčíně zde


Zpívání u kapličky se letos uskutečnilo den před Silvestrem

Přidáno: 31. 12. 2017

a dle vysoké účasti návštěvníků je jasné, že se postupem času stalo krásnou a oblíbenou tradicí vánočního období. To letošní zahájil pozdravem pan farář naší farnosti Vojtěch Daněk, a poté již moderátorka programu paní Jana Chvílová uváděla postupně jednoho účinkujícího za druhým. V tradičně folklorně laděném pásmu písní a koled tak vystoupily děti z naší mateřské školky, schola a mužský pěvecký sbor z Hradčovic a také speciální host, kterým letos byly Vlčnovské bůdové umělkyně, oděné do typického kroje našeho kraje. V závěru vystoupil starosta obce se svým projevem (celé znění přinášíme níže) a na úplný konec si všichni přítomní zazpívali koledu Narodil se Kristus Pán. K občerstvení se podával čaj, svařák a chléb s hořčicí a slaninou, na dobrovolném vstupném se vybralo 3.943,- Kč, moc děkujeme, peníze použijeme na úhradu nákladů celé akce. Za zmínku jistě stojí, že zpívání neušlo pozornosti kamer České televize, těšíme se na reportáž.

Zpívání provázela tématická výstava "Když zavoní káva" v Obecním domě, tentokrát pojatá poněkud netradičně v tom slova smyslu, že byla spojena s prezentací a ochutnávkou kávy a čokolády. Prezentace a povídání o kávě se ujal odborník pan Kunc z Uherského Hradiště, vynikající a lahodnou kávu a neméně dobrou čokoládu pak zdarma pro všechny návštěvníky připravovala paní Zábranská, která v Uherském Brodě provozuje vyhlášenou kavárnu. Exponáty nám jako každoročně poskytli hlavní měrou spoluobčané - moc děkujeme, zajímavostí byl živý strom - kávovník poskynutý panem Františkem Šrámkem. Po dva dny výstavu shlédly stovky návštěvníků, naplňuje nás optimismem, že se nám každý rok daří vymyslet jiné nosné téma výstavy a to pak realizovat. Na dobrovolném vstupném bylo vybráno 2.541,- Kč, taktéž zde budou finanční prostředky použity na úhradu nákladů výstavy.

Chtěl bych poděkovat aktivním členům místní organizace KDU-ČSL, zaměstnancům obce a všem dobrovolníkům, kteří se zasloužili o organizační zajištění obou akcí. Děkuji také účinkujícím zpívání, jejich doprovodu a samozřejmě taktéž všem návštěvníkům, kteří - pevně doufám - odcházeli do svých domovů spokojeni.

Fotogalerie z obou akcí ZDE

Projev starosty obce :

Vážený Otče Vojtěchu, milí účinkující, drazí spoluobčané, dámy a pánové,

je mi opravdu velkým potěšením, že jsme se opět po roce ve zdraví a v hojném počtu zase sešli zde, u naší kapličky, abychom si ve vzájemné pospolitosti užili vzácných chvil vánočního času a současně si popřáli vše dobré do nadcházejícího nového roku. Zpívání v tomto období slunovratu a narození Spasitele se stalo krásnou tradicí a postupem času získalo renomé přesahující hranice naší obce. Chtěl bych upřímně poděkovat všem letošním vystupujícím, tedy dětem z naší mateřské školičky, schole a mužskému pěveckému sboru z Hradčovic, ženskému sboru z Vlčnova a paní Chvílové za působivé moderování. Otče Vojtěchu, děkuji i za Vaše krásná, pravdivá a povzbudivá slova. V neposlední řadě děkuji dobrovolníkům a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě dnešní akce. Dovolte mi srdečně Vás pozvat do Obecního domu na výstavu s ochutnávkou a prezentací pražení kávy, a to ihned po skončení zpívání, a také na zítřejší tradiční setkání na Pepčině, kde se symbolicky rozloučíme s rokem 2017. Do toho nadcházejícího, kdy oslavíme 100 let naší státnosti, Vám přeji hodně zdraví, štěstí, osobní spokojenosti a pracovních úspěchů.

Hezký zbytek dne, milí přátelé, a pojďme si na závěr všichni společně zazpívat.


Zpráva o činnosti Obecního úřadu Drslavice za období od 9.5.2017

Přidáno: 14. 11. 2017

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás nyní obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od 9. května do dnešního dne.

            Z hlediska investiční činnosti se nám podařilo realizovat rekonstrukci místní komunikace na Horním konci, v rámci které vzniklo kromě několika parkovacích míst v odstavném pruhu také nové sběrné místo na tříděný odpad. Práce provedla společnost SILAMO Uherský Brod v celkové vysoutěžené ceně 995.329,- Kč. Z menších investičních akcí bych jmenoval výměnu vysloužilých světel veřejného osvětlení za úsporné LED světla v ulicích Hlubočka, Ulička a Drahy, předláždění chodníku v uličce, generální opravu terasy v budově Mateřské školy a rekonstrukci tenisové zdi ve sportovním areálu obce. Větší investiční činnost nám současná finanční situace neumožňuje, protože se snažíme kromě pravidelného splácení úvěru za Polyfunkčním domem o vytvoření finanční rezervy pro předpokládané akce v příštím roce. Jedná se zejména o dokončení revitalizace místa po zámečku Pepčín, kde v současné době pracujeme na kompletaci příloh a žádosti o dotaci z Programu pro obnovu venkova na Zlínský kraj, a také pro realizaci výstavby opěrné zdi na Ježově, kde čekáme na vyjádření příslušného odboru Ministerstva zemědělství, zda tento projekt můžeme financovat z prostředků MAS poté, co po několika letech byla konečně schválena její strategie a počátkem příštího roku bude vypsána první dotační výzva. Pana Kopčila jsme pověřili tvorbou projektu na opravu dolní kapličky, zda budeme žádat v příštím roce o dotaci se ukáže na základě finanční situace v prvním čtvrtletí příštího roku.

            Velký posun zaznamenáváme v oblasti příprav na budoucí odkanalizování obce, kdy jsme ve spolupráci se společností Centroprojekt připravili dokumentaci vedoucí ke změně PRVK ZK. Vzhledem ke skutečnosti, že všechny stanoviska dotčených orgánů byla kladná, předložili jsme tento materiál na Zlínský kraj, jehož zastupitelstvo v minulých dnech tuto změnu schválilo. Jedná se o klíčové rozhodnutí, které nám umožní odkanalizovat obec prostřednictvím výtlaku Prakšice-UB a nikoliv společné ČOV Drslavice-Hradčovice-Veletiny, která byla zejména z ekonomických důvodů nereálná. V současné době čekáme na rozhodnutí SVAKu, který bude investorem páteřního přípojného řadu z Veletin včetně technické infrastruktury umístěné na parcelách naší obce, o výběru projektanta na toto řešení. Následně budeme moci zahájit práce na projektu připojení na tento řad včetně dobudování infrastruktury částí dosluhující kanalizační sítě v obci, předpokládám, že toto nastane na přelomu příštího roku. Další rozhodnutí o investicích obce v tomto směru již budou předmětem posouzení nového ZO, která vzejde z komunálních voleb v příštím roce.

            Intenzivně řešíme problém s havarijním stavem únikového východu v budově MŠ, v současné době máme zpracovánu dokumentaci na opravu, která je odsouhlasena stavebním úřadem v Uherském Brodě. Na základě rozhodnutí o sjednání nápravy k tomuto musí dojít v termínu do 31.3.2018, v druhé polovině tohoto měsíce tedy zahájíme výběrové řízení na dodavatele této opravy.

            Máme úspěšně za sebou další ročník Drslavského léta, počasí nám přálo a tak až na poprázdninové setkání na Pepčíně které bylo odvoláno a část charitativní akce na podporu nadace Na kole dětem ukončené předčasně bouřkou, se všechny zbývající akce těšily hojné účasti a zejména kvalitní hudební produkce. Došlo i k vyúčtování grantu ve výši 25.000,- Kč z Ministerstva zemědělství, kdy pan ministr Marián Jurečka převzal záštitu nad naším koštem burčáku a vína. Velkou poctou je pro naši obec zejména skutečnost, že se nám podařilo s panem Zimovčákem dojednat dojezd první etapy účastníků cyklotour Na kole dětem dne 1.6.2018 do Drslavic a tím zajistit širokou publicitu v rámci všech jejich propagačních materiálů. Také naše účast a zastoupení na Slavnostech vína hodnotím jako velmi důstojné, velkou radost mám i z průběhu hodů, kdy početná skupina zástupců chasy navzdory deštivému počasí absolvovala tradiční obchůzku s krásně secvičeným hodovým pásmem.

            V rámci další agendy obce i obecního úřadu došlo k zajištění parlamentních voleb, zahájili jsme rozsáhlejší těžbu v obecním lese dle pokynů lesního hospodáře, snažíme se o maximální obsazenost haly Polyfunkčního domu, připravili jsme besedu se seniory, chystáme předvánoční číslo obecního zpravodaje a v neposlední řadě připravujeme kulturně společenský program na sklonku roku, který pevně věřím bude i letos velmi zajímavý.

V Drslavicích dne 14.11.2017 vypracoval Rostislav Mihel, starosta


9

Kalendář akcí

27. 12.
Zpívání u kapličky
27. 12.
Výstava k výročí MŠ


Počasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2019 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK