Mimořádné situace

Důležitá telefonní čísla
* 150 – Hasiči
* 155 – Záchranná služba
* 158 – Policie

Při předání zprávy uveďte co se stalo, kde se to stalo, jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte.


Varovný signál
Výstražné znamení v případě hrozby je charakterizováno kolísavým tónem sirén po dobu 140 vteřin.


Obecné zásady
* respektujte a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.)
* nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy
* varujte ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí, nezapomeňte na neslyšící osoby
* netelefonujte zbytečně – telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena
* nepodceňujte vzniklou situaci
* pomáhejte sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem
* uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku
* uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek

Ukrytí
* opusťte venkovní prostor a ukryjte se v nejbližší budově nebo bytě
* zavřete okna a dveře
* vypněte klimatizaci
* zapněte rádio nebo televizi a vyčkejte dalších pokynů poskytovaných prostřednictvím rozhlasových přijímačů

Zásady pro opuštění bytu nebo domu v případě evakuace
* uhaste otevřený oheň v topidlech
* vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček)
* uzavřete přívod vody a plynu
* ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt
* dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou
* kočky a psy si vezměte s sebou
* ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou
* vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko

Evakuační zavazadlo by mělo obsahovat
* základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu
* předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor
* osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti
* přenosné rádio s rezervními bateriemi
* toaletní a hygienické potřeby
* léky, svítilnu
* náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku
* kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti

Ochrana před povodněmi
* informujte se na obecním úřadě, jak a kam se budete evakuovat v případě povodňového ohrožení
* připravte si pytle s pískem na utěsnění nízko položených dveří a oken
* připravte si léky, dokumenty, vhodné ošacení, potraviny a pitnou vodu na 2–3 dny
* vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k použití při evakuaci
* připravte si evakuační zavazadlo
* přestěhujte cenné věci a nebezpečné látky do vyšších pater
* opusťte ohrožený prostor
* případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění bytu (domu)
* je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na určené místo, které nebude zatopeno vodou

Kalendář akcí

21. 2.
Sportovní bál
23. 2.
Fašank
25. 2.
Zasedání zastupitelstva obce


Počasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK