XXVI. rekapitulace činnosti od 25. 8. 2015 do 5. 11. 2015

Za zmiňované období jsme dokončili administraci všech tří investičních projektů, které byly letos realizovány, v důsledku čehož jsme od poskytovatelů dotace obdrželi finanční prostředky na bankovní účet obce. U investičních akcí revitalizace veřejných prostranství a rekonstrukce sběrného dvora proběhly i fyzické kontroly účelnosti vynaložených finančních prostředků s konstatováním bez jakýchkoliv zjištěných závad nebo pochybení. Při realizaci projektů se nám podařilo dosáhnout významných finančních úspor, které budou využity k dalšímu zvelebování veřejného prostranství. Zlínskému kraji, Ministerstvu pro místní rozvoj a Fondu Asekol ještě jednou děkujeme za významnou finanční pomoc.

Koštem vína a burčáku jsme dokončili první ročník projektu Drslavské léto 2015, souboru 13 akcí, jejichž garantem byla obec Drslavice ve spolupráci s místními sdruženími a spolky, dovolím si nyní krátké zhodnocení. Na příjmové straně celkové příjmy tvoří částku 106.038,- Kč, na výdajové 102.763,- Kč, což představuje mírný přebytek. Pro úplnost je potřebné dodat, že na příjmové straně je zaúčtován dar ve výši 6.027,- Kč vybraný od občanů při mši svaté na akci Po stopách našich předků za účelem spolufinancování restaurování kříže u kapličky, které ve sledovaném období taktéž proběhlo, prací se zhostil pan Kopčil z Bílovic. Celkový výsledek je tedy +/- vyrovnaný a to znamená naplnění předsevzetí, se kterým jsme se do pořádání Drslavského léta pustili. Soudě dle mnohých reakcí návštěvníků bych celý projekt hodnotil jako úspěšný a životaschopný, přičemž bych si dovolil vyzvednout práci desítek dobrovolníků, bez kterých by organizace třinácti proběhnuvších akcí nebyla myslitelná. Při vědomí určitých drobných nedostatků, ze kterých se budeme snažit poučit, se již nyní zamýšlíme nad koncepcí Drslavského léta 2016. Jsem si jist, že jsme společně položili dobrý základ projektu, který v budoucnu může v širokém okolí přinést výrazné zvýšení povědomí o naší obci. Za to Vám všem, kteří přiložili tak či onak ruku k dílu i všem, kteří nás podporovali a podporují ještě jednou DĚKUJI.

Účastnili jsme se také Slavností vína v Uherském Hradišti, a to jednak přítomností desítek krojovaných v sobotním průvodu, již tradičně zdařilou zabijačkou v režii našich hasičů a v neposlední řadě vystoupením dětí z MŠ Drslavice v rámci programu mikroregionu Dolní Poolšaví. Pomohli jsme taktéž krojové chase s přípravou hodů. Zúčastnili jsme se v hojném počtu setkání zastupitelstev obcí mikroregionu Dolní Poolšaví v Popovicích. Do konce roku připravujeme besedu se seniory, cestopisné vyprávění, výstavu panenek, Zpívání u kapličky a tradiční silvestrovské setkání občanů na Pepčíně. Již nyní připravujeme i vydání zimního čísla Drslavského zpravodaje. Všem, kteří aktivně přispívají k udržení tradic a organizaci akcí pořádaných obcí Drslavice děkuji, vážím si Vaší pomoci. Chtěl bych také ocenit práci všech zaměstnanců obecního úřadu, kterých je v současné době devět a kteří významně pomáhají při postupném zvelebování naší obce.

Významným milníkem pro budoucnost dalšího rozvoje obce je dokončení komplexních pozemkových úprav, akce, na které pracujeme ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem, zhotovitelskou firmou Georeal a vlastníky pozemků v našem katastru nepřetržitě od roku 2011. Výsledkem této snahy je poměrně hladký průběh, který je ve výsledku rozhodně méně komplikovaný než v jiných obcích, kde KPÚ taktéž běží. Druhou fází pak bude postupná realizace plánu společných zařízení, projektů, které by v budoucnu měly významně přispět do soukolí infrastruktury extravilánu Drslavic. Na tomto dlouhodobém úkolu začneme pracovat v první polovině příštího roku poté, jakmile bude dokončen zápis do katastru nemovitostí nové vlastnické struktury vzešlé z dokončení KPÚ. Všem, kteří se jakkoliv zasloužili o provedení pozemkové úpravy v obci taktéž děkuji.

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK