O Drslavicích

Obec Drslavice patří administrativně pod okres Uherské Hradiště a náleží pod Zlínský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Uherský Brod. Obec Drslavice se rozkládá asi dvanáct kilometrů východně od Uherského Hradiště a pět kilometrů severozápadně od města Uherský Brod. Obec Drslavice leží v průměrné výšce 204 metrů nad mořem. Národopisně patří do historické oblasti moravského Slovácka. Obec je vzdálená přibližně 19 km od slovenských hranic.

Předškolní děti navštěvují MŠ, jejíž budova je v majetku Obce Drslavice. Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní hriště, v současné době probíhá rekonstrukce objektu bývalé školy na víceúčelové zařízení ve prospěch všech občanů. Dále v obci nalezneme knihovnu. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci i veřejný vodovod, postupně se buduje sběrný dvůr a komunitní kompostárna. V roce 2012 budou zahájeny komplexní pozemkové úpravy v obci, poslední proběhly v roce 1923. Směrem z centra obce k hlavní silnici vzniká nová průmyslová zóna, nejvýznamnější firmou zde je společnost LIMA na výrobu svíček. V okolí obce se nacházejí nově zrestaurované křížky a Boží muka.

Památky

Do roku 1981 stával v katastru obce zámeček Pepčín, který si nechal vystavět začátkem 20. století Václav hrabě z Kounic. Zámeček byl zbořen, protože po jeho znárodnění postupně zcela zchátral. Další významnou památkou obce je Kaple Panny Marie Svatohostýnské s křížem, nachází se ve středu obce. V letech 2010–2011 proběhla její celková rekon­strukce, počátkem července 2011 pak bylo kapli znovupožehnáno při bohoslužbě. V obci se také nalézá sušírna ovoce pana Františka Šrámka č.p. 24, ve které se dodnes suší dle původních receptur – jedná se o cennou památku lidového stavitelství.

Příroda

V okolí obce se vyskytují dvě cenné přírodní lokality, stepní rezervace Vrchové-Chrástě a bývalé sady Terasy – Vinohradné. Lokalita Vrchové byla v roce 2002 vyhlášena jako zvláště chráněné území jako místo významné pro zachování komplexu původních květnatých luk, pastvin, sadů a teplomilných doubrav s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Terasy-Vinohradné jsou pak charakterizovány jako zlínské souvrství račanské jednotky magurské flyše. V minulosti byla tato lokalita z větší části zterasována a terasy byly částečně osázené švestkami, vyznačuje se především výskytem vzácných a ohrožených druhů motýlů. V katastru obce se nalézá také vzácný oskerušový sad, o který se stará Obec Drslavice ve spolupráci s odborem životního prostředí Uherský Brod. V lese Obora najdete rybníček, ve kterém se vyskytují vzácné druhy obojživelníků.

Tradice a zvyky

Obec Drslavice ctí tradice a zvyky našich předků. Za zmínku stojí především fašankový průvod, nošení Letéčka a Marka, hrkání chlapců o Velikonocích, stavění máje, tradiční hody, Zpívání u kapličky a závěrem roku silvestrovské setkání v místě, kde dříve stával zámeček Pepčín. Pyšníme se také krásným a bohatým krojem, který využíváme při slavnostních příležitostech.

Spolky a organizace

V obci působí rozličné spolky, které se snaží rozvíjet kulturní, společenský a sportovní život v obci. Mezi nejvýznamnější patří Sbor dobrovolných hasičů Drslavice a Tělovýchovná jednota Drslavice. Část spolků jako včelaři, myslivci a zahrádkáři působí společně v organizacích se sídlem v Hradčovicích. Novým spolkem v naší obci je Sportovně-střelecký klub Drslavice.

 

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK