VI. rekapitulace činnosti od 8. 11. 2011 do 14. 12. 2011

Vážení spoluobčané,
předkládám Vám tuto souhrnnou zprávu o činnosti OÚ Drslavice od posledního zasedání ZO.

Koncem listopadu jsme uzavřeli letošní práce na postupném budování sběrného dvora úpravami terénu v okolí nově usazené brány vedle obecního úřadu. Zámkovou dlažbou jsme také vydláždili nepravidelný pruh vedle obecního úřadu o velikosti zhruba 12m2. Na e-domek a bránu pak byly umístněny informační plachty, které jsme obdrželi od Asekolu. Počátkem prosince jsme zpracovali a následně podali žádost o proplacení motivačního příspěvku Elektrowin ve výši 30.000,– Kč na základě odevzdaného množství vysbíraných elektrospotřebičů. Spotřebičů s chlazením jsme při prvním svozu odevzdali 350kg, ostatních velkých spotřebičů 450kg a malých spotřebičů 120kg. Občané se do sběru aktivně zapojují, o čemž svědčí skutečnost, že prostor kde spotřebiče čekají na další svoz, je opět z poloviny zaplněný. Z Elektrowinu i Asekolu pak můžeme dopisy s přesnou částkou za listopadový svoz, kterou si za spotřebiče můžeme fakturovat, očekávat koncem ledna příštího roku.

Dne 2.12. LESY ČR obdržely v akci zkapacitnění a stabilizace Holomně od projektanta dokumentaci pro stavební povolení a dokumentaci pro provedení stavby. Současně s tím byla stavba v polovině listopadu zařazena do návrhu plánu k realizaci pro rok 2012, tento týden byla ředitelstvím Lesů ČR předběžně odsouhlasena včetně návrhu na finanční zabezpečení akce v letech 2012 a 2013. Vše směřuje k výběrovému řízení firmy, která projekt realizuje, s tímto se počítá počátkem příštího roku. Souběžně zajišťujeme podpisy vlastníků pro pohyb po jejich pozemcích v průběhu akce.

Po oficiálním potvrzení dotace na kompostárnu z OPŽP nám nastalo poměrně složité období dokladování všemožných potvrzení směřující k jejímu úspěšnému čerpání. Zároveň bylo zveřejněno výběrové řízení na dodávku traktoru, obeslány byly tři společnosti. Otevírání obálek bude 15.12. za přítomnosti výběrové komise a firmy, která nám projekt v této fázi administruje. Pokud bude výběrové řízení úspěšné, počátkem roku bude podepsána smlouva o dílo, koncem ledna dojde k dodávce zboží, koncem února k proplacení faktury z rozpočtu na rok 2012, v polovině března ke kontrole ze strany OPŽP a v polovině dubna 2012 pak k proplacení dotace z OPŽP. Uvedené termíny se mohou posunovat, záležet bude především na tom, jak úspěšné bude probíhající výběrové řízení. Smlouva o pronájmu části betonové plochy pod družstvem s ZOD Poolšaví bude podepsána k 1.1.2012, jedná se o pronájem 550m2.

Od posledního zasedání ZO řešíme intenzívně také problematiku dalšího využití bývalé školy. V rámci administrativní části jsme převedli platby elektřiny a plynu za tuto budovu na Obec Drslavice přičemž jsme zůstali u stejného dodavatele jako dosavadní nájemce. Dne 29.11. došlo také k fyzickému převodu budovy od nájemce společnosti LIMA na Obec Drslavice, mohu konstatovat, že ze strany nájemce došlo k předání velmi korektně ve všech směrech. Ihned po převzetí jsme provedli 7 sond ve stropech tak, jak nám je ve zpracované studii zakreslil projektový inženýr. Před tím došlo ke kompletnímu vy­klizení půdních prostor, nepořádku různého charakteru zde byla plná traktorová vlečka. Posledním počinem pak bylo zbourání nefunkčního komína, obě posledně zmiňované činnosti vedou hlavně k maximálnímu o­dlehčení stropu mezi prvním podlažím a půdními prostory. Nyní probíhá detailní vyhodnocení stavu stropů odbornou firmou, pevně věříme, že dopadne dobře. Souběžně pak probíhá příprava projektové dokumentace tak, abychom v únoru 2012 mohli požádat o dotace. Vzhledem k velkému časovému presu neumím odhadnout, zda se podaří získat veškeré potřebné vyjádření, děláme však v této věci vše, co je v našich silách.

Od Nadace DKS jsme obdrželi grant ve výši 30.000,– Kč na základě dříve podané žádosti na rekonstrukci kříže ve Vrhových, zbylých 55.000,– Kč se pokusíme získat z MMR z podprogramu Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci. Termín výzvy již běží, jeho ukončení je plánováno na 17.2.2012. Z pod­programu Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci u téhož ministerstva chceme žádat o dotaci na Rekonstrukci zahrady MŠ v Drslavicích, jejíž kompletně dopracovaný projekt nám byl předán projektantem. Byly zde zohledněny především požadavky ředitelky MŠ a také parametry dotačního titulu MMR. Celková výše projektu byla stanovena na 601.442,– Kč, dotaci budeme žádat ve výši 400.000,– Kč.

Počas posledního měsíce jsme připravovali zimní číslo Drslavského zpravodaje, ve kterém jsme dali opět značný prostor organizacím působícím v naší obci. Zpravodaj je o jeden A3 list větší než dříve, po domácnostech jsme jej roznesli včera, uprostřed každého vydání byl vložel leták o spalování nevhodných odpadů .. doufáme, že takto cílenou akcí snížíme koncentraci nezdravého ovzduší v topné sezóně. Dne 8.12. proběhla tradiční Beseda s důchodci, na které vystoupili s pásmem děti z MŠ, Drslavjánku, Veleťánku a nakonec mužský pěvecký sbor z Bánova. Chtěl bych poděkovat za pomoc při této akci všem zaměstnancům MŠ, pracovníkům obecního úřadu a paní Markétě Bučkové, účinkujícím pak za krásné navození předvánoční atmosféry. Tento týden nás čeká Zpívání u kapličky a výstava. Co se týká zpívání, nechal jsem toto ohlásit jednak v kostele při nedělní mši, jednak jsem obeslal místní periodika s žádostí o zveřejnění, byla také graficky zpracovaná pozvánka na obě akce. Exponáty na výstavu se nám sbírají na obecním úřadě, přípravou se budeme zabývat ve čtvrtek po skončení besídky v MŠ. Na obě akce jste všichni srdečně zváni.

Minulý víkend byly instalovány šatní skříňky do MŠ Drslavice v celkové ceně 41.000,– Kč, Obec Drslavice se na tomto projektu podílí částkou 8.000,– Kč, zbytek tvoří dary. Chtěl bych poděkovat Stolařství Smetana za dodávku a panu Martinovi Hrubošovi za pomoc při instalaci skříněk. Nakoupili jsme software Sbírky zákonů v ceně 48.000,– Kč s licencí na 5 let, zároveň jsme odhlásili odběr papírových vydání i přebytečných předplatných různých časopisů z dob minulého volebního období, roční úspora bude činit cca 2.800,– Kč ročně. Podali jsme žádost na přeložení trafostanice E.ON před Obecním úřadem a nechali jsme vypracovat projekt na nové dopravní značení v Hlubočce omezující rychlost na 30km v hodině a také na posílení bezpečnosti provozu při sjezdu na místní komunikaci u čerpací stanice Benzina. V obecním lese průběžně probíhají práce spoluobčanů na probírce dřeva, část již má dřevo zpracované, zaplacené a odvezené doma, zatím celková zinkasovaná částka je 6.213,– Kč. Ohledně dotací na zavlažování hřiště jsme obdrželi zvací dopis na SZIF do Olomouce, po jeho podpisu se začneme zabývat jednotlivými referencemi na realizaci projektu. Za pronájem lešení jsme v letošním roce zinkasovali částku 31.724,– Kč, za železný šrot pak 10.559,– Kč.

Děkuji všem občanům, kteří se v letošním roce aktivně v rámci svého volného času jakýmkoliv způsobem podíleli na dění v obci. Takové spolupráce si velmi vážím a budu rád když se společnými silami v příštím roce přičiníme o to, aby Drslavice byly ještě spokojenějším místem pro život.

Dne 14.12.2011 vy­pracoval Rostislav Mihel, starosta obce

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK