XXXI. rekapitulace činnosti od 9. 5. 2017 do 14. 11. 2017

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás nyní obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od 9. května do dnešního dne.

            Z hlediska investiční činnosti se nám podařilo realizovat rekonstrukci místní komunikace na Horním konci, v rámci které vzniklo kromě několika parkovacích míst v odstavném pruhu také nové sběrné místo na tříděný odpad. Práce provedla společnost SILAMO Uherský Brod v celkové vysoutěžené ceně 995.329,- Kč. Z menších investičních akcí bych jmenoval výměnu vysloužilých světel veřejného osvětlení za úsporné LED světla v ulicích Hlubočka, Ulička a Drahy, předláždění chodníku v uličce, generální opravu terasy v budově Mateřské školy a rekonstrukci tenisové zdi ve sportovním areálu obce. Větší investiční činnost nám současná finanční situace neumožňuje, protože se snažíme kromě pravidelného splácení úvěru za Polyfunkčním domem o vytvoření finanční rezervy pro předpokládané akce v příštím roce. Jedná se zejména o dokončení revitalizace místa po zámečku Pepčín, kde v současné době pracujeme na kompletaci příloh a žádosti o dotaci z Programu pro obnovu venkova na Zlínský kraj, a také pro realizaci výstavby opěrné zdi na Ježově, kde čekáme na vyjádření příslušného odboru Ministerstva zemědělství, zda tento projekt můžeme financovat z prostředků MAS poté, co po několika letech byla konečně schválena její strategie a počátkem příštího roku bude vypsána první dotační výzva. Pana Kopčila jsme pověřili tvorbou projektu na opravu dolní kapličky, zda budeme žádat v příštím roce o dotaci se ukáže na základě finanční situace v prvním čtvrtletí příštího roku.

            Velký posun zaznamenáváme v oblasti příprav na budoucí odkanalizování obce, kdy jsme ve spolupráci se společností Centroprojekt připravili dokumentaci vedoucí ke změně PRVK ZK. Vzhledem ke skutečnosti, že všechny stanoviska dotčených orgánů byla kladná, předložili jsme tento materiál na Zlínský kraj, jehož zastupitelstvo v minulých dnech tuto změnu schválilo. Jedná se o klíčové rozhodnutí, které nám umožní odkanalizovat obec prostřednictvím výtlaku Prakšice-UB a nikoliv společné ČOV Drslavice-Hradčovice-Veletiny, která byla zejména z ekonomických důvodů nereálná. V současné době čekáme na rozhodnutí SVAKu, který bude investorem páteřního přípojného řadu z Veletin včetně technické infrastruktury umístěné na parcelách naší obce, o výběru projektanta na toto řešení. Následně budeme moci zahájit práce na projektu připojení na tento řad včetně dobudování infrastruktury částí dosluhující kanalizační sítě v obci, předpokládám, že toto nastane na přelomu příštího roku. Další rozhodnutí o investicích obce v tomto směru již budou předmětem posouzení nového ZO, která vzejde z komunálních voleb v příštím roce.

            Intenzivně řešíme problém s havarijním stavem únikového východu v budově MŠ, v současné době máme zpracovánu dokumentaci na opravu, která je odsouhlasena stavebním úřadem v Uherském Brodě. Na základě rozhodnutí o sjednání nápravy k tomuto musí dojít v termínu do 31.3.2018, v druhé polovině tohoto měsíce tedy zahájíme výběrové řízení na dodavatele této opravy.

            Máme úspěšně za sebou další ročník Drslavského léta, počasí nám přálo a tak až na poprázdninové setkání na Pepčíně které bylo odvoláno a část charitativní akce na podporu nadace Na kole dětem ukončené předčasně bouřkou, se všechny zbývající akce těšily hojné účasti a zejména kvalitní hudební produkce. Došlo i k vyúčtování grantu ve výši 25.000,- Kč z Ministerstva zemědělství, kdy pan ministr Marián Jurečka převzal záštitu nad naším koštem burčáku a vína. Velkou poctou je pro naši obec zejména skutečnost, že se nám podařilo s panem Zimovčákem dojednat dojezd první etapy účastníků cyklotour Na kole dětem dne 1.6.2018 do Drslavic a tím zajistit širokou publicitu v rámci všech jejich propagačních materiálů. Také naše účast a zastoupení na Slavnostech vína hodnotím jako velmi důstojné, velkou radost mám i z průběhu hodů, kdy početná skupina zástupců chasy navzdory deštivému počasí absolvovala tradiční obchůzku s krásně secvičeným hodovým pásmem.

            V rámci další agendy obce i obecního úřadu došlo k zajištění parlamentních voleb, zahájili jsme rozsáhlejší těžbu v obecním lese dle pokynů lesního hospodáře, snažíme se o maximální obsazenost haly Polyfunkčního domu, připravujeme besedu se seniory příští týden, chystáme předvánoční číslo obecního zpravodaje a v neposlední řadě připravujeme kulturně společenský program na sklonku roku, který pevně věřím bude i letos velmi zajímavý.

V Drslavicích dne 14.11.2017 vypracoval Rostislav Mihel, starosta

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK