XXIX. rekapitulace činnosti od 28. 6. 2016 do 13. 12. 2016

Největší investiční akcí  letošního roku byla obnova veřejného osvětlení  hlavního průtahu obcí. Po odpovědné úvaze jsme se rozhodli pro spolupráci se společností E.ON, která ze tří oslovených firem nabídla nejen že nejnižší cenu realizace (1.065.940,- Kč), ale především také desetiletou záruční dobu na nové LEDkové lampy veřejného osvětlení. Práce provedla subdodavatelská firma MOEL Šumice, která se na instalace veřejného osvětlení specializuje. Současně se společností E.ON vyhodnocujeme stav soustavy nízkého napětí v obci a naším záměrem je požádat o celkovou kabelizaci.

Neméně důležitou investiční akcí byla půdní vestavba  v budově Mateřské školy a také zde je po stavební stránce vše hotovo a připraveno k užívání. V současné době proběhla kolaudace, máme objednáno panikové kování na vstupní dveře a po jeho instalaci snad již nebude nic bránit zprovoznění místnosti pro účel odpočívárny pro nejmenší děti. Zhotovitelské práce provedla společnost SANIZO z Uherského Brodu, která zvítězila ve výběrovém řízení na dodavatele stavby s nejnižší cenou 785.164,- Kč.

Zrekonstruovali jsme i část komunikace na Sedmiřadné zde bylo provedeno výběrové řízení, které vyhrála firma Čaník v celkové částce investice 250.233,- Kč. V polovině prosince dojde také k umoření podstatné části dluhu za Polyfunkčním domem ve výši 489.000,- Kč formou mimořádné splátky.  Naplněnost haly Polyfunkčního domu pro tuto zimní sezonu je ještě vyšší než tu minulou a prakticky v ní není žádný volný termín.

Dále přicházíme s projektem obnovy základů původního zámečku a dalších úprav. Ty spočívají ve výstavbě altánu uprostřed základového pasu zámečku, obnovy původního sklepa se schodištěm a studny, které jsme nalezli, vybudování tábořiště a rekultivací návozu hlíny a materiálu na menší vyhlídku. Zde by bylo umístněno dřevěné sousoší hraběte JUDr. Václava z Kounic s manželkou. Současně prohlubujeme vzájemnou přeshraniční spolupráci se slovenskou obcí Krásno, kdy jsme připravili žádost o dotaci právě na financování tohoto záměru, přičemž na slovenské straně vznikl podobný projekt. Tuto žádost jsme podali k 31.10. na příslušné ministerstvo do Bratislavy. Počítá s investicí obce Drslavice ve výši cca 40.000,- EUR. Dotace činí plných 95% této částky, zda jsme uspěli či nikoliv se dozvíme do konce března příštího roku. Požádali jsme obce Hradčovice, Veletiny, Vlčnov a Město Uherský Brod o dar ve výši 20.000,- za každou z nich za účelem přípravných stavebních úprav tohoto místa ještě v letošním roce. Jsem velmi rád, že nám všichni vyšli vstříc a chtěl bych jim za to poděkovat. Pracemi jsme pověřili společnost SANIZO, která v těchto dnech provádí.

V úzké součinnosti se Státním pozemkovým úřadem pracujeme na přípravách dvou klíčových projektů vzešlých z plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v katastru naší obce. Co se týká realizace poldru na Holomni, tak zde je termín pro odevzdání kompletní projektové dokumentace do 28.2.2017, a to jak stavby samotné, tak i navazujících přístupových komunikací. Ta bude poté předložena stavebnímu úřadu za účelem vydání stavebního povolení a v druhé polovině roku 2017 předpokládáme výběrové řízení na zhotovitele stavby. Výstavba této investičně i rozsahem velké akce je plánována na rok 2018. Velmi potěšitelnou informací je zařazení zpracování projektové dokumentace cyklotrasy od hranice havřicko/drslavského po hranici drslavsko/hradčovského katastru do plánu Státního pozemkového úřadu pro příští rok. Ve druhé polovině roku jsme administrativně dotáhli projekt výstavby nové zdi na Ježově včetně potřebných povolení, bohužel vypsání očekávaného dotačního titulu, ze kterého chceme do značné části stavbu financovat, se stále odsouvá. Jedná se o investiční prioritu pro příští rok, přesto se pokusíme prostřednictvím dotací realizovat i další připravený projekt - opravu místní komunikace „pod silnicí“ na Horním konci včetně nového sběrného místa na tříděný odpad. Dočasně odkládáme již připravený projekt rekonstrukce pravé části kabin TJ, na který jsme v letošním roce nedostali dotace ze Zlínského kraje, a také výstavbu parkoviště poblíž sportovního areálu obce. Zahájili jsme přípravu nejdůležitější priority následujících let, a tou je rozšíření komunikace, výstavba chodníku nebo cyklopruhu a instalace veřejného osvětlení od železničního přejezdu po silniční obchvat. Zpracováním projektové dokumentace a vyřízením patřičných povolení jsme pověřili Ing. Kunčíka z Uherského Brodu, termín dokončení těchto prací je prosinec 2017.

V Drslavicích dne 13.12.2016 vypracoval Rostislav Mihel, starosta

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK