XVIII. rekapitulace činnosti od 23. 9. 2013 do 18. 12. 2013

Vážení spoluobčané

úvodem rekapitulace bych chtěl konstatovat úplné dokončení, předání, vyúčtování a uvedení do provozu objektu Polyfunkčního domu Drslavice a to po necelém roce od zahájení stavby. Dnem 15.11.2013 stavební úřad v Uherském Brodě uvedl stavbu do tříměsíčního zkušebního provozu, samotnou kolaudaci tedy očekáváme v druhé polovině února. Finální vyjádření v souvislosti s budovou očekáváme od HZS Uherské Hradiště, dnešního dne byl odstraněn poslední nedostatek z několika připomínek, který z hlediska požárně bezpečnostního řešení měli. Vůbec poslední dva měsíce jsme věnovali mnoha drobným nedodělkům, venkovním úpravám terénu a záležitostí vyplývajících z náběhu provozu budovy. Ten mohu s odstupem více než měsíce hodnotit jako velmi zdařilý, až do konce zimní halové sezony máme od uživatelů smluvně zajištěno více jak 180.000,– Kč a v hale se sportuje 52 hodin týdně v nepřetržitém provozu. Částka 180.000,– Kč bude představovat rozhodující část nákladů za energie zde spotřebované. Dle vyjádření sportovců jsou s povrchem a kvalitou služeb spokojeni. Mohli jsme si dovolit i vyhrazení pravidelných hodin zcela zdarma pro drslavské děti, drslavské hasiče a sportovce sdružené v TJ Drslavice. Halu již navštívili i žáci ZŠ Hradčovice v rámci hodin tělesné výchovy, panu řediteli jsem nabídl využívání haly v dopoledních hodinách zdarma a hledáme vhodný model pro druhé pololetí školního roku. Celkem se jedná o cca 8 hodin týdně zdarma a osobně vnímám tento příspěvek jako investici do našich dětí a také jako poděkování dvou největším spolkům v obci za jejich práci. Přes úřad práce zaměstnáváme dvě pracovnice na veřejně prospěšné práce, tyto dotace nám umožňují udržet celkovou ekonomiku zařízení na solidních úrovních. Slavnostního otevření budovy se účastnilo více než 500 návštěvníků a velikost této kulturně společenské události ukázala několik zásadních skutečností pro pořádání podobných akcí v budoucnu. Je to hlavně horší akustika v zadní části haly, toto ale bylo očekávatelné – projekt byl v první řadě koncipován pro pohybové aktivity. Dle mých konzultací s odborníky v této oblasti je tato záležitost solidně řešitelná při vynaložení částek pohybujících se v řádu desítek až stovek tisíc korun. Z důvodu úsporných opatření na výdajové straně rozpočtu řešení tohoto „nedostatku“ přesouváme na příští volební období. Kulturní akce zároveň ukázala nutnost enormně přísných opatření z hlediska ochrany povrchu haly do budoucna. Co jsme se rozhodli řešit hned je ochrana vzduchotechniky v hale, logičtější umístnění branek, instalace nových botníků a několik podobných provozních záležitosti. Souběžně s provozem haly naběhl relativně hladce i provoz restaurační části objektu, s panem nájemcem hledáme společné prvky za účelem co nejvyšší míry propagace zařízení. K dnešnímu dni máme také vyčerpanou celkovou alokaci úvěrového rámce, měsíčně platíme splátky ve výši 83.500,– Kč, máme uhrazeny první dvě splátky. Celý tento blok bych chtěl zakončit výzvou nejen za zastupitelstvo obce, ale i na kteréhokoliv občana Drslavic, aby mě s případnými dotazy nebo připomínkami týkající se Polyfunkčního domu kdykoliv kontaktovali. Osobně pociťuju velkou hrdost nad tím, že se nám v poměrech takto malé obce za solidní cenu s přispěním velké dotace podařilo postavit zařízení, které nám ostatní mohou závidět a ve skrytu duše doufám, že podobně to cítí většina z Vás.

Zdárně jsme dokončili i administrativní stránku zúčtování dotace na II. etapu stavebních úprav Obecního domu a tak finanční prostředky v říjnu doputovaly na bankovní účet obce. Slavnostní otevření zrekonstruovaných prostor bylo spojeno s instalací stálé expozice obrazů na motivy JUDr. Václava hraběte z Kounic, a to v předvečer stého výročí jeho úmrtí. Kulturní program zajistila přednáška pana Tomečka z Muzea JAK v Uherském Brodě o životě pana hraběte doprovázená unikátní videoprojekcí zámečku Pepčín. Po ukončení oficiální části k tanci a poslechu zahrála cimbálová muzika JAKUB z Uherského Brodu. Do prostor suterénu jsme instalovali ventilátory a odvlhčovače vzduchu, hodně zde topíme a poslední dobou se nám jeví, že extrémní vlhkost zde pomalu mizí. S příchodem zimního počasí je Obecní dům hojně navštěvovaný, v sále se ve všední dny hrává stolní tenis – za tímto účelem jsme přistoupili k nákupu třetího stolu. Pustili jsme se také do venkovních úprav, tyto budou dokončeny v příštím roce. Dovršíme tím generální rekonstrukci z dnešního pohledu již skoro historické budovy v samém srdci obce a věříme, že v budoucnu v ní najdou vyžití různého charakteru nejširší vrstvy spoluobčanů. Soudě dle letošního zájmu můžeme být v tomto směru optimisty.

Konečně třetí významně pozitivní zprávou je dokončení investiční akce stabilizace a zkapacitnění toku Holomně k datu 13. prosince 2013. Toto konstatování je o to cennější, že projekt procházel místy značnými potíži, několikrát hrozilo zastavení stavby, které by bylo pro dokončení projektu doslova smrtící a v důsledku by znamenalo odklad na neurčito. Trpělivým jednáním s investorem, zhotovitelem i projektantem se nakonec podařilo dílo dokončit a na první pohled je evidetní, že zdárně. Se zástupcem investora jsem celý tok minulý týden procházel, upozorňoval ho na nutnost dílčích opatření ve smyslu uvedení terénu do původního stavu. Toto bylo přislíbeno, že bude vyřešeno nejpozději do poloviny příštího roku. Jsem hluboce přesvědčený o tom, že stavba výrazně přispěje k ochraně majetku a pocitu bezpečnosti občanů žijících poblíž toku.

Pokud bychom krátce bilancovali výše popisované tří klíčové stavby tohoto volebního období, dospějeme k celkové proinvestované částce 34,5 milionu Kč. Z toho dotačních prostředků, které jsme buď přímo zajistili nebo významně se podíleli na jejich vyřízení, představuje částku 20,5 milionu Kč, to je cca 60% všech nákladů. V případě potřeby každému jednomu občanu Drslavic s klidným svědomím kdykoliv rád vysvětlím účelnost a smysl takto vynaložených prostředků. Dovolím si na základě výše uvedených čísel označit právě končíci rok z pohledu Obce Drslavice za mimořádně úspěšný.

Poměrně solidně se nám dařilo v uplynulém období i v jiných oblastech. Avizovaný posun nastal v postupném budování sběrného dvora, kdy jsme přivezli a položili 48 ks panelů o celkové rozloze 240 m2 s tím, že zbylých 8 panelů dopoložíme na jaře. Od Elektrowinu máme schválen motivační příspěvek k tomuto účelu ve výši 36.300,– Kč, na bankovním účtu obce jej čekáme do konce ledna příštího roku. Počátkem prosince došlo k předání stavby přeložky trafostanice před Obecním úřadem, investiční akce v hodnotě 1,5 mil. Kč, která jde zcela na vrub E.Onu by měla být hotova do poloviny příštího května. S E.ONem jsme v posledních týdnech zintenzivnili jednání ohledně přeložek v uličce, cílem je dotáhnout do zdárného konce podobnou investiční akci i zde. V průběhu listopadu došlo k instalaci ochrany kaple ve středu obce, u pana Kopčila jsme také nechali zrestaurovat sošku Panny Marie v dolní kapličce. Prostřednictvím pana zastupitele Milana Matyáše jsme získali kompletní starý kříž z obce Lukov u Zlína, tento byl odborně rozebrán a také převezen k panu Kopčilovi na zrestaurování. V příštím roce se na jeho opravu pokusíme vyřídit dotaci. Zdárně proběhla kontrola se SZIFu na projekt opravy mostního zábradlí na Olšavě, dotační finanční prostředky ve výši 199.800,– Kč bychom mohli obdržet už o konce tohoto roku. Do poloviny roku 2014 bude také již nainstalován soubor protipovodňových opatření na Holomni, posíleny prvky veřejného rozhlasu a to vše v celkové hodnotě cca 450.000,– Kč. V listopadu se uskutečnil i výrobní výbor k územního plánu, kde jsme s projektantem řešili zapracování několika připomínek koordinovaného stanoviska Krajského úřadu. Tím, že toto stanovisko bylo kladné, přistoupili jsme ke zpracování závěrečné zprávy k dříve vyřízené dotaci a tyto prostředky ve výši 160.000,– Kč jsme pak v říjnu obdrželi na bankovní účet obce. Významného pokroku bylo dosaženo při projednávání komplexních pozemkových úprav. V koordinaci se Státním pozemkovým úřadem a zpracovatelem úprav jsme předjednali plán společných zařízení, následně proběhlo jednání vlastníků pozemků v kú Drslavice. Porada členů ZO k projednání tohoto materiálu se uskuteční v lednu příštího roku, který bude pro další průběh KPÚ zcela zásadní. Připravujeme se na další volby, tentokrát doplňovací do senátu ČR. Před dokončením je i projekt naučné stezky po hranici devíti katastrů, část zásilky jsme již obdrželi, nyní čekáme na dodání tabule, cedule a rozcestníku. Kromě zmiňovaného slavnostního otevření Polyfunkčního domu a suterénu Obecního domu jsme uspořádali besedu se seniory a cestopisné vyprávění o Aljašce, pomohli jsme také s organizací letošních hodů. Všem kteří nám v tomto pomohli děkuji. Na závěr roku také chystáme několik kulturně společenských akcí, těším se při těchto příležitostech na setkání s Vámi.

V Drslavicích dne 18. prosince 2013 zpracoval Rostislav Mihel, starosta obce

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK