XXX. rekapitulace činnosti od 13. 12. 2016 do 9. 5. 2017

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás nyní obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od 13. prosince do dnešního dne.

         Konec loňského roku byl ve znamení tří kulturně společenských akcí, na kterých se podílíme, a sice Zpívání u kapličky, výstavy „Dej Bůh štěstí tomu domu“ a silvestrovského setkání s občany na Pepčíně. Všechny spojovala hojná účast a perfektní organizace, na Pepčíně měli návštěvníci poprvé možnost shlédnout základy původního zámečku, které se snažíme ve spolupráci se společností SANIZO obnovit. V tomto čase bohužel řešíme problém zavřeného obchodu JEDNOTy, po mnoha usilovných jednáních se provozovna znovu otevírá po více než měsíční uzávěrce 10.1., a k dnešnímu dni i přes různé obtíže technického a provozního charakteru funguje ke spokojenosti všech. Na přelomu roku také proběhla inventarizace majetku obce.

         Po celé zimní období jsme, ve kterém nás počasí potrápilo více než uplynulé roky, se snažili zajistit v rámci našich možností co nejlepší schůdnost chodníků a sjízdnost místních komunikací. Proběhla taktéž rozsáhlejší těžba dřeva v obecním lese, kromě prodeje kulatiny byli uspokojeni i vylosovaní zájemci z řad občanů. Po dohodě s paní ředitelkou MŠ jsme lehárnu budovy vybavili novým nábytkem, na školní zahradu byla osazena nová kladová houpačka, která nahradila původní z technického hlediska nevyhovující. Zvýšenou pozornost věnujeme sportovnímu areálu, kompletně byly vyměněny lavečky kolem hřiště včetně nátěrů zábradlí, a také prostranství před JEDNOTOU, kde taktéž došlo k nátěrům zábradlí a úpravě svahu. V současné době předlažďujeme chodník v uličce a u školky a koncem příštího týdne dojde k osazení nových světel veřejného osvětlení v této lokalitě a také v Hlubočce.

         Kontinuálně také pokračujeme v přípravách rozpracovaných projektů demolice domu čp. 96 a zlepšení akustiky haly polyfunkčního domu. V součinnosti se Státním pozemkovým úřadem a projektanty finišujeme v záležitosti dokončení dokumentace na poldr a přilehlé polní cesty. Projekt cest byl odevzdán v řádném termínu a nyní běží stavební řízení, projekt poldru však nabral několikaměsíční skluz z důvodu nemožnosti provedení sond v zimním období, a nově také kvůli přepočtu parametrů hráze v délce 60 metrů statikem. Přes tyto komplikace věříme, že realizace této velké investiční akce začne na jaře příštího roku. Součinnost poskytujeme také při tvorbě projektové dokumentace na obslužnou komunikaci s prvky cyklotrasy v trase Havřice – Drslavice – Hradčovice, termínem pro dokončení projektu je prosinec 2017, v současné době běží výběrové řízení na projektanta.

         Velkou vážnost a pozornost klademe projektu odkanalizování obce, kde minulý týden došlo k průlomovému jednání na SVAKu. Více než měsíc jsme se potýkali s problémem hořící kompostárny, všem občanům, kterých se tato nepříjemná událost jakýmkoliv způsobem dotkla, se ještě jednou omlouvám. Vyhodnotili jsme také zimní sezonu v hale polyfunkčního domu, kde jsme zaznamenali o více než 5% vyšší tržby oproti loňsku. Celkově však vzhledem k chladnému průběhu zimy nebude meziroční zisk za celý objekt tak výrazný jako v předchozích letech. Prostřednictvím dotací na veřejně prospěšné práce z úřadu práce v současné době zaměstnáváme pět pracovníků. V březnu proběhl audit hospodaření obce za rok 2016.

         V první polovině roku jsme se v menší či větší míře podíleli na tradičních událostech jako je tříkrálová sbírka, plesy, fašank, nošení letéčka a marka, zorganizovali jsme také cestopisné vyprávění o USA. Finišujeme s přípravami třetího ročníku Drslavského léta, jeho detailní program jsme již zveřejnili na webových stránkách, s další propagací budeme pokračovat v druhé polovině května. Chtěl bych závěrem poděkovat všem, kteří se aktivním způsobem zapojují do společenského života v naší obci

V Drslavicích dne 9.5.2017 vypracoval Rostislav Mihel, starosta

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK