XXXII. rekapitulace činnosti od 14. 11. 2017 do 3. 5. 2018

Závěr roku 2017 byl ve znamení příprav tradičních kulturně společenských akcí, na kterých obec Drslavice participuje nebo spolupořádá. Jedná se o Zpívání u kapličky, kde kromě pravidelných účastníků vystoupil ŽPS Vlčnovské búdové umělkyně, tematickou výstavu Když zavoní káva a besedu se seniory v Obecním domě. Všechny zmiňované akce měly velmi solidní návštěvnost a pozitivní ohlasy. Podobně i začátkem roku jsme se více či méně podíleli na každoročně opakujících se akcích, kterými jsou tříkrálová sbírka, plesy, které tentokrát byly v našem obecním domě tři a fotbalové a tenisové turnaje dětí mládeže v hale Polyfunkčního domu. Velmi vydařené byly také fašank a košt slivovice v řežii SDH Drslavice. V obci proběhlo i nošení Letéčka a Marka za přítomnosti kamer České televize a hrkání chlapců o Velikonocích. Posledním počinem tohoto druhu bylo stavění májů na několika místech v různých částech obce. Ze zmiňovaného myslím dostatečně jasně vyplývá, že kulturně společenský život v Drslavicích je na vysoké úrovni, chtěl bych poděkovat všem spoluobčanům, kteří se na něm aktivně podílejí.

            Mimořádnou pozornost jsme věnovali přípravě žádostí o dotace, podali jsme celkem 5 žádostí, úspěšnost je zatím 50% a na jedno rozhodnutí konkrétně Ministerstva zemědělství v žádosti o celkovou rekonstrukci dolní kapličky si ještě musíme počkat. Úspěšní jsme byli v žádostech na celkovou revitalizaci místa po zámečku Pepčín, kde od krajského úřadu ve Zlíně obdržíme dotaci 520.000,- Kč a u MMR, kde obdržíme 400.000,- Kč. Obou vysokých dotací si velmi ceníme, protože u všech dotačních titulů nadále dochází k obrovským přetlakům žádostí ze strany obcí a mikroregionů a na druhé straně ke snižování celkových alokací finančních prostředků. Revitalizaci Pepčína nám zrealizuje společnost Sanizo, vítěz výběrového řízení v celkové ceně díla 1.046.356,- Kč. v termínu do konce letošního srpna. Naopak neúspěšní jsme byli s žádostí o dotaci na rekonstrukci opěrné zdi u MMR, jsme však vedeni jako náhradníci v případě kdy by se MMR rozhodlo navýšit celkovou alokaci, teoretická šance tedy existuje. Toto rozhodnutí MMR bylo očekávatelné, kromě zmiňovaného faktoru přetlaku zde velkou roli hrál fakt, že dotační titul byl určen primárně na rekonstrukce komunikací nikoliv opěrných zdí. Celková vysoutěžená cena díla činí 1.289.264,64 Kč, kterou nabídla společnost Tufír, spol s r.o..

            Hlavním investičním počinem prvních měsíců roku 2018 byla kompletní rekonstrukce únikového východu v budově MŠ. Práci provedla firma STAPET, s.r.o. v celkové ceně 232.781,- Kč, která zvítězila ve výběrovém řízení na zhotovitele. K této ceně je potřebné připočítat 59.000,- Kč za zámečnické zařízení a služby, které provedla firma zámečnictví Petrůj z Uherského Brodu. Kontrolní prohlídka stavebního úřadu proběhla dne 26.4., tento následně zrušil opatření, které nám bránilo únikový východ používat, protože bylo konstatováno, že stavba proběhla v souladu s projektovou dokumentací. Zakoupili jsme také nový multifunkční stroj včetně příslušenství určený primárně na sekání trávy ve sportovním areálu, sekundárně pak pro zimní údržbu v celkové ceně 196.100,- Kč od společnosti Tlamka zahradní technika z Boskovic, která nám dala velkou slevu na celý komplet. Pokračujeme také ve vyřizování rozpracovaných projektů středně až dlouhodobého charakteru, kterými jsou celkové odkanalizování obce, výstavba poldru na Holomni, obslužná komunikace s prvky cyklotrasy Havřice-Drslavice-Hradčovice a konečně rozšíření komunikace, vybudování chodníku a veřejného osvětlení v lokalitě od železničního přejezdu po obchvat. Zde jsme ve stadiu vyjadřovaček dotčených úřadů a firem, projekt jsme kvůli nesouhlasnému stanovisku Policie ČR museli částečně přepracovat. Mimořádnou pozornost jsme věnovali auditu hospodaření obce za rok 2017. S občany postupně uzavíráme smlouvy ve věci kanalizačních přípojek dle upozornění kontroly z krajského úřadu v loňském roce. V lednu jsme zajišťovali konání prezidentských voleb. V rámci možností a situace provádíme údržbu a pěči o zeleň v exponovaných částech obce. Proběhla rozsáhlá těžba v obecním lese, dřevní hmota byla následně zpracována na řezivo, které nyní z větší části prodáváme a z menší části bylo použito na opravu mostu přes Holomňu při soutoku s Olšavou. Tato oprava proběhla po dva dny brigádní formou členů SDH Drslavice zcela bez nároku na odměnu, za což těm, kteří se brigády účastnili, patří velké poděkování.

V Drslavicích dne 3.5.2018 vypracoval Rostislav Mihel, starosta

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK