XXII. rekapitulace činnosti od 23. 9. 2014 do 17. 12. 2014

V průběhu posledních týdnů se podařilo dořešit několik náležitostí přímo souvisících s dokončením rekonstrukce zahrady MŠ a tak je možné k dnešnímu dni konstatovat, že ji lze považovat za dokončenou. Jednalo se zejména o vyhotovení nové revizní zprávy dětského hřiště a také vyhotovení nového provozního řádu pro jeho užívání. Provedením revize jsme pověřili certifikovaného specialistu Ing. Čápa, který v první fázi konstatoval cca 8 drobných nedostatků týkajících se dopadových ploch a stávajících herních prvků. Tyto jsme svépomocí do konce října odstranili, zdokumentovali a dali podnět k opakovanému posouzení. Výsledkem bylo vydání protokolu roční revize dětského hřiště, která konstatuje jeho provozuschopnost. Souběžně jsem s paní ředitelkou MŠ Zahradníkovou dolaďoval parametry nového provozního řádu tohoto hřiště, za který neseme společnou odpovědnost. Vycházeli jsme přitom z doporučení školní inspekce v souladu s právními normami a platnou legislativou. Klíčovým parametrem našich rozhodnutí byla bezpečnost dětí v době jejich pobytu na zahradě, sekundárním pak možnost využití hřiště veřejností a to po ukončení letošní zimy s platností od 15.3.2015. Chtěl bych tímto paní ředitelce poděkovat za spolupráci, provozní řád vyvěšením z obou vchodů do areálu MŠ vstoupil v platnost a dávám k laskavému uvážení co nejširší veřejnosti se s ním seznámit. V průběhu období se nám také podařilo vypořádat dotaci ve výši 400.000,– Kč od MMR, kterou již máme na bankovním účtu obce. Dotace je dořešená i po administrativní stránce včetně závěrečného vyúčtování akce.

V novém čísle obecního zpravodaje jsem podrobně informoval o ekonomice Polyfunkčního domu za první rok provozu, omezím se nyní pouze na konstatování, že hospodaření skončilo ziskem 98.748,– Kč, což osobně považuji za velmi dobré. I tuto zimní sezónu je hala maximálně obsazená, a vzhledem k mírnému průběhu letošní zimy jsem i tentokrát optimistou. Zastupitelstvo obce tak, jak mě z první porady v novém složení vyplynulo, je nakloněno rozumně cíleným investicím za účelem trvalé udržitelnosti zařízení, budeme tedy o harmonogramu jejich postupných realizací debatovat. V současné době pracujeme na vyřízení nejrůznějších revizních zpráv spojených s provozem budovy.

První investiční akcí v novém volebním období je výstavba nové trafostanice v uličce, jejíž investorem je na základě naší žádosti a předchozího jednání společnost EON. Původní trafostanice zde byla jednak v havarijním stavu, ale hlavně měla dle norem široké ochranné pásmo, které výrazně do budoucna omezovalo realizaci plochy pro bydlení dle nového územního plánu obce. Zhotovitelem projektu v hodnotě 1,3 mil. Kč je společnost MOEL ze Šumic, které poskytujeme maximální součinnost. Práce započaly 10.11. a byly dokončeny za necelý měsíc. Využijeme této vhodné příležitosti, předláždíme část chodníku zámkovou dlažbou v této oblasti a také instalujeme nové veřejné osvětlení. Před započetím stavby jsme vyřídili projektovou dokumentaci a zajistili potřebná povolení stavebního úřadu pro zdárnou realizaci projektu. Zde existuje reálný předpoklad, že tyto práce včetně vyčištění přilehlé komunikace budou dokončeny do tohoto pátku. Závěrem děkuji všem občanům žijících v této lokalitě za trpělivost se zvýšeným hlukem a nepořádkem, který se stavbou tohoto typu úzce souvisí.

Nepříjemnou zprávou těchto dnů je informace, že se stále odsouvá termín možnosti čerpání peněz z fondů EU v novém programovém období let 2014 – 2020 z důvodů vlekoucí se přípravy parametrů administrativního charakteru. Tajemník Místní akční skupiny Dolní Poolšaví, jejíž jsou Drslavice, součástí mě sdělil, že není předpoklad čerpání dotací ani v průběhu roku 2015 a bude obnoveno až v roce 2016. V uplynulých dnech se však objevily jiné možnosti čerpání dotací v příštím roce, které budou předmětem samostatného bodu dnešního jednání.

Počátkem prosince jsme dokončili a poté distribuovali nové vydání obecního zpravodaje, jehož součástí byl i malý praktický dárek. V tomto období jsme provedli i vánoční výzdobu obce, celkové náklady na pořízení 2000ks LED světel, které nyní zdobí strom u kapličky a u obecního úřadu přišly na 15.000,– Kč. Věcnou cenou jsme obdarovali výherce, který se stal 200.000 návštěv­níkem webových stránek obce. V rámci propagace obce bylo natočeno několik reportáží na TV Slovácko, se kterým máme smluvní vztah s mikroregionem Dolní Poolšaví. Valná hromada tohoto svazku obcí se konala včera a její členové se zabývali zejména výhledem činnosti právě začínajícího volebního období. V říjnu bylo instalováno zábradlí na schodišti u Obecního domu, tyto práce provedla firma pana Matušíka z Vlčnova. Úspěšně jsme také vyřídili veškerou papírovou dokumentaci k územnímu řízení pro projekt realizace vodovodní přípojky sportovního areálu, chtěl bych za významnou pomoc v tomto ohledu poděkovat panu Petru Hrubošovi. V pokročilé fázi máme také dodatečné povolení stavby zpevněné plochy pro kontejnery na tříděný odpad ve středu obce. V platnost vstoupil i nový lesní hospodářský plán, jeho jednotlivé parametry a plán práce projednávám s lesním hospodářem. Poskytujeme také součinnost smluvním partnerům společnosti EON při vyřizování administrativních náležitostí spojených se stavbou plánované trafostanice v průmyslové zóně obce. Minulý pátek jsem v Uherském Hradišti převzal grant ve výši 10.000,– Kč od nadace SYNOT, který jsme ve spolupráci s TJ Drslavice podali v září tohoto roku. Peníze budou použity na nákup sportovních potřeb pro sportovní oddíl, Nadaci SYNOT za poskytnutí dotace děkujeme.

Samostatnou kapitolu tvoří kulturně společenské akce na kterých se podílíme. Bylo jich za uplynulé období mnoho a s nimiž bych Vás chtěl nyní seznámit. V říjnu to byly tradiční hody, jejich organizaci měl na starosti ročník 1996. V pátek se konala hodová zábava se skupinou FAST Band. Organizátoři vkusně nazdobili sál, zajistili bohatou tombolu a občerstvení, musím však konstatovat nízkou účast návštěvníků. V neděli po slavnostní mši svaté se konala tradiční obchůzka krojové mládeže s vozením berana za doprovodu cimbálové muziky Rozmarýn. Na hřišti TJ byly podobně jako v uplynulých letech přítomny kolotoče, tentokrát po celé asfaltové ploše mezi kabinami TJ a letní hospodou u Komára.

V příjemné, přátelské atmosféře se dne 19.11. v Obecním domě uskutečnilo každoroční setkání se seniory, které uspořádal Obecní úřad ve spolupráci s Mateřskou školou Drslavice. Po úvodním přivítání starostou obce a paní ředitelkou MŠ vystoupily s programem děti ze školky a školní družiny. Naše pozvání k radosti přítomných přijal pan farář Zdeněk Gerhard Klimeš, který následně pronesl několik hřejivých vět. Setkání zpestřila velmi pěkně naaranžovaná výstava paličkovaných krajek, k tanci a poslechu hrála skupina FAST Band.

V listopadu proběhly ve dvou nedělích těsně po sobě v Obecním domě dvě cestopisná vyprávění s projekcí s cestovatelem Vítem Šobáněm. První z nich byla o Maroku a pro návštěvníky jsme připravili mátový čaj a také ochutnávku plodů typických pro tuto oblast. Druhá byla o oblasti Bali a Comoda a zde také na přítomné čekalo překvapení v podobě mixu ovoce a zázvorového čaje. Obě přednášky se vyznačovaly hojnou účastí, výtěžek z dobrovolného vstupného posloužil k pokrytí nákladů akcí. Chtěl bych velmi poděkovat panu Vítu Šobáňovi, že zcela bez nároku na jakýkoliv honorář do naší obce přijel podělit se o své zážitky z cest. V tomto modelu akcí budeme pokračovat i v příštím roce.

Minulý týden jsme promítáním retro pohádek pro děti zahájili cyklus nazvaný Pohádkové vánoce v Drslavicích. Ve spolupráci s kinem Uherské Hradiště byly starou dobovou promítačkou ke shlédnutí projekce méně známých pohádek s vánočními motivy, po přestávce pak známější příběhy. Poté byla otevřena výstava betlémů v suterénu Obecního domu, kterou pořádáme ve spolupráci s místní KDU-ČSL a která je k vidění po celý tento týden.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří nám s organizací výše uvedených akcí pomohli, velmi si vážím Vaší pomoci. Zvláště bych pak chtěl poděkovat místostarostce obce paní Markétě Bučkové, bez jejíž velké pomoci bych si organizaci všech mnou jmenovaných akcí uměl představit jen stěží.

Závěrem je mou milou povinností pozvat Vás na nedělní Zpívání u kapličky, kde se nám myslím podařilo zajistit výborné obsazení co do kvality účinkujících. Přeji Vám všem krásné a požehnané prožití Vánoc a hodně zdraví a spokojenosti v Novém roce 2015.

V Drslavicích dne 17.12.2014 zpra­coval Rostislav Mihel, starosta obce

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK