Oznámení Obecního úřadu

Přidáno: 15. 10. 2019 Autor: Rostislav Mihel

Obecní úřad Drslavice oznamuje občanům, že ve středu 16. října v době od 15,00 do 17,00 hodin se bude konat svoz nebezpečného odpadu. Žádáme občany, aby nebezpečný odpad přivezli v uvedené době k obecnímu úřadu. Děkujeme.


Obecní úřad opakovaně důrazně upozorňuje na zákaz parkování

Přidáno: 14. 10. 2019 Autor: Rostislav Mihel

motorových vozidel na všech chodnících v obci a žádá všechny řidiče, aby se takového parkování s okamžitou platností vyvarovali. Jsme si vědomi nárůstu počtu motorových vozidel v domácnostech a nedostatku parkovacích míst v obci, na druhé straně je potřebné jasně sdělit, že pokud parkujete svá motorová vozidla na chodnících, dochází tím podle platné české judikatury k záboru veřejného prostranství. Následně se zkoumá, zdali je parkování oprávněné (parkování je povoleno) nebo neoprávněné, přičemž přichází v úvahu sankce, které jsou v zásadě dvojího typu :

První upravuje zákon o provozu na pozemních komunikacích v § 125c odst. 1 písm. k), neboť dochází k porušení povinnosti stanovené v hlavě II. zákona. Za tento přestupek lze uložit pokutu ve správním řízení v rozmezí od 1500 do 2500 Kč, popř. v blokovém řízení do 2000 Kč (zde je třeba dostatečně prokázat, že se jedná o chodník).

Dalším sankčním mechanismem je postup podle přestupkového zákona, kdy podle § 47 odst. 1 písm. h) se přestupku dopustí ten, kdo poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení, jde-li o případy, které nelze postihnout podle jiných zákonů. Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

Důsledkem stále zvyšujícího se počtu parkování na relativně nových chodnících v obci předlážděných zámkovou dlažbou jsou rozbité obrubníky, dochází také k častým propadům částí chodníků, kde se poté po dešti tvoří kaluže znemožňující plynulou chůzi. Obec vynakládá nemalé finanční prostředky na zvelebení veřejných prostranství a není možné, aby tyto investice byly takovýmto způsobem mařeny. Z důvodu stále zvyšujícího se počtu řidičů parkujících zcela anebo zčásti na chodnících počínaje dnešním dnem zavádíme systém náhodných kontrol parkování na chodnících po celé obci, spočívající ve zdokumentování celé situace takto zaparkovaného motorového vozidla a následně předání této dokumentace příslušným úřadům k řešení.

Pevně věříme, že k výše uvedeným opatřením nebudeme muset přistoupit a že všichni řidiči takto porušující zákony své jednání přehodnotí a budou parkovat tak, jak drtivá většina spoluobčanů - tedy ve svých vjezdech, garážích anebo vyhledají nejbližší parkoviště. Předem děkujeme za pochopení a součinnost.


Pozvánka na hody

Přidáno: 1. 10. 2019 Autor: Rostislav Mihel

 


Slavnosti vína 2019

Přidáno: 8. 9. 2019 Autor: Rostislav Mihel

Letošní slavnosti vína provázelo deštivé počasí, což se za celou historii této krásné tradice ještě nestalo. V situaci neexistence tzv. mokré varianty tato skutečnost prověřila nejenom připravenost organizátorů, ale i samotných krojovaných, tedy i zástupců naší obce. Jsem velmi potěšen jejich účastí, rok od roku nám stoupá počet krojovaných dětí a to je rozhodně pozitivní trend. Měli jsme navíc štěstí v tom smyslu, že jsme byli v pořadí jako druhý mikroregion řazeni blízko jeho čela v čase, kdy ještě nepršelo. Nově jsme byli řazeni v ulici Vinohradská (dosud to bylo u zimního stadionu), po příjezdu autobusu byly minimální prostoje a i tempo průvodu bylo snad nejrychlejší které jsme kdy v historii zaznamenali. Bohužel ihned po příchodu našeho mikroreginu do parku u obchodní akademie začalo hustě trvale pršet a tato skutečnost měla za následek zrušení celého programu. Na základě této zkušenosti na nejbližší správní radě mikroregionu probereme možnosti zakoupení stanu tak, aby pro příště program i za deštivého počasí mohl v redukované podobě proběhnout.

Speciální poklonu a obdiv bych chtěl vyseknout našim hasičům, kteří i přes nepřízeň počasí poskytovali bohaté občerstvení v rozsahu a kvalitě, na který jsou návštěvníci zvyklí z minulých let. Je to obdivuhodné, příprava jídla v takovém množství je velmi časově náročná. Jsme na takovou reprezentaci obce hrdí a velmi příjemně se mi slova chvály návštěvníků slavností i kolegů starostů na perfektní zabezpečení občerstvení v podání našich hasičů poslouchají. Ještě jednou děkuji a i za tuto službu nechť je nové dopravní vozidlo pro Vás odměnou.

Poděkování určitě patří i krojovaným a návštěvníkům slavností z řad spoluobčanů, vážíme si Vaší podpory.

Fotogalerie ze Slavností vína ZDEKalendář akcí

27. 10. – Hody 2019

Počasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel

Kalendář akcí

27. 10.
Hody 2019


Počasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav MihelMikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2019 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK