Obecně závazná vyhláška - noční klid

Obecně závazná vyhláška obce Drslavice č. 1/2019, o nočním klidu

Zastupitelstvo obce Drslavice se na svém zasedání dne 9. května 2019 usnesením
č. 2/2019 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1 - Předmět

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší.

 

Čl. 2 - Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny.[1]

 

Čl. 3 - Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší 

Doba nočního klidu se vymezuje od 2:00 do 6:00 hodin, a to v následujících případech:

  1. a) v noci z 22. června 2019 na 23. června 2019 z důvodu konání charitativní akce,
  2. b) v noci z 28. června 2019 na 29. června 2019 z důvodu konání Myslivecké noci,
  3. c) v noci z 12. července 2019 na 13. července 2019 z důvodu konání Tradičního hasičského výletu,
  4. d) v noci z 10. srpna 2019 na 11. srpna 2019 z důvodu konání Sportovního večera,
  5. e) v noci ze 17. srpna 2019 na 18. srpna 2019 z důvodu konání taneční zábavy,
  6. f) v noci z 31. prosince 2019 na 1. ledna 2020 z důvodu konání oslav příchodu nového roku.

 

Čl. 4 - Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2018 obce Drslavice, o nočním klidu ze dne 3. 5. 2018.

 

Čl. 5 - Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

[1] dle ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, platí, že: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována“

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK