XXVIII. rekapitulace činnosti od 23. 2. 2016 do 27. 6. 2016

Poté, co nám díky velké poptávce na straně žadatelů a nízkých alokací finančních prostředků nevyšla žádná naše žádost o dotaci jsme se zaměřili na administrativní dotažení projektů tak, aby byly do budoucna připraveny k případné realizaci. To se nám podařilo, a nejdále jsme postoupili s projektem půdní vestavby školky, kde díky skutečnosti, že došlo k nabytí právní moci stavebního povolení, jsme mohli spustit proces výběrového řízení na zhotovitele. Zabývali jsme se z důvodů větších úspor i myšlenkou rozdělit práce po jednotlivých profesích a oslovit s tímto jednotlivé subdodavatelské firmy, od tohoto záměru jsme však upustili vzhledem k podmínkám stavebního úřadu a doporučení paní auditorky realizovat projekt prostřednictvím veřejné soutěže. S požadavkem na podání nabídky jsme oslovili pět firem, z nichž nejnižší cenu předložila společnost Sanizo z Uherského Brodu ve výši 785.164,- Kč. V případě, že zastupitelstvo obce v dalším bodě jednání bude souhlasit s realizací projektu, v nejbližších dnech uzavřeme smlouvu o dílo a zároveň předáme staveniště tak, aby kompletní práce mohly proběhnout v rozmezí prázdninových měsíců.

V otázce rekonstrukce veřejného osvětlení úzce spolupracujeme se dvěma společnostmi, které  připravily technické řešení spočívající ve výměně světel, sloupů, rozvaděče a ostatních komponent u osvětlovací soustavy při hlavním průtahu obcí. Klademe důraz zejména na úsporu za provoz veřejného osvětlení, kdy podle posledních informací by úspora dle připravovaného řešení mohla dosahovat až 60%. Jednou z našich podmínek byl také požadavek na tón (barvu) světla, který bychom si přáli zachovat co nejvíce podobný stávajícímu stavu. Úplně totožné „teplé“ barvy dopadu světla dosáhnout vzhledem k technologii (původní stav sodík – nový stav LED) dosáhnout nepůjde, bude se však jednat  v rámci možností o podobný barevný odstín. Podstatná skutečnost je hlavně to, že pokrytí světlem bude po celé trase rovnoměrné a dle platných norem při vysoké kvalitě dodaných světel. Obě nabídky jsou taktéž připraveny do dnešního zasedání ZO.

Po celé období jsme se zabývali koncepcí a harmonogramem Drslavského léta, a take zajištěním finančních prostředků na pokrytí hudebních produkcí. Za tímto účelem proběhla schůzka všech zainteresovaných stran, na které jsme doladili některé z důležitých organizačních záležitostí. Na příjmové straně rozpočtu evidujeme od sponzorů částku kolem 100 tisíc Kč, která by na pokrytí nákladů měla dostačovat. Všem sponzorům za jejich štědrost děkujeme. Další akcí drslavského léta je tradiční hasičský výlet dne 8.července.

V obecním lese proběhla probírka dřeva samotěžbou, kdy jsme uspokojili drtivou většinu žadatelů kteří měli zájem. Počátkem června jsme vydali nové číslo drslavského zpravodaje. Ve spolupráci se studenty uherskobrodského gymnasia jsme se chopili iniciativy na obnovení základů po zaniklém zámečku Pepčín. Pracovníci obce kromě údržby veřejného prostranství provedli nátěr venkovních lavek a stolů, které jsme od TJ získali do majetku obce. Opravili a zprovoznili jsme take pumpu pod obecním domem včetně úpravy prostranství v okolí. V průběhu května došlo k vyhodnocení a úhradám sportovců za zimní sezonu v Polyfunkčním domě, celkový zisk je srovnatelný s předešlou sezonou.

V Drslavicích dne 27.6.2016 vypracoval Rostislav Mihel, starosta

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK