XXIV. rekapitulace činnosti od 25. 2. 2015 do 1. 6. 2015

V únoru letošního roku jsme podali tři žádosti o dotace a v průběhu května jsme byli průběžně informováni, že všechny tři byly uspokojeny. Projekt revitalizace veřejných prostranství centra obce počítá s investicí 468.000,– Kč, z čehož plnou polovinu (234.000,– Kč) pokrývá dotace ze Zlínského kraje v rámci Podprogramu na podporu obnovy venkova. Zlínskému kraji za finanční podporu děkujeme, zhotovitelem prací bude společnost EKOTIP z Částkova, která zvítězila ve výběrovém řízení. Nyní jednáme o termínu realizace, práce chceme zahájit ještě v průběhu tohoto měsíce.

Druhá dotace, která byla uspokojena, byla podána na Ministerstvu pro místní rozvoj v rámci titulu Podpora obnovy a rozvoje venkova s cílem vybudovat nové dětské hřiště ve sportovním areálu obce. Celková výše nákladů je stanovena na 572.693,– Kč, z toho plných 400.000,– Kč tvoří dotace. MMR děkujeme za poskytnutí finančních prostředků, kterých si vážíme o to víc, že bylo uspokojeno pouze cca 10% ze všech podaných žádostí. Zhotovitelem projektu bude společnost BONITA s.r.o., smlouvu o dílo bychom měli podepsat v nejbližších dnech, realizaci plánujeme na přelom června a července.

V plném proudu máme realizace projektu vodovodní přípojky hospůdky U komára a kabin TJ, zde nám s pracemi a vyřizováním dokumentace výrazně pomáhá pan Petr Hruboš. V červnu bychom měli také dokončit dle projekt navržené úpravy šatny a sociálního zařízení v Polyfunkčním domě. Již třetí měsíc se intenzívně zabýváme napojením na kanalizační řad Prakšice – Uherský Brod a činíme postupné kroky, které by v horizontu let směrovat k úplnému odkanalizování naší obce. Stále probíhá příprava projektů opravy opěrné zdi na Ježově, půdní vestavby v Mateřské škole a nového parkoviště za sportovním areálem obce, toto chceme mít hotovo do konce letošního roku a pak čekat na vhodný dotační titul. Znovu konstatuji, že bez dotačních peněz se obec naší velikosti, pokud chce vůbec realizovat nějaké investice, absolutně neobejde. V několika etapách proběhla v období únor až květen jednání mezi starostou obce, společností GEOREAL zajišťující u nás průběh pozemkových úprav a vlastníků pozemků. Věříme, že se nám podařilo dořešit zbývající okruh problémů a nesrovnalostí tak, aby v druhé polovině letošního roku mohly být komplexní pozemkové úpravy v Drslavicích vyhlášeny. Pokud se tak stane, osobně to budu považovat za vynikající počin a ten nejlepší vklad do obnovy extravilánu obce do budoucna. Závěrečné jednání vlastníků pozemků je naplánováno na 13.7. v Obecním domě, vystavený návrh nového členění pozemků je pak možné prohlédnout na Obecním úřadě.

Zcela novým počinem obecního úřadu je projekt kulturně společenských, sportovních a charitativních akcí, které propagujeme pod názvem Drslavské léto 2015. Jejich cílem je hodnotově a kvalitativně zlepšit kulturní život v obci, přičemž akce jsou koncipovány pro všechny věkové kategorie spoluobčanů a návštěvníků z okolí. Podařilo se nám zajistit jedenáct sponzorů a záštitu pana senátora Kunčara, kteří celkově věnovali na podporu projektu 64.000,– Kč. Velmi si tohoto vážíme, děkujeme a již nyní můžeme konstatovat, že veškeré hudební produkce finančně pokryjeme. Mediálními sponzory se staly Rádio Čas, týdeník Dobrý den s Kurýrem, televize Slovácko a reklamní agentura KVARK, prostřednictvím nich pak v těchto dnech spouštíme na naše poměry masivní kampaň na podporu projektu. Spolu se všemi spolky a sdruženími, které v obci působí pak zajišťujeme a koordinujeme organizaci jednotlivých akcí. Tou první je sportovně soutěžní odpoledne pro děti v areálu sportovně střeleckého klubu ve Skákavci, srdečně tímto zvu k účasti všechny děti, rodiče a přátele soutěží a dobré zábavy.

V Drslavicích dne 1.6.2015 zpracoval Rostislav Mihel, starosta obce

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK