XXV. rekapitulace činnosti od 1. 6. 2015 do 25 .8. 2015

Za zmiňované období došlo ke kompletní realizaci všech tří investičních projektů, na které jsme v první polovině roku obdrželi příslib dotací, čímž jsme vyčerpali plán prací většího rozsahu pro letošní rok. Firma BONITA nám realizovala nové dětské hřiště přesně dle projektové dokumentace schválené stavebním úřadem. Práce probíhaly poměrně hladce až na drobné komplikace s instalací ruských kuželek, toto se však v řádu dní podařilo vyřešit k naší spokojenosti. S pracemi výrazně pomohli zaměstnanci obce a také pan Petr Hruboš, zmiňovaným patří naše poděkování. Po dokončení prací jsem vypracoval provozní řád na základě doporučení společnosti Bonita a následně vyvěšením vstoupil v platnost. Revizi máme za povinnost provést do jednoho roku od realizace díla a nemá vliv na užívání herních prvků. Hřiště tedy od samého začátku slouží veřejnosti, zaznamenáváme zde zvýšenou koncentraci dětí místních i ze širokého okolí, což byl jeden z cílů, se kterými jsme do projektu vstupovali. Minulý týden jsme poskytovateli dotace na MMR zaslali další várku požadované dokumentace a v nejbližších týdnech očekáváme rozhodnutí o dotaci. Fakturu Bonitě uhradíme příští týden a poté se budeme snažit obdržet dotaci v co nejkratší době.

Podobná situace je i u revitalizace veřejného prostranství, dílo je z drtivé části dokončeno, zbývá podruhé odplevelit dotčené plochy a osít trávou. Fakturu dodavateli společnosti EKOTIP jsme uhradili dnes a v průběhu následujícího týdne hodláme zpracovat vyúčtování pro poskytovatele dotace Zlínský kraj. Po následné kontrole by nám měly být slíbené finanční prostředky poskytnuty. S údržbou revitalizovaných prostranství pracovníci obce tráví množství pracovního fondu, zatím se nám úspěšně podařilo eliminovat vedra z července a počátku srpna. S postupem prací mohu taktéž vyslovit v zásadě spokojenost, absolvovali jsme za přítomnosti starosty, místostarostky a pana Štěpančíka několik kontrolních dnů, na kterých jsme upřesňovali detaily vyplývající z projektové dokumentace.

Dotaci z Fondu ASEKOL jsme již obdrželi na bankovní účet obce a také jsme provedli závěrečné vyúčtování, které již bylo ze strany obchodního zástupce této společnosti odsouhlaseno.

Asi největší porce našeho letního snažení je koncentrována do organizačních příprav akcí Drslavského léta, kterých bylo k dnešnímu dni 10 a další tři nás čekají. Dosavadní průběh zatím splňuje naše předpoklady, a to jak po zmiňované organizační stránce, tak co do návštěvnosti i po ekonomické stránce. Přeje nám i počasí a tak zatím žádná z akcí nemusela být odvolána. Na celkové hodnocení je ještě brzy, plně se soustřeďujeme na dokončení celého projektu, ale soudě podle spokojených reakcí návštěvníků té či oné produkce předpokládáme, že po určitých úpravách, budeme v této podpoře kulturně společenskému a sportovnímu životu v obci pokračovat i v příštím roce. Chtěl bych ale z tohoto místa už teď poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do organizace akcí a také Vás všechny pozvat v neděli na loučení s prázdninami na Pepčíně, o týden později na zvěřinové hody do Polyfunkčního domu a konečně 19.9. do Obecního domu na košt burčáku a vína, který pořádáme ve spolupráci s místní organizací zahrádkářů pod záštitou ministra zemědělství pana Mariána Jurečky.

V Drslavicích dne 25.8.2015 zpracoval Rostislav Mihel, starosta obce

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK